လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive အတွက်နျ Classical ကိုက်၏အခန်းက္ပတစ်ဦးကရှေ့ပြေးလေ့လာမှု (2014)

လိင်စွဲခြင်းနှင့်ထိုးစစ်ဆင်ခြင်း - ကုသခြင်းနှင့်ကာကွယ်ခြင်းဆိုင်ရာဂျာနယ်

Volume ကို 21, ပြဿနာ 2, 2014

Doi: 10.1080 / 10720162.2014.895460

ဟဲလ် Hoffman ဟာa*, ဒါဝိဒ်သည် Goodrichb, Molly Wilson ကa & အဲရစ် Janssenb

စာမကျြနှာ 75-91

  • အွန်လိုင်း Published: 05 ဇွန် 2014

ြဒပ်မဲ့သော

လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်ခြင်း၏မူလအစအပေါ်ယူဆချက်များစွာရှိနေသော်လည်းပင်ကိုယ်မူလလေ့လာမှုအနည်းငယ်သည်အခြေခံယန္တရားများကိုလေ့လာခဲ့သည်။ လက်ရှိသုတေသနတွင်လိင်မှုဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်ခြင်းခံရသူများသည်ပိုမိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေများရှိနိုင်ကြောင်းစစ်ဆေးခဲ့သည်။ Sexual Compulsivity Skale (Kalichman et al ။ , 1994) တွင်မြင့်မားသော (သို့) အနိမ့်ရမှတ်များရှိသည့်အမျိုးသားများနှင့်လိင်ဆက်ဆံသူများကို (စမ်းသပ်လေ့လာသောအုပ်စု) သို့မဟုတ် (erotic control film) နှင့်တွဲဖက်ထားသည့် (control group) တွင်မပါရှိသည့်အနံ့နှင့်အတူတင်ပြခဲ့သည်။ ကလစ်များ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် olfactory လှုံ့ဆော်မှုကြောင့်လိင်အင်္ဂါတုံ့ပြန်မှုနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာအတိုင်းအတာအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့ဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ အကဲဖြတ်ခြင်း၏အခန်းကဏ္exploreကိုစူးစမ်းလေ့လာရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရှင်းလင်းပြတ်သားသောနှင့်သွယ်ဝိုက်သောအစီအမံများကို အသုံးပြု၍ အနံ့ ဦး စားပေးပြောင်းလဲမှုများကိုပြောင်းလဲခဲ့သည်။ မြင့်မားသော compulsive အမျိုးသားများအနေဖြင့် ပိုမို၍ အေးစက်သောလိင်အင်္ဂါနှိုးဆော်ခြင်းနှင့်မြင့်မားသော၊

လိင်မှုဆိုင်ရာလေ့လာသင်ယူမှုအတွက်အခိုင်အမာထောက်ခံမှုကိုကျွန်ုပ်တို့၏အပြုအမူအတိုင်းအတာဖြင့်တွေ့ရှိခဲ့ခြင်း။ ရလဒ်များအရမြင့်မားသော compulsive အမျိုးသားများသည်ခေါ်ဆောင်သွားသောရုပ်ရှင်နှင့်တွဲစပ်သောအနံ့များကိုပိုမိုသွယ်ဝိုက်။ ကြိုက်နှစ်သက်ကြောင်းပိုမိုတွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်တွေ့ရှိချက်များအရအေးဂျင့်များအနေဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်ခြင်း၌အခန်းကဏ္ play မှပါဝင်သည်