Pornografi och kvinnlig sexualitet: En kvalitativ studie om hur det sexualiserade våldet från pornografin påverkar kvinnans sexualitet (2020)