'ฉันเห็นมันทุกหนทุกแห่ง': เด็กชาวออสเตรเลียที่ไม่ได้สัมผัสกับเนื้อหาทางเพศออนไลน์ (2018)

Larissa Lewis, Julie Mooney Somerset, Rebecca Guy, Lucy Watchirs-Smith และ S. Rachel Skinner

สุขภาพทางเพศ - https://doi.org/10.1071/SH17132

ส่งเมื่อ: 1 สิงหาคม 2017 ยอมรับ: 9 กุมภาพันธ์ 2018 เผยแพร่ออนไลน์: 21 มิถุนายน 2018

นามธรรม

พื้นหลัง:

มีความหลากหลายในการรายงานความชุกของการเปิดรับเนื้อหาทางเพศออนไลน์ แต่วรรณกรรมมีแนวโน้มที่จะไม่แยกความแตกต่างระหว่างการเปิดรับที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการสำรวจเส้นทางที่ทำให้เกิดการเปิดรับหรือคำอธิบายของเนื้อหาดังกล่าว ในขณะที่มีความกังวลสาธารณะมากมายเกี่ยวกับการเปิดรับเนื้อหาทางเพศนักเรียนออสเตรเลียได้รับการศึกษาเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยในการลดผลกระทบของเนื้อหาทางเพศออนไลน์

วิธีการ:

การสนทนากลุ่มที่สิบเอ็ดกับนักเรียนมัธยมปลายอายุ 14 – 18 ได้ดำเนินการเพื่อค้นพบประสบการณ์ของคนหนุ่มสาวในการสัมผัสกับเนื้อหาทางเพศในโซเชียลมีเดีย ในบทความนี้เราอธิบายเส้นทางสู่การเปิดรับเนื้อหาทางเพศลักษณะของเนื้อหาทางเพศที่คนหนุ่มสาวสัมผัสและมุมมองของพวกเขาเกี่ยวกับการเปิดรับนี้

Results:

กลุ่มเป้าหมายแสดงให้เห็นว่าการเปิดรับเนื้อหาทางเพศผ่านโซเชียลมีเดียเกิดขึ้นผ่านเครือข่าย 'เพื่อน' หรือผู้ติดตามและการจ่ายเงินเพื่อการโฆษณา เนื้อหามีตั้งแต่ข้อความหรือรูปภาพที่ละเอียดอ่อนไปจนถึงรูปภาพ / วิดีโอลามกอนาจารอย่างชัดเจน คนหนุ่มสาวส่วนใหญ่ที่ได้รับการอธิบายไม่ได้ตั้งใจ

สรุป:

การสัมผัสกับเนื้อหาทางเพศไม่ว่าจะอยู่ในขอบเขตและความรุนแรงเพียงใดก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในหมู่คนหนุ่มสาวที่ใช้โซเชียลมีเดีย การใช้ข้อมูลนี้เพื่อให้ความรู้แก่เยาวชนเกี่ยวกับการลดผลกระทบของเนื้อหาทางเพศแทนที่จะพยายามป้องกันไม่ให้คนหนุ่มสาวดูมันอาจเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากกว่า

พื้นหลัง

 

การใช้โซเชียลมีเดีย (เช่น Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter) ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัยรุ่นยุคใหม่1,2 สมาร์ทโฟนและการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่ง่ายดายทำให้การสื่อสารแบบดิจิตอลเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันในหลายประเทศ1-8 การศึกษาจากสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรและออสเตรเลียแสดงให้เห็นว่าคนหนุ่มสาวอายุ 97% อายุระหว่าง 13 ถึง 17 ปีมีการใช้งานในรูปแบบของโซเชียลมีเดียหลายแห่งในเว็บไซต์โซเชียลมีเดียหลายแห่ง2,6,8 มากกว่าหนึ่งในสามรายงานโดยใช้เว็บไซต์เครือข่ายสังคมหลักของพวกเขาหลายครั้งต่อวัน2 การสำรวจ 2013 พบว่าคนหนุ่มสาวชาวออสเตรเลียเกือบทั้งหมดที่สำรวจได้ใช้เว็บไซต์เครือข่ายสังคม (97% จาก 14- ถึง 15 ปี, 99% ของ 16- ถึง 17- ปีเก่า) และ 62% อธิบายการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ ประจำวัน6

โครงการ EU Kids Online พบว่า 14% ของ 9- ถึง 16 ปีได้เห็นเนื้อหาทางเพศออนไลน์บางรูปแบบโดยที่วัยรุ่นที่มีอายุมากกว่ามีแนวโน้มที่จะวัยรุ่นสี่เท่าจะเห็นเนื้อหาดังกล่าว8 ในขณะที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าคนหนุ่มสาวอาจค้นหาเนื้อหาทางเพศออนไลน์วรรณกรรมล่าสุดแสดงให้เห็นว่าการเปิดรับข่าวสารส่วนใหญ่อาจจัดเป็นอุบัติเหตุหรือไม่ต้องการ3,9-11 การศึกษาหนึ่งที่ดำเนินการในสหรัฐอเมริกาพบว่า 15% ของ 10- เป็น 12 ปีและ 28% ของ 16% ถึง 17- เป็น XNUMX ปีอายุได้รับเนื้อหาทางเพศออนไลน์โดยไม่ได้ตั้งใจค้นหา12 โดยเฉพาะอย่างยิ่งโซเชียลมีเดียสร้างศักยภาพให้คนหนุ่มสาวได้สัมผัสกับเนื้อหาทางเพศในระดับสูงในขณะที่มันมีลักษณะเป็นรายบุคคลและบ่อยครั้งที่ลักษณะส่วนตัวหมายถึงการควบคุมโดยผู้ปกครองหรือโรงเรียนอาจเป็นเรื่องยาก

ในขณะที่เหตุการณ์สำคัญในการพัฒนาแตกต่างกันไปการสัมผัสกับเนื้อหาทางเพศออนไลน์เกิดขึ้นพร้อมกันกับคนหนุ่มสาวเริ่มที่จะรับรู้ถึงความรู้สึกทางเพศและพัฒนาระบบคุณค่าของตนเอง4 ยังเป็นเวลาที่คนหนุ่มสาวจำนวนมากจะเริ่มสำรวจเพศของพวกเขา13 มีความกังวลว่าเนื้อหาทางเพศออนไลน์อาจมีอิทธิพลต่อบรรทัดฐานพฤติกรรมและสังคมของคนหนุ่มสาวภาพลักษณ์และความคาดหวังของกิจกรรมทางเพศในลักษณะที่อาจเป็นอันตราย14,15 การสำรวจแบบตัดขวางแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับเนื้อหาทางเพศของวัยรุ่นโดยเฉพาะสื่อลามกและบรรทัดฐานทางเพศที่มีความก้าวหน้าน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานทางเพศอายุก่อนหน้าของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกและการเสี่ยงทางเพศมากขึ้น15-17

