အနောက်တောင်နိုင်ဂျီးရီးယား (2016) ၏တစ်ဦးမြို့ပြခရိုင်အတွင်းရှိငယ်ရွယ်ပုဂ္ဂိုလ်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်အင်တာနက်ထိတွေ့မှု၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု