မြီးကောင်ပေါက် '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာအသုံးပြုမှုနှင့်ပေါ့ပေါ့လိင်အတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့စိတ်အားထက်သန်: Differential ဆက်ဆံရေးနှင့်နောက်ခံဖြစ်စဉ်များ (2017)