ในการศึกษานี้เราสำรวจประสบการณ์ของคนหนุ่มสาวในการสัมผัสกับเนื้อหาทางเพศในโซเชียลมีเดียเพื่ออธิบายเส้นทางต่างๆที่นำไปสู่คนหนุ่มสาวเพื่อดูเนื้อหาทางเพศในโซเชียลมีเดียลักษณะของเนื้อหาทางเพศที่คนหนุ่มสาวสัมผัส การเปิดรับแสง; ข้อมูลเชิงลึกดังกล่าวมีความสำคัญที่จะต้องแจ้งให้ทราบถึงพัฒนาการของการแทรกแซงเพื่อให้ความรู้และปกป้องเยาวชน

 

 

วิธีการ

 

เราใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเพื่อกำหนดเป้าหมายไปที่หน่วยงานราชการ (สาธารณะ) โรงเรียนศาสนาและเอกชนในซิดนีย์นิวเซาธ์เวลส์ออสเตรเลียและติดต่อผู้บริหารโรงเรียนผ่านทางอีเมลเบื้องต้น นักวิจัยติดตามโรงเรียนที่แสดงความสนใจและแนะนำการศึกษาให้กับนักเรียนในระหว่างการประชุมโรงเรียนหรือผ่านครูระหว่างชั้นเรียน นักเรียนที่สนใจถูกขอให้หยิบชุดข้อมูลที่มีข้อมูลการศึกษาสำหรับตัวเองและผู้ปกครองและแบบฟอร์มการยินยอมจากผู้ปกครอง เราได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ปกครองและได้รับความยินยอมด้วยวาจาจากวัยรุ่น ได้รับการอนุมัติด้านจริยธรรมจากแผนกการศึกษาของ NSW ผ่านกระบวนการอนุมัติการวิจัยการศึกษาของรัฐ (McCarthy, Seraphine) อัล et.) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยมนุษย์มหาวิทยาลัยซิดนีย์คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยมนุษย์มหาวิทยาลัยนิวเซาธ์เวลส์และจากผู้บริหารโรงเรียนรายบุคคล

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 

คนหนุ่มสาวจำนวนทั้งสิ้น 68 ที่มีอายุ 14 – 18 ปีที่เข้าร่วม มากกว่าครึ่งเล็กน้อย (54%) ของคนหนุ่มสาวเป็นผู้ชาย (1 ตาราง) โรงเรียน (n = 4) ได้รับเลือกจากพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ XNUMX แห่งในซิดนีย์นิวเซาท์เวลส์ โรงเรียนเหล่านี้ประกอบด้วยโรงเรียนของรัฐบาล (ของรัฐ) หนึ่งแห่งโรงเรียนแบบเลือกหนึ่งแห่ง (นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกทางวิชาการ) โรงเรียนเอกชน (เอกชน) หนึ่งแห่งและโรงเรียนศาสนาอิสระหนึ่งแห่ง โรงเรียนสองแห่งเป็นโรงเรียนชายล้วนโรงเรียนหนึ่งเป็นโรงเรียนหญิงล้วนและโรงเรียนสอนร่วมกัน (ชายหญิงผสม) ด้วยการกำหนดเป้าหมายและเลือกโรงเรียนจากตัวเมืองชั้นในและชานเมืองรอบนอกทำให้เราสามารถจับภาพภูมิหลังทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจและสังคมที่ผสมผสานกันได้

ตารางที่ 1. จำนวนกลุ่มเป้าหมายและผู้เข้าร่วมตามระดับชั้นอายุและเพศ
T1

การเก็บรวบรวมข้อมูล

 

เราดำเนินการกลุ่มมุ่งเน้นเรื่องเพศเดี่ยว 11 (นักเรียนหกถึงแปดคน) ระหว่างเดือนมีนาคม 2013 และพฤษภาคม 2014 ในโรงเรียนมัธยมสี่แห่ง พวกเขาเกิดขึ้นในโรงเรียนในช่วงพักเที่ยงหรือเวลาเรียนแต่ละนาที ~ 60 ที่ยาวนาน กลุ่มสนทนาแต่ละกลุ่มประกอบด้วยนักเรียนจากระดับชั้นเดียวกัน ในขณะที่นักวิจัยสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมนำการอภิปรายช่วยเหลือโดยการแจ้งเตือนปลายเปิด (2 ตาราง) และอนุญาตให้ผู้เข้าร่วมเพิ่มหัวข้อใหม่ที่น่าสนใจมีการกลั่นกรองกลุ่มอย่างระมัดระวังเพื่อรวบรวมวาทกรรมจากผู้เข้าร่วมแต่ละคนและหลีกเลี่ยงการเป็นตัวแทนโดยบุคคลที่กล้าแสดงออกมากขึ้น เมื่อการวิจัยดำเนินไปเราจะตรวจสอบข้อมูลที่เกิดขึ้นใหม่และคำแนะนำที่ได้รับการแก้ไขและคำแนะนำหัวข้อเพื่อสำรวจพื้นที่ใหม่ของการสอบถามเพิ่มเติม

ตารางที่ 2. สรุปคำถามสัมภาษณ์
T2

การวิเคราะห์ข้อมูล

 

เราวิเคราะห์การค้นพบของกลุ่มโฟกัสโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณนาซึ่งได้แรงบันดาลใจจากทฤษฎีที่มีการลงดิน18 ในความพยายามที่จะสร้างความเข้าใจที่มีศูนย์กลางอยู่ที่ประสบการณ์ของคนหนุ่มสาว เราใช้กระบวนการวนซ้ำของการถอดเสียงและการเข้ารหัสแบบบรรทัดต่อบรรทัดสำหรับการถอดเสียงกลุ่มสนทนา ในระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลเราได้เพิ่ม, ไม่สนใจหรือแก้ไขรหัสที่มีอยู่เพื่อรองรับข้อมูลเชิงลึกใหม่เกี่ยวกับข้อมูลเหล่านั้น เราใช้บันทึกช่วยจำในการทำแผนภาพและแผนที่ซึ่งมีการเชื่อมโยงและเปรียบเทียบในกลุ่มต่างๆ กระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับการสนทนาระหว่างผู้แต่งสองคน (แอลเลวิส, เจ. เอ็ม. ซอมเมอร์) ซึ่งนำไปสู่การอธิบายและตีความการมีปฏิสัมพันธ์ของคนหนุ่มสาวกับเนื้อหาทางเพศในสื่อสังคมออนไลน์

 

 

Results

 

เยาวชนหมายถึงอะไรโดย 'สื่อสังคม'

 

