ဆီယာရာလီယွန် (2014) တွင်ငယ်ရွယ်သောလူမျိုး '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအပေါ်ညစ်ညမ်း၏တည်ရှိမှု, ပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်သြဇာလွှမ်းမိုးမှု: ကို 'ဘလူး' 'ရယူခြင်း