ဆယ်ကျော်သက်အမျိုးသမီးမြို့ပြကျန်းမာရေးဆေးခန်းလူနာ (2012) ၏နမူနာအကြား multi-လူတစ်လိင်