တီဟီရန်မှာရှိတဲ့အထီးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအကြား HIV / ကာလသားအန္တရာယ်-ယူပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေနဲ့အန္တရာယ်အမြင်: လူငယ်များအကြား HIV ကာကွယ်တားဆီးရေးအဘို့အသက်ရောက်မှုတွေ (2017)