စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ variable တွေကို (2011) နဲ့မြီးကောင်ပေါက် '' ကျန်းမာရေးအပြုအမူတွေနှင့်၎င်း၏အသင်းအဖွဲ့များ - 47th-7th တန်းကျောင်းသူလေး၏ 9% porn ကိုအသုံးပြုပါ။