โซเชียลมีเดียโดยทั่วไปหมายถึงเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น ('แอพ') ที่ใช้เพื่อแชร์เนื้อหาและ / หรืออนุญาตเครือข่ายสังคม ไซต์ / แอพทั่วไปในขณะที่ทำการวิจัยนี้ประกอบด้วย Facebook, Instagram และ Snapchat เมื่อเราถามผู้เข้าร่วมเกี่ยวกับ 'โซเชียลมีเดีย' พวกเขามักพูดถึงไซต์เครือข่ายสังคมเช่น Facebook, Instagram และอื่น ๆ แต่บางคนก็พูดถึง YouTube และเว็บไซต์ดาวน์โหลดเพลงด้วย บริการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีเช่น Facebook Messenger ซึ่งผู้เข้าร่วมอธิบายการแบ่งปันรูปภาพและข้อความรวมถึงคุณลักษณะในบัญชีของพวกเขา ติดตามผู้เข้าร่วมของเราเราใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่นี่เป็นหมวดหมู่ที่ครอบคลุมเครื่องมือต่าง ๆ ที่คนหนุ่มสาวใช้ในการโต้ตอบซึ่งกันและกันและแบ่งปันและ / หรือบริโภคเนื้อหา

ความสำคัญของสื่อสังคมออนไลน์ในชีวิตของคนหนุ่มสาว

 

ความรู้เกี่ยวกับการเปิดรับเนื้อหาทางเพศของคนหนุ่มสาวในโซเชียลมีเดียไม่สามารถสำรวจได้อย่างเต็มที่โดยไม่เข้าใจถึงความสำคัญที่คนหนุ่มสาวให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ของโซเชียลมีเดียและการปฏิสัมพันธ์ของสื่อสังคมออนไลน์

ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผู้เข้าร่วมจะรายงานว่ามีเพื่อน / ผู้ติดตามนับพันบนเว็บไซต์โซเชียลมีเดียเช่น Facebook ผู้เข้าร่วมอธิบายเพื่อน / ผู้ติดตามของพวกเขาว่าเป็นคนที่มีอายุมากกว่าและอายุน้อยกว่าตัวเอง (ถ้ารู้จักอายุ) และมาจากโรงเรียนเมืองและประเทศต่างๆ

'ตอนนี้ฉันมีเพื่อนสองพันคน…. พวกเขาไม่รู้จัก. ' (เด็กชาย - ป. 10)

'...เป้าหมายคือเพื่อให้มีผู้ติดตาม 1000 ... ดังนั้นคุณจะได้รับไลค์เพิ่มเติม…. ' (เด็กหญิง - ป. 11)

เครือข่ายโซเชียลมีเดียของผู้เข้าร่วมประกอบด้วยเพื่อนสนิทจำนวนเล็กน้อย คนที่รู้จักพวกเขา แต่ไม่ได้พิจารณาอย่างใกล้ชิด คนที่เป็นเพื่อนของเพื่อนที่พวกเขาอาจหรืออาจไม่ได้พบกันในคน; และในที่สุดคนที่พวกเขาไม่รู้จักและไม่เคยพบกัน

'ใช่เช่นฉันจะมีเพื่อนสนิทของฉันและฉันจะมีเพื่อนและฉันจะมีคนรู้จัก. ' (เด็กหญิง - ป. 9)

'บางครั้งคนแปลกหน้าก็เพิ่มคุณ [เป็น 'เพื่อน' หรือผู้ติดตามบนไซต์โซเชียลมีเดีย] และถ้าคุณรู้จักพวกเขาและอาจไม่รู้ว่าพวกเขาเป็นใครดังนั้นพวกเขาจึงไม่ใช่คนแปลกหน้าพวกเขาเป็นคนรู้จัก. ' (เด็กชาย - ป. 9)

คนหนุ่มสาวหลายคนในการศึกษาของเราโดยเฉพาะผู้หญิงอธิบายจำนวนของเพื่อน / ผู้ติดตามเป็นตัวบ่งชี้ว่าพวกเขาได้รับความนิยมมากแค่ไหน เพื่อน / ผู้ติดตามเพิ่มขึ้นหมายความว่าพวกเขาสามารถรับ 'ไลค์' เพิ่มเติมบนเนื้อหา (รูปภาพ, ข้อความ) ที่โพสต์ การได้รับการตอบรับในเชิงบวกซึ่งมักจะผ่าน 'ไลค์' บนรูปภาพที่โพสต์นั้นมีความสำคัญต่อผู้เข้าร่วมจำนวนมาก

'คุณไม่ได้รับ 'ไลค์' เว้นแต่คุณจะมีเพื่อนนับร้อยและคุณก็ทำได้. ' (เด็กหญิง - ป. 10)

'...ค่าเฉลี่ยคือหนึ่งพันไลค์บนรูปภาพใน Facebook …มันเหมือนกับความนิยมเสมือนจริง… '(เด็กหญิง - ป. 9)

'และผู้คนจำนวนมากรู้สึกว่าฉันไม่มีไลค์ในรูปภาพนี้มากพอฉันควรจะลบมัน. ' (เด็กหญิง - ป. 11)

ผู้เข้าร่วมมักอธิบายการมีส่วนร่วมกับโซเชียลมีเดียหลายครั้งต่อวัน การตรวจสอบโซเชียลมีเดียเป็นสิ่งแรกที่พวกเขาทำในตอนเช้าและสิ่งสุดท้ายที่พวกเขาทำก่อนนอน

'…. โดยทั่วไปฉันกำลังตรวจสอบอยู่ [Facebook] ตลอดเวลา…ฉันจะบอกว่าอาจเป็นร้อยครั้งต่อวันในวันหยุดสุดสัปดาห์. ' (เด็กหญิง - ป. 11)

'ฉันรู้สึกว่าฉันต้องดู [ที่ Facebook] คุณต้องการที่จะรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกก่อนเข้านอน. ' (เด็กชาย - ป. 8)

'ฉันดูโทรศัพท์และตรวจสอบ Facebook ก่อนที่ฉันจะลุกจากเตียงในตอนเช้า.' (บอย - เกรด 9)

ความรู้สึกที่ว่าโซเชียลมีเดียเป็นหนทางที่ไม่เพียง แต่มีส่วนร่วมกับคนรอบข้างและเชื่อมโยงกับโลกโดยรวมด้วยเป้าหมายของการยอมรับและความนิยมสำหรับหลาย ๆ คนอาจช่วยในการทำความเข้าใจการมีส่วนร่วมระดับสูงที่ผู้เข้าร่วมรายงาน

เส้นทางสู่การเปิดรับเนื้อหาทางเพศ

 

i.

