Zaznani pornografski realizem kot posrednik združenja med pornografijo in problematičnim spolnim vedenjem pri moških mladostnikih (2017)

Pregled bibliografskih enot številka: 827604

Zbornik del

 

Avtorji:Landripet, Ivan
Naslov:Zaznani pornografski realizem kot mediator zveze med uporabo pornografije in problematičnim spolnim vedenjem med moškimi
Izvornik:13th kongres Evropske zveze za seksologijo Book of AbstractsRome, Italija: Evropska zveza za seksologijo, 2016. .
Dio CC časopisi:NE
Skupaj:13. Kongres Evropske zveze za seksologijo
Mesto in datum:Dubrovnik, Hrvatska, 25.-28. majnja 2016.
Ključne besede:zaznani pornografski realizem; uporaba pornografije; spolna agresija; zgodnji spolni prvenec; sexting; mladostniki
Sažetak:CILJ. V literaturi so poročali o visoki stopnji uporabe pornografije med moškimi mladostniki. Zaradi pomanjkanja izkušenj iz resničnega življenja lahko zgodnja izpostavljenost pornografiji prispeva k razvoju nerealnih idej o spolnosti in problematičnem spolnem vedenju. Ta študija je raziskovala posredovalno vlogo zaznanega pornografskega realizma v povezavi med uporabo pornografije in zgodnjim spolnim prvencem, spolno agresivnostjo in seksatiko.

OBLIKOVANJE IN METODA. Meditacijski modeli so bili preizkušeni z modeliranjem strukturnih enačb. Udeleženci so bili moški drugošolci 928 iz Zagreba, ki so poročali o izpostavljenosti pornografiji (povprečna starost = 16.1). Uporaba pornografije je bila izmerjena s pogostostjo uporabe pred dvema letoma, v zadnjih šestih mesecih in dveh tednih (α = .79). Potrjene lestvice postavk 4 so bile uporabljene za oceno zaznanega pornografskega realizma (α = .86) in sextinga (α = .74). Zgodnji spolni prvenec (≤14) in naklonjenost spolno agresivnemu vedenju so merili z enim samim elementom.

REZULTATI Uporaba pornografije je bila neposredno povezana s sextingom (β = .29; p <.01) in spolno agresijo (β = .11; p <.01). Uporaba pornografije je bila povezana tudi z zaznanim realizmom pornografije (β = .22; p <.01), kar pa je bilo povezano tako s sextingom (β = .12; p <.01) kot z agresivnim vedenjem (β = .10; p <.01). Čeprav so bili majhni posredni učinki statistično pomembni, so pokazali (delno) meditacijsko vlogo zaznanega pornografskega realizma. Ni dokazov o neposredni ali posredni povezavi med uporabo pornografije in zgodnjim prvencem.

ZAKLJUČKI Kaže, da je uporaba pornografije povezana z nekaterimi problematičnimi rezultati. Ugotovitve podpirajo potrebo po izobraževalnih programih, namenjenih razvijanju kritičnega sprejemanja spolne reprezentacije pri mladostnikih.

Vrsta udeležbe:Poster
Vrsta predstavitve v zborniku:Povzetek
Vrsta ocene:Mednarodna recenzija
Projekt/tema:HRZZ-IP-2013-11-9221
Izvorni jezik:SLO
kategorija:znanstveni
Znanstvena območja:Javno zdravstvo in zdravstvena zaščita, Sociologija, Psihologija
Tiskani medij:da
Internetni naslov URL:http://f1000research.com/posters/5-1055
Upisao v CROSBI:Ivan Landripet ([e-pošta zaščitena]), 16. Srp. 2016. u 16: 13 sati