ညစ်ညမ်းနှင့်ကလေးများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလူမှုရေး: လက်ရှိအသိပညာနှင့်သီအိုရီအနာဂတ် (2014)

ကလေးများနှင့်မီဒီယာများ၏ဂျာနယ်

အတွဲ ၁၅၊ ၁၉၉၄ - ပြဿနာ 3

ရှင်ပေါလုဂျေ Wright

စာမျက်နှာများ 305-312 | ရရှိထားသည့် 25 ဧပြီ 2014, လက်ခံ 28 ဧပြီ 2014, အွန်လိုင်း Published: 05 ဇွန် 2014

ြဒပ်မဲ့သော

ပညာရှင်များနှင့်လူကြီးများရောကလေးများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းကိုမြင်တွေ့ရပြီးဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာအခိုင်အမာပြောဆိုကြသည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုလေ့လာခြင်းသည်အမှန်တကယ်ကလေးများအားနမူနာအဖြစ်ဖော်ပြသည်။ ဤမှတ်ချက်သည်ကလေးများအားညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ထိတွေ့မှုနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာဆက်စပ်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့လက်ရှိသိရှိထားသည့်အရာကိုအကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြထားသည်။ ရေးသားသူသည်ထိတွေ့မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအလယ်အလတ်ဖြစ်စေသောအချက်များအားသုတေသနပြုရန်ခေါ်ဆိုခြင်းဖြင့်နိဂုံးချုပ်ပြီးလေ့လာမှုများအရလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလူမှုဆက်ဆံရေး၏လိင်မှုဆိုင်ရာကူးယူမှု၊ လှုပ်ရှားမှုနှင့်လျှောက်လွှာပုံစံကိုသီအိုရီဆိုင်ရာလမ်းညွှန်အဖြစ်အသုံးပြုရန်အကြံပြုသည်။

keywords :: ဝတ်လစ်စလစ်ရုပ်ရေးခြွယ်ခြင်းကလေးများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလူမှုဆက်ဆံရေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ script များ3AM