Cybersex ใน“ Net generation”: กิจกรรมทางเพศออนไลน์ระหว่างวัยรุ่นชาวสเปน (2016)

คอมพิวเตอร์ในพฤติกรรมมนุษย์

57 ปริมาณ, เมษายน 2016, หน้า 261 – 266

Rafael Ballester-Arnala, ,Cristina Giménez-Garcíaa, ,María Dolores Gil-Llariob, ,Jesús Castro-Calvoa,

ไฮไลท์

  • พฤติกรรมทางเพศออนไลน์มักเกิดขึ้นในหมู่เด็กวัยรุ่นสเปน
  • ดูเหมือนว่าเพศจะมีบทบาทสำคัญในไซเบอร์เซ็กซ์วัยรุ่น
  • การใช้สื่อลามกและออรัลเซ็กซ์อาจเกี่ยวข้องกับวัยรุ่นไซเบอร์เซ็กซ์
  • ในวัยรุ่นบางคนอินเทอร์เน็ตสามารถช่วยในการทดลองพฤติกรรมที่ถูกตีตรา

นามธรรม

อินเทอร์เน็ตนำเสนอโอกาสมากมายในการสำรวจเรื่องเพศของวัยรุ่น อย่างไรก็ตามการศึกษาบางส่วนได้เปิดเผยผลกระทบที่เป็นปัญหาของไซเบอร์เซ็กซ์ในระยะก่อนหน้านี้ แม้จะมีการศึกษาน้อยวิเคราะห์พฤติกรรมทางเพศออนไลน์ในหมู่วัยรุ่นแม้ในสเปนที่มีข้อมูลน้อยมาก ด้วยเหตุนี้เป้าหมายของเราคือการตรวจสอบการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อจุดประสงค์ทางเพศในหมู่วัยรุ่นสเปนรวมถึงความแตกต่างทางเพศ วัยรุ่นสามร้อยยี่สิบสองคนได้ทำแบบสอบถามเฉพาะกิจและแบบทดสอบการคัดกรองเพศทางอินเทอร์เน็ตเวอร์ชั่นภาษาสเปน

โดยทั่วไปแล้วเด็ก ๆ จะรายงานไซเบอร์เท็กซ์มากกว่าเด็กผู้หญิงเช่นใคร่ในขณะที่อินเทอร์เน็ต (60.6% ของเด็กชายและ 7.3% ของผู้หญิง) นอกจากนี้การมีเพศสัมพันธ์ทางอินเทอร์เน็ตรบกวนการดำเนินชีวิตบ่อยครั้งในเด็กผู้ชาย (12.7% ของพวกเขา) มากกว่าผู้หญิง (4.7% ของพวกเขา) MOreover อ้างอิงจากการถดถอยเชิงเส้นตัวแปรต่าง ๆ เช่นการใช้สื่อลามกทั่วไปหรือออรัลเซ็กซ์ดูเหมือนจะเชื่อมโยงกับไซเบอร์เซ็กซ์ทั้งสองกลุ่มในขณะที่พฤติกรรมเพศเดียวกันมีความสัมพันธ์กับไซเบอร์เซ็กซ์สำหรับเด็กผู้ชายและการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองสำหรับเด็กผู้หญิง ดังนั้นการค้นพบนี้สนับสนุนการมีอยู่ของไซเบอร์เซ็กซ์ในหมู่วัยรุ่นสเปน (ตั้งแต่ 3.1% ถึง 60.6% ในเด็กผู้ชายและ 0% –11.5% ในเด็กผู้หญิงสำหรับกิจกรรมทางเพศออนไลน์) รวมถึงพฤติกรรมที่มีปัญหาบางอย่าง (8.6% ของเด็กผู้ชาย ) และความเกี่ยวข้องของเพศสภาพในการวิเคราะห์ ควรพิจารณาผลลัพธ์เหล่านี้ในกลยุทธ์การป้องกันและสนับสนุน

คำสำคัญ

  • cybersex;
  • วัยรุ่น;
  • สเปน;
  • เพศ;
  • อินเทอร์เน็ต

ผู้เขียนที่สอดคล้องกัน Departamento de PsicologíaBásica, Clínica y Psicobiología มหาวิทยาลัย Jaume I. Avda Vicent Sos Baynat s / n. 12071, Castellón, สเปน