ဆယ်ကျော်သက် (2017) တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုများ၏ပေါ်ထွန်းရေးခန့်မှန်း