ကာမန်အတွက်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအနက်အပို / Pre-အိမ်ထောင်ရေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ပျံ့နှံ့မှုနှင့် Associated အချက်များ, အီရန် (2019)