Odnosi med spletno pornografijo, psihološko blaginjo in spolno dovzetnostjo med mladimi v Hongkongu: trivalovna longitudinalna študija (2018)

Ma, Cecilia MS.

Uporabne raziskave na področju kakovosti življenja1-17.

Minimalizem

S povečano dostopnostjo do interneta lahko mladostniki namerno in naključno dostopajo do spletne pornografije. Namen te študije je bil: (a) preučiti razmerja izpostavljenosti spletni pornografiji do poznejšega psihološkega dobrega počutja (depresija in zadovoljstvo z življenjem) ter spolne permisivne drže in (b) raziskati, ali se ta razmerja razlikujejo glede na naravo izpostavljenosti. Vzorec zgodnjih kitajskih mladostnikov 1401 je sodeloval v trivalovni longitudinalni študiji. Rezultati modelov, ki temeljijo na navzkrižnem zaostanku, kažejo, da se učinki spletne pornografije razlikujejo glede na naravo izpostavljenosti. Ta študija osvetljuje dinamične odnose med izpostavljenostjo spletnemu pornografiji, depresiji, zadovoljstvu z življenjem in spolnim odnosom permisivnosti.

Ključne besede Spletna pornografija Depresija Zadovoljstvo z življenjem Kitajski mladostniki Spolno popustljivi odnosi \