Faodaidh an co-cheangal eadar stàitean dreach agus ceanglaichean gnìomhach ann an lìonra nam modalan bunaiteach diofarachadh mì-rian geamannan eadar-lìn bho smachdan fallain (2017)