Religioznost zmanjšuje spolno agresijo in prisilo v vzdolžni kohorti moških fakultete: posredovanje vlog vrstnikov, promiskuiteta in pornografija (2018)

Hagen, Timothy, Martie P. Thompson in Janelle Williams.

Časopis za znanstveno študijo religije.

Minimalizem

Obsežna literatura kaže, da je religioznost zaščitni dejavnik pri zmanjševanju števila deviantnih vedenj, vključno s spolno agresijo (SA). Medtem ko se je prejšnja raziskava osredotočila na vlogo tveganega uživanja alkohola pri posredovanju odnosa med religioznostjo in SA, ta študija raziskuje hipoteze meditacijskih poti od religioznosti do SA in tehnološkega prisilnega obnašanja (TBC) prek medsebojnih norm, potrošnje pornografije in promiskuitete. Ugotovitve štiriletne longitudinalne študije študentov moških kažejo, da medsebojne norme in promiskuiteto posredujeta odnos med religioznostjo in obema izidoma, medtem ko pornografska potrošnja posreduje odnos med religioznostjo in TBC. Te ugotovitve lahko obvestijo o trenutni praksi in prihodnjih raziskavah o možnih mehanizmih, na katere lahko vpliva na problematično spolno vedenje.