การโฆษณาที่เสียค่าใช้จ่าย

 

เนื้อหาทางเพศส่วนใหญ่ที่คนหนุ่มสาวอธิบายว่าเห็นนั้นไม่ได้ตั้งใจโดยกำเนิดมาจากโฆษณาป๊อปอัพ (จ่าย) หรือในแถบด้านข้างของเว็บไซต์โซเชียลมีเดียเมื่อพวกเขาค้นหาเพลงดูวิดีโอหรือลงชื่อเข้าใช้ Instagram หรือ Twitter โฆษณาที่มีเนื้อหาทางเพศอยู่ในเนื้อหาตั้งแต่ภาพเปลือยไปจนถึงภาพลามกอนาจารกราฟิกและลิงก์ไปยังวิดีโอลามกอนาจาร

'(ทางเพศ) รูปภาพวิดีโอเว็บไซต์หาคู่และเมื่อคุณดาวน์โหลดเพลงและคุณเข้าสู่เว็บไซต์และพวกเขาทั้งหมดอยู่ข้างๆ. ' (เด็กหญิง - ป. 10)

'ฉันเห็นมันทุกที่เสียดสีทางเพศคุณเห็นแม่บ้านและคุณคลิกที่ลิงค์นี้ - ทุกที่. ' (เด็กหญิง - ป. 10)

โฆษณามักจะเสนอลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นที่สามารถดูเนื้อหาทางเพศได้มากกว่า คนหนุ่มสาวรายงานว่าเห็นโฆษณาเหล่านี้ในหลาย ๆ ไซต์และอธิบายว่าเป็นการล่วงล้ำ

'ฉันเห็นกอง [เพศ] โฆษณาและทุกที่และพวกเขาเพิ่งปรากฏขึ้น - มันเกิดขึ้นใน Twitter และ Instagram คุณไม่สามารถหยุด .... ' (เด็กหญิง - ป. 11)

คนหนุ่มสาวอาจไม่สนใจดูเนื้อหาที่โฆษณา แน่นอนผู้เข้าร่วมหลายคนอธิบายว่ารู้สึกไม่สบายใจหรือหงุดหงิดเมื่อเห็นโฆษณาเหล่านี้

'มันอึดอัดจริง ๆ และคุณรู้สึกว่าคุณกำลังพยายามดาวน์โหลดเพลงหรือบางสิ่งบางอย่าง ... และมัน [เนื้อหาทางเพศ] เพียงด้านข้าง. ' (เด็กหญิง - ป. 9)

แม้ว่าผู้เข้าร่วมบางคนรายงานว่าเห็นโฆษณาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศในไซต์โซเชียลมีเดียที่ได้รับการอธิบายมากกว่าปกติเช่น Facebook และ Instagram เนื้อหาส่วนใหญ่ที่รายงานถูกอธิบายว่าดูในไซต์ 'torrent' ซึ่งเป็นไซต์ดาวน์โหลดเพลงหรือวิดีโอที่ผิดกฎหมาย . นี่อาจเป็นเพราะกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาแบบเสียเงินในเว็บไซต์โซเชียลมีเดียยอดนิยมเช่น Facebook

ii

เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น

 

ในขณะที่การจ่ายเงินเพื่อการโฆษณาที่มีลักษณะทางเพศมักจะระบุได้อย่างง่ายดายว่าเป็นโฆษณาและมักจะต้องให้ผู้ใช้คลิกที่ลิงค์เพื่อดูเนื้อหาเพิ่มเติมคนหนุ่มสาวยังเห็นเนื้อหาทางเพศโดยตรงใน 'newsfeed' สื่อสังคมหรือหน้า เนื้อหาของโซเชียลมีเดียที่นี่เป็นผลโดยตรงจากการแชร์ในเครือข่ายที่เพื่อนหรือเพื่อนของเพื่อนโพสต์หรือแชร์เนื้อหา เช่นเดียวกับการจ่ายเงินเพื่อการโฆษณาคนหนุ่มสาวจำนวนมากรายงานว่าเนื้อหาส่วนใหญ่ที่ผู้ใช้สร้างขึ้นทางเพศที่พวกเขาเห็นนั้นไม่ได้ถูกค้นหาออกมาอย่างชัดเจน ผู้เข้าร่วมบางคนรู้สึกควบคุมสิ่งที่เห็นน้อยมาก

'เป็นเรื่องง่ายที่จะดูเนื้อหาทางเพศที่โจ่งแจ้งและคุณไม่ต้องออกไปให้พ้นทางมันจะมาหาคุณ. ' (เด็กชาย - ป. 9)

'บน Facebook คุณไม่สามารถควบคุมสิ่งที่คุณเห็น. ' (เด็กชาย - ป. 9)

'มีบางสิ่งที่เป็นฮาร์ดคอร์ที่น่ารักเช่นความเป็นธรรมชาติเช่นมันก็โผล่ขึ้นมาเพราะใครบางคนในหน้าบางคนวางไว้และเพื่อนจะแสดงความคิดเห็นในมันและจากนั้นมันจะปรากฏขึ้นในฟีดข่าวของคุณ. ' (เด็กชาย - ป. 12)

ภาพถ่ายทางเพศที่ใช้ร่วมกันและ / หรือวิดีโอของเพื่อนร่วมงานคนดังหรือคนแปลกหน้าได้รับการอธิบายภายในกลุ่มโฟกัสทั้งหมด ภาพถ่ายหรือวิดีโอเหล่านี้มีตั้งแต่การชี้นำทางเพศ - คนที่มีเสื้อผ้าอยู่รวมถึงภาพเปลือยและวิดีโอที่เกือบเปลือยและภาพเปลือย - สำหรับคนหนุ่มสาวที่อธิบายว่า 'ภาพลามก' รวมถึงภาพถ่ายและวิดีโอที่แสดงพฤติกรรมทางเพศ

'บางครั้งฉันเคยเห็นเพื่อนบางคนของฉันชอบเด็กที่อายุมากกว่าเช่นปีที่แบ่งปันวิดีโอ 18 สำหรับผู้ใหญ่ .... ' (เด็กชาย - ป. 10)

'…และเธอเคยโพสต์รูปภาพเหมือนภาพเปลือยบน Facebook มันชัดเจนมากว่าเธอเปลือยกาย แต่เธอต้องอยู่ใต้ผ้าปูที่นอน .... ' (เด็กหญิง - ป. 9)

'…มีสื่อลามกมากมายที่เกิดขึ้นและพวกเขามีสิ่งเหล่านี้เรียกว่า gifs …เหมือนภาพเคลื่อนไหว…และคนเหล่านั้นมักจะเป็นสื่อลามกเพียงแค่สื่อลามกอนาจารและคุณเห็นมันปรากฏขึ้นทุกที่ .... ' (เด็กหญิง - ป. 9)

ผู้เข้าร่วมหลายคนกล่าวว่าการเห็นเนื้อหาทางเพศที่ปรากฏบนหน้าโซเชียลมีเดียทำให้พวกเขารู้สึกอึดอัดใจหรือไม่สบายใจและต้องการให้พวกเขาจัดการกับสถานการณ์ดังนั้นพวกเขาจึงไม่ต้องมีส่วนร่วมกับเนื้อหาและป้องกันคำถามหากผู้อื่น (เช่นผู้ปกครอง) วัสดุ.

