ความไม่พึงพอใจกับการสอนเพศศึกษาในโรงเรียนไม่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อลามกสำหรับข้อมูลทางเพศ (2019)

Kate Dawson, Saoirse Nic Gabhainn & Pádraig MacNeela

ได้รับ 02 ส.ค. 2018, ได้รับการยอมรับ 14 ก.ย. 2018, เผยแพร่ออนไลน์: 08 ม.ค. 2019

https://doi.org/10.1080/23268743.2018.1525307

นามธรรม

การศึกษาครั้งนี้สำรวจความเชื่อที่จัดขึ้นบ่อยครั้งว่าภาพลามกอนาจารใช้สำหรับข้อมูลทางเพศเกิดขึ้นในกรณีที่ไม่มีเพศศึกษาที่ดีและตรวจสอบว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวได้รับการกลั่นกรองโดยการปรับรสนิยมทางเพศของบุคคล เป้าหมายทั่วไปมากขึ้นสำหรับการศึกษาคือการสำรวจพฤติกรรมการดูสื่อลามกของนักศึกษามหาวิทยาลัยไอริช ข้อมูลเชิงปริมาณแบบภาคตัดขวางถูกรวบรวมจากตัวอย่างความสะดวกสบายของนักศึกษามหาวิทยาลัยไอริชอายุ 18 – 24 ปี (n = 1380) ผลการวิจัยพบว่าผู้เข้าร่วมที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศและเสือใบรายงานความพึงพอใจน้อยกว่าเรื่องเพศศึกษาส่วนใหญ่ใช้สื่อลามกเพื่อหาข้อมูลทางเพศ แต่การไม่พอใจเพศศึกษาในโรงเรียนไม่ได้ทำนายการใช้สื่อลามกสำหรับข้อมูลทางเพศ ไม่ใช้สื่อลามกสำหรับข้อมูลทางเพศทำนายความพึงพอใจที่มากขึ้นกับความรู้ทางเพศในปัจจุบัน แต่มันก็เกี่ยวข้องกับความปรารถนาที่มากขึ้นที่จะรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องเพศและสุขภาพทางเพศ บุคคลอาจใช้สื่อลามกเพื่อเป็นข้อมูลโดยไม่คำนึงถึงเพศศึกษาในโรงเรียน

ที่มา: สื่อลามกข้อมูลทางเพศเพศศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยไอร์แลนด์LGBT

สถานะจากการศึกษา

การค้นพบของเราระบุว่าผู้ใหญ่ชาวไอริชมีส่วนร่วมกับสื่อลามกบ่อยกว่าในหลาย ๆ ประเทศมีแรงจูงใจในการเข้าร่วมสื่อลามกมากมายและอาจเป็นกลุ่มที่อายุน้อยที่สุดในโลกตะวันตกในเรื่องการมีส่วนร่วมในสื่อลามกครั้งแรก โดยรวม, 90% ของเพศหญิง, 98.6% ของเพศชาย, 94% ของผู้เข้าร่วมที่ไม่ใช่ไบนารีและ 80% ของผู้เข้าร่วมการแปลงเพศรายงานว่าพวกเขาได้ดูสื่อลามก; อย่างไรก็ตามจำนวนผู้เข้าร่วมที่ไม่ใช่ไบนารีและผู้แปลงเพศในตัวอย่างของเรามีน้อย สัดส่วนจำนวนมากของกลุ่มตัวอย่างรายงานการมีส่วนร่วมครั้งแรกภายใต้อายุ 13 ปีโดยมี 65.5% ของผู้ชายและ 30% ของผู้หญิงที่รายงานเรื่องนี้ อายุของการใช้สื่อลามกครั้งแรกเพื่อวัตถุประสงค์ในการสำเร็จความใคร่แตกต่างกันโดย 45% ของกลุ่มตัวอย่างแรกที่ใช้สื่อลามกด้วยเหตุผลเหล่านี้ระหว่าง 14 และ 17 อายุปี 52% และ 9% ของผู้หญิงใช้สื่อลามกเป็นครั้งแรกในการช่วยตัวเองภายใต้อายุ 13 ปี ผู้ชายส่วนใหญ่รายงานว่ามีการหมั้นบ่อยกว่า (77%) เมื่อเทียบกับ 15% ของผู้หญิง