Mladi, spolnost in doba pornografije (2020)

Minimalizem

V zadnjem času se je povečalo zanimanje za učinke pornografije na spolni razvoj otrok in mladih, kar je povzročilo povečanje študij na tem področju, spreminjanje zakonov in večja zaskrbljenost javnosti. Cilj tega prispevka je povzemati te ugotovitve, vključno z novejšimi raziskavami, opravljenimi v Veliki Britaniji. V literaturi so prikazane povezave med gledanjem pornografije in seksualno eksplicitnega gradiva ter stališč in vedenja mladih. To kaže na to, da na spolnost mladih vplivajo spolne podobe in da to vpliva na spolne odnose in vedenje otrok in mladih. Vpliv je odvisen od podporne mreže mladih, socialnega učenja in drugih demografskih dejavnikov, nenazadnje tudi spola, za katerega je bilo ugotovljeno, da je pomemben. Nedavne študije so pokazale spremembe v spolnih praksah mladih, ki se jim pripisuje gledanje pornografije, na primer povečanje analnega seksa in priložnostne naravnanosti. Najdene so bile tudi povezave med uporabo pornografije in spolno prisilo. O tem, kako in na kakšen način na tovrstne podobe vplivajo otroci in mladi - in kaj lahko storimo za zmanjšanje negativnega vpliva na mlade, se razpravlja glede na vrzeli v literaturi in težave z obstoječo literaturo. Razpravlja se o nadaljnji potrebi po študiju.

Massey, K., Burns, J. in Franz, A. Spolnost in kultura (2020).

https://doi.org/10.1007/s12119-020-09771-z