'… (หากคุณเห็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศบนโซเชียลมีเดีย) คุณเลื่อนดูอดีตและดูสิ่งอื่น ๆ คุณไม่คิดเกี่ยวกับมัน. ' (เด็กชาย - ป. 9)

'ใช่แล้วคุณก็เหมือนที่สิ่งนี้มาจาก…. มันเป็นสถานการณ์ที่น่าอึดอัดใจ .... ' (เด็กหญิง - ป. 11)

'ตอนนี้ฉันต้องเก็บกุญแจไว้เพราะถ้าแม่ของฉันเดินเข้ามาและฉันแค่เลื่อน [ผ่าน Facebook] มันคือทั้งหมดที่นั่น. ' (เด็กหญิง - ป. 9)

ไซต์โซเชียลมีเดียยอดนิยมเช่น Facebook และ Instagram มีกฎระเบียบด้านเนื้อหาและเป็นที่รู้จักในการควบคุมเนื้อหาโฆษณา มีการควบคุมเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างน้อยกว่าซึ่งควบคุมโดยฝูงชนหรือได้รับอิทธิพลจากอัลกอริทึมที่เลือกเนื้อหาตามการมีส่วนร่วมและความสนใจของผู้ใช้ เนื้อหาอาจถูกรายงานไปยังไซต์โซเชียลมีเดียโดยผู้ใช้และขึ้นอยู่กับเว็บไซต์นั้นเพื่อตัดสินใจว่าเนื้อหานั้นละเมิดมาตรฐานชุมชนที่เผยแพร่ (ซึ่งผู้ใช้ที่ลงทะเบียนทั้งหมดเห็นด้วย) และถูกลบออก กระบวนการนี้ไม่ได้ทันทีและในเวลานี้เนื้อหายังคงเห็นและสามารถแบ่งปันได้

ตัวเลือกในการลบยกเลิกการติดตามหรือบล็อกเพื่อน / ผู้ติดตามบนโซเชียลมีเดียที่โพสต์เนื้อหาที่ไม่พึงประสงค์นั้นมีให้สำหรับผู้ใช้ ผู้เข้าร่วมบางคนรายงานว่าตระหนักถึงตัวเลือกนี้ แต่มีเพียงไม่กี่คนที่รายงานว่าพวกเขาทำสิ่งนี้เพื่อตอบสนองต่อการดูเนื้อหาทางเพศ

'นาฉันรู้ว่าฉันควร แต่อีกครั้งฉันแค่ไม่ได้ใส่ใจ. ' (เด็กชาย - ป. 10)

'เมื่อตอนที่ฉันอยู่ในปี 8 ฉันได้รับ Facebook และยอมรับทุกคนแม้กระทั่ง randoms ในฐานะเพื่อนจากนั้นก็มีคนประหลาดเหล่านี้ส่งข้อความให้ฉันและขอเปลือยและฉันบล็อกพวกเขา. ' (เด็กหญิง - ป. 9)

ความแตกต่างระหว่างเพศในการเปิดเผยและเนื้อหา

 

ในขณะที่เด็กหญิงและเด็กชายรายงานว่าเห็นเนื้อหาทางเพศที่ผู้ใช้สร้างขึ้นในเว็บไซต์โซเชียลมีเดียมีความแตกต่างบางประการในเนื้อหาที่อธิบายอย่างชัดเจน สาว ๆ ส่วนใหญ่มักอธิบายภาพถ่ายของผู้หญิงในเรื่องเพศการยั่วยุหรือการชี้นำมากกว่าการโพสท่าเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเปลือยกายเต็มรูปแบบ

'…ฉันไม่เคยเห็นมันมาก่อน [ภาพเปลือยเต็ม] บนอินสตาแกรม ฉันเคยเห็น [สาว] ผลักสาวของพวกเขาอย่างน่าขัน. ' (เด็กหญิง - ป. 11)

ในขณะที่เด็กผู้ชายยังอธิบายให้เห็นภาพทางเพศที่มีการชี้นำทาง แต่เนื้อหาที่อธิบายอีกมากมายนั้นมีเนื้อหาทางเพศที่ชัดเจนและเกี่ยวข้องกับการเปลือยกายเต็มรูปแบบ

'…มีหน้าหนึ่งอยู่ [บนเฟซบุ๊ค] สำหรับโรงเรียนของฉันโดยเฉพาะผู้หญิงเปลือยกาย .... ' (เด็กชาย - ป. 9)

'ฉันสังเกตเห็นบน Twitter ยังภาพเปลือยของลูกไก่และใน Tumblr ก็มี .... ' (เด็กชาย - ป. 12)

สาเหตุที่เด็ก ๆ เห็นเนื้อหาทางเพศที่ชัดเจนมากกว่านั้นไม่ชัดเจน แต่อาจเป็นเพราะเด็กผู้ชายแบ่งปันเนื้อหาแบบตัวต่อตัวหรือเป็นกลุ่ม เด็ก ๆ ในกลุ่มโฟกัสโดยเฉพาะเด็กผู้ชายที่มีอายุมากกว่าได้อธิบายรูปถ่ายทางเพศว่า 'แชร์' โดยการเปิดหน้าโซเชียลมีเดียบนสมาร์ทโฟนเครื่องหนึ่งและส่งต่อไปรอบ ๆ เพื่อให้เห็นภาพที่เจาะจง เป็นที่น่าสนใจที่จะทราบว่าคำอธิบายเหล่านี้ของการแบ่งปันเนื้อหาทางเพศของเด็กผู้ชายนั้นถูกรายงานโดย 'คนอื่น' และไม่ใช่โดยผู้เข้าร่วมเอง

'ฉันรู้ว่าชอบผู้ชายจำนวนมากถ้าพวกเขาได้รับ [เปลือย] ภาพ [ของผู้หญิง] พวกเขาจะไม่ส่งพวกเขาไปให้เพื่อน แต่พวกเขาจะแสดงให้เพื่อนของพวกเขาและบางครั้งมันเป็นเพื่อนของพวกเขาที่เป็นคนที่ขาดความรับผิดชอบที่ไปบนโทรศัพท์ของพวกเขาและส่งพวกเขาไปยังโทรศัพท์ของพวกเขาและบางครั้งก็ไม่ได้เป็นเพื่อน เพื่อนกำลังเจ๋งที่จะบอกว่าเขามีรูปถ่าย. ' (เด็กชาย - ป. 12)

'สุดสัปดาห์นี้ฉันกลับบ้านและให้เพื่อนของฉันแสดงวิดีโอเหล่านี้ทั้งหมดที่เขารับจากเขาและลูกไก่สุ่ม. ' (เด็กชาย - ป. 12)

'มีเหมือนกลุ่มส่วนตัวใน Facebook …. มีกลุ่มของเด็ก 30 จากโรงเรียนของเราและทุกสิ่งที่เกี่ยวกับเรื่องเพศเข้ามาที่นั่น. ' (เด็กชาย - ป. 12)

เด็กผู้หญิงมีโอกาสน้อยกว่าเด็กผู้ชายในการรายงานการแบ่งปันภาพทางเพศประเภทนี้ในหมู่สาว ๆ ในขณะที่บางคนอธิบายว่าไม่แน่ใจเกี่ยวกับเนื้อหาทางเพศที่พวกเขาเห็นคนอื่น ๆ รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ อันที่จริงผู้หญิงคนหนึ่งถูกประณามอย่างชัดเจนจากเพื่อนชายที่แบ่งปันภาพทางเพศของอดีตแฟนสาวของเขา

