compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏အကျိုးဆက်များ: အဆိုပါပဏာမယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအကျိုးဆက်များစကေး၏သက်တမ်း (2007)