ကျောင်းသူ / သားများလက်မထပ်မီလိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုဆုံးဖြတ်သည့်အချက်များ၊ အီသီယိုးပီးယားမြောက်ပိုင်းရှိအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအခြေပြုလေ့လာမှု (၂၀၂၀)

Girmay A, Marye တီ, Gerensea H ကို

Doi: 10.21203 / rs.2.11987 / v1 PPR: PPR137251

ြဒပ်မဲ့သော

မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ဆယ်ကျော်သက်များလိင်မှုကိစ္စလှုပ်ရှားမှုသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်တိုးပွားလာပြီးလိင်မှုကိစ္စအများစုမှာလက်မထပ်မီဖြစ်ပွားခြင်းဖြစ်ပြီးလိင်မှုကိစ္စများစွာအတွက်အပြုသဘောဆောင်သောထိခိုက်မှုဖြစ်စေနိုင်သော်လည်းဒေသတွင်း၌ဤခေါင်းစဉ်တွင်အချက်အလက်အနည်းငယ်သာရှိသည်။ ဒါကြောင့်ဒီလေ့လာမှုကလက်မထပ်မီလိင်ဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်၏အခြေအနေနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်ရည်ရွယ်သည်။

ကျောင်းသား ၂၉၂ ဦး အနက် ၅၂.၁ ရာခိုင်နှုန်းသည်အမျိုးသမီးများဖြစ်ကြသည်။ ကျောင်းသားအများစုမှာအသက် ၁၃ နှစ်မှ ၂၃ နှစ်ကြားကလေးများဖြစ်ကြသည် (၁၂၁ (၂၁.၆%) တွင်၊ လက်မထပ်မီလိင်ဆက်ဆံခြင်းကို ၂၁.၅% ရှိသည်။ နေထိုင်သူများ၊ မိသားစု ၀ င်များနှင့်မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးပြonနာများအတွက်ဆွေးနွေးခြင်း၊ လစဉ်အိတ်ကပ်ပိုက်ဆံ၊ ရွယ်တူချင်းဖိအား၊