'มีคนโพสต์ไว้ [เนื้อหาทางเพศ] แต่เพื่อนของฉันจะไม่ผ่านสิ่งนั้นและฉันก็จะไม่สนใจมันเลย คุณเพียงแค่เลื่อนดูทั้งหมด. ' (เด็กหญิง - ป. 10)

'เมื่อ Facebook และหน้าเซลฟี่เปล่าออกมาไม่มีใครสนใจอีกต่อไป พวกเขา [Facebook] ไม่ว่าจะปิดตัวลงหรือผู้คนสรุปว่ามันเป็นสังคมที่กว้างขึ้นและน่ารังเกียจและไม่เป็นที่ยอมรับ. ' (เด็กหญิง - ป. 11)

'ฉันมีเพื่อนที่เพิ่งเลิกกับแฟนสาวของเขาและในระหว่างความสัมพันธ์ของพวกเขาเพื่อแสดงความรักของพวกเขาพวกเขาจะส่งรูปถ่ายประเภทนั้นและเขาบันทึกรูปถ่ายเหล่านั้นและเหมือน 'ดูสุนัขตัวเมียโง่คนนี้' และส่งรูปให้ฉัน…. ' (เด็กหญิง - ป. 10)

หนึ่งในพื้นที่ที่มีความแตกต่างทางเพศที่โดดเด่นคือความต้องการรายงานเนื้อหาทางเพศ Snapchat เป็นเว็บไซต์เครือข่ายสังคมที่ผู้เข้าร่วมอธิบายว่า 'ทำเพื่อเปลือย'; ผู้ใช้ส่งรูปถ่ายหรือวิดีโอที่ถูกลบโดยอัตโนมัติหลายวินาทีหลังจากดู เช่นเดียวกับเว็บไซต์อื่น ๆ ผู้ใช้จะได้รับคำขอเป็นเพื่อนซึ่งพวกเขายอมรับหรือปฏิเสธก่อนที่จะสามารถดูหรือแบ่งปันเนื้อหากับบุคคลนั้น แต่ในระหว่างการสนทนากลุ่มสนทนาสาว ๆ บางคนอธิบายสถานการณ์ที่พวกเขาถูกถามหรือรู้จักใครที่ถูกถาม แบ่งปันภาพถ่ายทางเพศของตัวเองผ่าน Snapchat ในหลาย ๆ สถานการณ์เหล่านี้ผู้คนที่ขอภาพถ่ายทางเพศได้รับการอธิบายว่าผู้เข้าร่วมไม่รู้จัก

'…และพูดถึงคนใน Snapchat …คนสุ่มคนที่คุณไม่แน่ใจว่าจะขอรูปถ่ายทางเพศจากคุณ. ' (เด็กหญิง - ป. 8)

'ฉันรู้จักผู้หญิงหลายคนที่ถูกขอให้ส่งเปลือยบน Snapchat มันทำเพื่อสิ่งนั้น - ถ้าคุณติดอยู่คุณก็จะเห็นมันหรือคนที่แต่งตัวประหลาดสุ่มกำลังขอให้คุณทำ. ' (เด็กหญิง - ป. 11)

จงใจแสวงหาเนื้อหาทางเพศ

 

การค้นหาเนื้อหาทางเพศในสื่อโซเชียลโดยไม่ตั้งใจมีการรายงานระหว่างการสนทนากลุ่มสนทนา แม้ว่าผู้เข้าร่วมอาจไม่รู้สึกสะดวกสบายที่จะเปิดเผยสิ่งนี้ในสภาพแวดล้อมกลุ่ม อย่างไรก็ตามเด็ก ๆ ในกลุ่มอายุที่มีอายุมากกว่าไม่เปิดเผยเกี่ยวกับการค้นหาเนื้อหาทางเพศโดยเฉพาะสื่อลามกและรายงานว่าสื่อสังคมออนไลน์ไม่ใช่สื่อที่พวกเขาต้องการเพื่อดูสื่อลามก

'หากกำลังมองหามัน [เนื้อหาทางเพศบนโซเชียลมีเดีย] สิ่งที่คุณจะมองหาคือลูกไก่ร้อนและไม่ใช่ลูกไก่เปล่า ถ้ามีคนต้องการค้นหาสื่อลามกมันจะไม่ผ่านทางโซเชียลมีเดีย มีสถานที่อื่น ๆ. ' (เด็กชาย - ป. 12)

คนหนุ่มสาวหลายคนซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กผู้หญิงในกลุ่มโฟกัสได้อธิบายถึงความรู้หรือการดูแฮชแท็ก #aftersexselfie บนอินสตาแกรมที่ผู้คนอัพโหลดรูปภาพหรือความคิดเห็นหลังโพสต์เรื่องเพศ บางคนที่ค้นหาแฮชแท็กอย่างแข็งขันรายงานว่าพวกเขาทำเช่นนั้นเพราะพวกเขาอยากรู้อยากเห็นหลังจากที่ได้ยินจากเพื่อน มีความรู้สึกเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการค้นหาเนื้อหาสำหรับการทำให้หน้าด้านหรือมีความสุขและรายงานมักจะมาพร้อมกับการตัดสินของบุคคลที่สร้างเนื้อหาในตอนแรก

'ทุกคนพูดถึงมัน [#aftersexselfie] ดังนั้นฉันอยากดู ฉันรู้ว่ามันไม่ดี แต่มันก็ตลกดีโง่ แต่ตลก ฉันหมายความว่าใครจะทำเช่นนั้น?'(เด็กหญิง - ป. 11)

'ฉันเห็นโพสต์เหล่านี้เมื่อวันก่อนและ 'ฉันเพิ่งมีเพศสัมพันธ์กับแฟน blah blah ของฉัน' และในปี 7 และ 8 ……พวกเขาแค่อยากเจอผู้ใหญ่ แต่จริงจังทำไมคุณจะแบ่งปันสิ่งนั้น?'(เด็กหญิง - ป. 10)

 

 

การสนทนา

 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการสำรวจประสบการณ์ของวัยรุ่นเกี่ยวกับเนื้อหาทางเพศในสื่อสังคมออนไลน์ การแสดงผลที่เกิดขึ้นจากการโฆษณาแบบชำระเงินผ่านเว็บไซต์ / แอปพลิเคชันที่พวกเขาใช้และเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ สำหรับความรู้ของเราการศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพครั้งแรกเพื่ออธิบายเส้นทางที่คนหนุ่มสาวที่มีอายุต่ำกว่าสิบปี 18 สัมผัสกับเนื้อหาทางเพศที่ไม่ได้ตั้งใจโดยเฉพาะผ่านสื่อสังคมออนไลน์

