Suirbhidh Dìth-theicneòlas Teicneòlais: A 'Mhothachadh a tha ag èirigh a-rithist airson a bhith a' togail mothachadh agus adhartachadh Cleachdadh Teann Teicneòlas (2017)