Razmerje med medsebojnim pritiskom, pornografijo in odnosom do predporočnega seksa med mladostniki v državi Lagos (2019)

Anyama, Stella Chinwe

 Mednarodna revija za izobraževalne raziskave 6, št. 1 (2019): 153-159.

Minimalizem

Študija je preučila razmerje med vrstniškim pritiskom, pornografijo in odnosom do predporočnega seksa med mladostniki v državi Lagos. Dve raziskovalni hipotezi sta vodili študijo. 250 naključno izbrani udeleženci izbranih srednjih šol v državi Lagos so oblikovali velikost vzorca. Za zbiranje podatkov je bil uporabljen anketni vprašalnik z naslovom 25 z naslovom Medvrstniški tlak, pornografija in odnos do predbračnega seksa (PPPAPS). Zbrani podatki so bili analizirani z uporabo Pearson Product Moment Correlation. Ugotovitve so pokazale, da sta medvrstniški pritiski in pornografija pomemben odnos do odnosa do predporočnega seksa med mladostniki. Na podlagi ugotovitev študije je bilo med drugim priporočeno, da se vzgoja o spolnosti obvezno vključi v šolski učni načrt, da se mladostniki naučijo zdravega spolnega vedenja v zgodnjem življenju.

Ključne besede: Medvrstniški pritisk, pornografija, odnos, predporočni seks, mladostniki