การค้นพบที่สำคัญคือเนื้อหาทางเพศที่คนหนุ่มสาวส่วนใหญ่พบนั้นไม่ได้ตั้งใจ ยิ่งมีเพื่อน / ผู้ติดตามมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีโอกาสในการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมากขึ้นเท่านั้น หากเครือข่ายสังคมออนไลน์ประกอบด้วยแม้แต่เพื่อน / ผู้ติดตามที่สนใจและแบ่งปันเนื้อหาทางเพศในเครือข่ายของพวกเขาเยาวชนอาจได้รับเนื้อหานี้บ่อยขึ้น

เราขอข้อมูลเกี่ยวกับความรู้สึกของคนหนุ่มสาวเมื่อพวกเขาเห็นเนื้อหาทางเพศและสิ่งที่พวกเขาทำเมื่อพวกเขาพบมัน สอดคล้องกับข้อค้นพบจาก Wolak อัล et. 2007,5 ผู้เข้าร่วมจำนวนมากของเราอธิบายว่าการเปิดรับเนื้อหาทางเพศนี้ไม่ได้ตั้งใจและทำให้พวกเขารู้สึกหงุดหงิดอึดอัดและอึดอัดใจ ผู้เข้าร่วมรุ่นเยาว์ของเราอธิบายการเลื่อนเนื้อหาที่ผ่านมาในไทม์ไลน์ของพวกเขาละเว้นมันและจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพของพวกเขาดังนั้นไม่มีใครอื่น (เช่นผู้ปกครอง) จะเห็นมัน แม้ว่าผู้เข้าร่วมรายงานว่าพวกเขาทราบว่าพวกเขาสามารถรายงานเนื้อหาทางเพศไปยังไซต์โซเชียลมีเดียที่พวกเขาดู แต่คนหนุ่มสาวบางคนบอกเราว่าพวกเขาทำสิ่งนี้ นั่นคือการตอบสนองของคนหนุ่มสาวต่อเนื้อหาทางเพศที่พวกเขาไม่ต้องการเห็นคือพยายามเพิกเฉย ยกตัวอย่างเช่นการรายงานเนื้อหาทางเพศใน Facebook นั้นใช้ 'ลิงก์รายงาน' ที่ปรากฏใกล้กับเนื้อหาของตัวเองและรายละเอียดของการรายงานบุคคลนั้นจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างสมบูรณ์ นี่ทำให้เกิดคำถามที่มีค่าเกี่ยวกับสาเหตุที่คนหนุ่มสาวไม่อาจเลือกที่จะรายงานเนื้อหาทางเพศ การวิจัยเพิ่มเติมเพื่ออธิบายสิ่งที่จะช่วยให้คนหนุ่มสาวที่จะกระทำมากกว่าละเว้นเนื้อหานี้จะมีค่า

อีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนหนุ่มสาวที่อารมณ์เสียด้วยภาพทางเพศหรือโพสต์บนโซเชียลมีเดียซึ่งแชร์โดยเพื่อนหรือผู้ติดตามจะเป็นการเลิกติดตามหรือลบบุคคลนั้นออกจากไซต์โซเชียลมีเดียของพวกเขา แม้ว่าเราจะไม่ได้ถามเป็นพิเศษหากพวกเขาเคยทำสิ่งนี้มา แต่มีผู้เข้าร่วมเพียงไม่กี่คนที่อธิบายถึงการลบเพื่อน การรับรู้ถึงแรงกดดันที่จะรักษาเพื่อนจำนวนมากหรือหลีกเลี่ยงความรู้สึกเจ็บปวดอาจอธิบายได้ว่าการกระทำเช่นนี้เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน การตีความอีกอย่างมาจากการศึกษาของ Marwick และ Boyd (Mitchell) เกี่ยวกับคนหนุ่มสาวและความเป็นส่วนตัวในโซเชียลมีเดียซึ่งพบว่าในขณะที่คนหนุ่มสาวมีอำนาจควบคุมสิ่งที่พวกเขาโพสต์บนโซเชียลมีเดีย19 อาจเป็นได้ว่าคนหนุ่มสาวมองว่าตัวเองมีอิทธิพลเพียงเล็กน้อยต่อการปฏิสัมพันธ์ทางสื่อสังคมบางประเภทหรือการเชื่อมต่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์บางประเภท การวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่คนหนุ่มสาวรับรู้บทบาทของพวกเขา (ถ้ามี) ในการจัดการเนื้อหาสื่อโซเชียลของเพื่อนจะมีค่า

ข้อมูลเชิงลึกที่น่าสนใจที่เกิดจากการศึกษาครั้งนี้คือมีคนหนุ่มสาวจำนวนไม่กี่คนที่อธิบายถึงการแบ่งปันเนื้อหาทางเพศ (หรือความชอบ); มันเป็นสิ่งที่คนอื่นทำ นี่อาจเป็นความปรารถนาทางสังคมที่ง่ายและเราอาจเคยได้ยินรายงานดังกล่าวมากขึ้นหากเราทำการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวหรือแบบสำรวจที่ไม่ระบุชื่อ การค้นพบเหล่านี้อาจสะท้อนถึงงานก่อนหน้าซึ่งอธิบายถึงกระบวนการตัดสินใจที่รอบคอบและรอบคอบเกี่ยวกับสิ่งที่คนหนุ่มสาวโพสต์และแบ่งปันทางออนไลน์19,20 เด็กชายที่มีอายุมากกว่าในการศึกษาของเราได้รายงานการแบ่งปันและผู้เข้าร่วมที่อายุน้อยกว่าและเด็กหญิงไม่ได้; การดูแลอย่างระมัดระวังของฟีดสื่อโซเชียลของพวกเขาอาจเชื่อมโยงอย่างมากกับบรรทัดฐานทางสังคม

การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นตัวอย่างของคนหนุ่มสาวในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและทางสังคมและเศรษฐกิจของซิดนีย์ แต่ จำกัด เฉพาะผู้ที่เข้าเรียนที่โรงเรียนในเขตเมืองใหญ่และอาจ จำกัด การใช้งานทั่วไปสำหรับคนหนุ่มสาวในพื้นที่อื่น ๆ ของออสเตรเลีย เราขอให้คนหนุ่มสาวอธิบายลักษณะของเนื้อหาทางเพศที่พวกเขาเห็นบนโซเชียลมีเดีย แต่เราไม่ได้สำรวจคำจำกัดความของคำเฉพาะเนื่องจากข้อ จำกัด ทางจริยธรรมของคำถาม / การแจ้งเตือน คนหนุ่มสาวอาจมีการตีความที่แตกต่างกันของลักษณะทางเพศของเนื้อหาที่พวกเขาดูหรือแบ่งปัน การอภิปรายกลุ่มแบบไดนามิกอาจขัดขวางผู้เข้าร่วมจากการเปิดเผยประสบการณ์กับเนื้อหาทางเพศที่แตกต่างจากเพื่อนของพวกเขา ถึงแม้ว่าเราจะถูก จำกัด ในการสอบถามโดยตรง แต่จุดแข็งที่สำคัญของการศึกษาครั้งนี้คือการมีส่วนร่วมของคนหนุ่มสาวที่มีอายุ≥14ปี รวมถึงเด็กวัยรุ่นในการศึกษาในหัวข้อที่ละเอียดอ่อนเช่นนี้เป็นปัจจัยสำคัญในการจับภาพประสบการณ์ต่าง ๆ ของคนหนุ่มสาวซึ่งบางคนก็ยังไม่กระฉับกระเฉงทางเพศ13

