လိင်ကျန်းမာရေးနှင့်အနောက်အဇာဘိုင်ဂျန်-အီရန်နိုင်ငံမှာကွာရှင်း-မေးအမျိုးသမီးများအကြားညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ၏စစ်တမ်း: တစ်ဦးက Cross-Section လေ့လာမှု (2018)