Atharrachaidhean air an t-eadar-lìon a thaobh measgachadh inbheach Iapan ann an còig bliadhna: toraidhean dà phrìomh sgrùdadh (2014)