Preučevanje učinkov internetne pornografije na tajvanskih mladostnikih na prvi, drugi in tretji osebi: posledice za omejitev pornografije (2008)

DOI: 10.1080 / 01292980903440855

Ven-Hwei Loa*, Ran Weib & Hsiaomei Wuc

strani 90-103, prvič objavljena različica zapisa: 17 mar. 2010

Prejeto: 28 Nov 2008

POVZETEK

Da bi raziskali vpliv internetne pornografije na uporabnike v primerjavi s tradicionalnimi oblikami pornografije, anketiranih je bilo skupno mladostnikov 1688 v Tajvanu.

RRezultati kažejo, da so anketiranci ocenili, da škoda internetne pornografije presega škodo pornografskega gradiva v tiskanih in radijskih medijih.

Še pomembneje je, da ugotovitve kažejo, da je izpostavljenost internetni pornografiji povzročila desenzibilizirajoče učinke, saj so uporabniki ponavadi dojemali škodo internetne pornografije kot manjšo zase in druge.

Poleg tega je bilo ugotovljeno, da je izpostavljenost negativno povezana s podporo omejitvam internetne pornografije, vendar je bilo zaznano škodo zase pozitivno povezano s podpiranjem omejitev. Nazadnje so se skupni učinki učinka prve in tretje osebe (učinek druge osebe) pokazali kot zanesljivejši napovedovalec vedenjskih namenov kot dojemanje tretje osebe. Ugotovitve pomagajo odpraviti protislovje preteklih raziskav, ki so poročale o dojemanju tretjih oseb kot pomembnem in nepomembnem napovedovalcu podpore omejitvam pornografije.