ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းတစ်အမျိုးသားနမူနာအတွက်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုကျူးလွန်သူများပျံ့နှံ့မှုနှုန်း (2013)