ကလေးများအတွက်တက္ကသိုလ်ယောက်ျား '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဝင်စားမှု: တစ် nonforensic နမူနာထဲမှာ "pedophilia" ၏အလားအလာညွှန်းကိန်းကိုကြိုတင်ခန့်မှန်း (1989)