မွေးဖွားခြင်းထိန်းချုပ်ရေးဖို့ Access ကိုအမေရိကန်လူကြီးများ '' ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းခါနီးညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှုနှင့်သဘောထားများကို ': တစ်ဦးကအမျိုးသား Panel ကိုလေ့လာမှု (2015)