တစ်ဦးကိုအခမဲ့ပွေ့ဖက်မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး Start

reboot လုပ်ခြင်းကြောင့် glum ခံစားရသူမည်သူမဆို“ Free Hugs” အမှတ်အသားပြုပြီးသူ၏ oxytocin နှင့်အခြားသူများ၏မြင့်တက်လာနိုင်သည်။

[youtube] https://youtu.be/hN8CKwdosjE [/ youtube]