အင်တာနက်က Porn တစ်အစားအသောက်ပေါ်ကြီးပြင်း: Long-Term အသုံးပြုမှုများ၏ကျန်းမာရေးအကျိုးဆက်များ

[youtube] https://www.youtube.com/watch?v=Fisxr1Rh4oI& [/ youtube]

နောဧသည်ဘုရားကျောင်းကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနှောက်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိင်, ငါတို့ဘဝတွေကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်ကိုဘယ်လိုအပေါ်ပြော၏။
YouTube ပေါ်မှာက Watch