Uporaba pornografije in samostojnega poročanja o spolnem nasilju med mladostniki (2007)

DOI: 10.1080 / 17405620600562359

Silvia Boninoa, Silvia Ciairanoa*, Emanuela Rabagliettia & Elena Cattelinoa

strani 265-288, objavljeno na spletu: 17 Feb 2007

Minimalizem

Ta presečna študija je proučevala adolescente 804, dečke in dekleta, starih od 14 do 19 let, ki obiskujejo različne vrste srednjih šol na severozahodu Italije; vprašalnik „Jaz in moje zdravje“ (Bonino, 1996) je bil uporabljen za zbiranje podatkov. Glavni cilji so bili: (i) raziskati razmerje med aktivnimi in pasivnimi oblikami spolnega nadlegovanja in nasilja ter razmerjem med pornografijo (branje revij in gledanjem filmov ali videov) in neželenim spolnim odnosom med mladostniki; (ii) raziskati razlike v teh razmerjih glede na spol in starost; in (iii) raziskati dejavnike (pornografija, spol in starost), ki najverjetneje spodbujajo neželen spol. Ugotovitve so pokazale, da je bilo povezano aktivno in pasivno spolno nasilje ter nezaželen spol in pornografija. Toda branje pornografskega gradiva je bilo močneje povezano z aktivnim spolnim nasiljem, medtem ko je bilo dejanje, ko je bilo deček, zaščiteno pred pasivnim spolnim nasiljem. Kljub temu so bili ugotovljeni tudi nekateri učinki gledanja pornografskih filmov na pasivni neželeni spol, zlasti med dekleti.