ในที่สุดการศึกษาของเราตรวจสอบสื่อสังคมในวงกว้าง มันเกินขอบเขตของการศึกษาเพื่อสำรวจปฏิสัมพันธ์สื่อสังคมออนไลน์ของคนหนุ่มสาวว่าเป็นชุดของการปฏิบัติที่หลากหลายในแพลตฟอร์ม / เครื่องมือที่หลากหลาย ตัวอย่างเช่นไซต์โซเชียลมีเดียแตกต่างกันไปตามวิธีที่พวกเขาควบคุมเนื้อหาการที่เพื่อนหรือผู้ติดตามเชื่อมต่อกันและวิธีการดูและแชร์เนื้อหา มันจะมีประโยชน์สำหรับการศึกษาในอนาคตเพื่อสำรวจความแตกต่างเหล่านี้ - การรับรู้ว่าเว็บไซต์ / แอปพลิเคชั่นโซเชียลมีเดียเป็นฟิลด์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

 

 

สรุป

 

การค้นพบของเราสร้างความตระหนักในระดับสูงของการมีส่วนร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์และลักษณะที่แพร่หลายของเนื้อหาทางเพศ พวกเขาอนุญาตให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องมากขึ้นว่าการมีส่วนร่วมของสื่อสังคมออนไลน์ของคนหนุ่มสาวนำไปสู่การโต้ตอบกับเนื้อหาทางเพศของพวกเขาได้อย่างไร นี่เป็นข้อมูลที่สำคัญสำหรับผู้ที่สนับสนุนคนหนุ่มสาว: ผู้ปกครองผู้กำหนดนโยบายนักการศึกษาและแพทย์ที่สามารถใช้สิ่งนี้เพื่อให้ความรู้และสื่อสารกับคนหนุ่มสาวในสภาพแวดล้อมที่ไม่ได้ตัดสินหรืออับอายคนหนุ่มสาว

การสื่อสารเพื่อลดอันตรายและแนวทางการศึกษาที่ยอมรับว่าการเปิดรับเนื้อหาทางเพศนั้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และไม่พยายามห้ามการใช้สื่อสังคมออนไลน์หรือพยายามป้องกันการเปิดรับข่าวสารอาจเป็นประโยชน์สำหรับคนหนุ่มสาวมากกว่า การเข้าใจว่าสื่อโซเชียลมีความสำคัญต่อคนหนุ่มสาว แต่การได้รับเนื้อหาทางเพศจะเกิดขึ้นอาจนำไปสู่โปรแกรมการศึกษาและการรับรู้ที่สมจริงยิ่งขึ้น คนหนุ่มสาวควรรู้สึกปลอดภัยที่จะถามคำถามแบ่งปันประสบการณ์ของพวกเขาและสนทนากลวิธีในการจัดการการเปิดเผยกับผู้สอนและผู้ปกครองที่ได้รับข้อมูล

 

 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 

ผู้เขียนไม่มีการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น

กิตติกรรมประกาศ

 

ผู้เขียนต้องการรับทราบว่ากรมการศึกษาแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์และแต่ละโรงเรียนที่เข้าร่วมในการวิจัยนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราอยากจะขอบคุณคนหนุ่มสาวที่แบ่งปันโลกแห่งโซเชียลมีเดียของพวกเขาด้วยความคิดสร้างสรรค์และตรงไปตรงมากับเราและการสนับสนุนทางการเงินของโรตารีออสเตรเลียและโรตารี 9690

 

อ้างอิง

 

[1] โอคีฟฟ์ GS, คลาร์ก - เพียร์สันเค กุมารเวชศาสต​​ร์ 2011; 127 800-4
CrossRef |

 

[2] วีเจขี่ม้า โซเชียลมีเดียชีวิตทางสังคม: วัยรุ่นมองชีวิตดิจิทัลอย่างไร สื่อสามัญสำนึก; 2012. ได้ที่ https://www.commonsensemedia.org/research/social-media-social-life-how-teens-view-their-digital-lives [ยืนยันแล้ว 19 กรกฎาคม 2017]

 

[3] Bober M, Livingstone S. เด็ก ๆ ในสหราชอาณาจักรออนไลน์: รายงานขั้นสุดท้ายของการค้นพบโครงการที่สำคัญ ลอนดอน: EU Kids Online; พ.ศ. 2005

 

[4] Steinberg L. พัฒนาการทางความคิดและอารมณ์ในวัยรุ่น Trends Cogn Sci 2005; 9 69-74
การพัฒนาองค์ความรู้และอารมณ์ในวัยรุ่น |

 

[5] Wolak J, Mitchell K, Finkelhor D. ไม่พึงประสงค์และต้องการเปิดโปงสื่อลามกออนไลน์ในกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเยาวชนระดับประเทศ กุมารเวชศาสต​​ร์ 2007; 119 247-57
ไม่ต้องการและต้องการเปิดรับภาพอนาจารออนไลน์ในตัวอย่างระดับชาติของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเยาวชน CrossRef |

 

[6] หน่วยงานสื่อสารและสื่อของออสเตรเลีย กดไลค์โพสต์แชร์ประสบการณ์โซเชียลมีเดียของหนุ่มสาวชาวออสเตรเลีย Pyrmont, NSW: Australian Communications and Media Authority, Commonwealth of Australia; 2011.

 

[7] Green L, Brady D, Olafsson K, Hartley J, Lumby C. ความเสี่ยงและความปลอดภัยสำหรับเด็กออสเตรเลียทางอินเทอร์เน็ต: ผลการวิจัยฉบับเต็มจากการสำรวจออนไลน์ของ AU Kids สำหรับเด็กอายุ 9-16 ปีและผู้ปกครอง ซิดนีย์: ARC Center of Excellence for Creative Industries and Innovation; 2011.

 

[8] Livingstone S, Haddon L, Görzig A, Ólafsson K. ความเสี่ยงและความปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ต: มุมมองของเด็กในยุโรป: ข้อค้นพบที่สมบูรณ์และผลกระทบเชิงนโยบายจากการสำรวจ EU Kids Online ของเด็กอายุ 9-16 ปีและพ่อแม่ใน 25 ปี ประเทศ. ลอนดอน: EU Kids Online; 2011.

 

[9] Prichard J, Spiranovic C, Watters P, Lueg C. คนหนุ่มสาวภาพอนาจารของเด็กและบรรทัดฐานวัฒนธรรมย่อยบนอินเทอร์เน็ต J Am Soc Inf Sci Technol 2013; 64 992-1000
คนหนุ่มสาวภาพอนาจารเด็กและบรรทัดฐานของวัฒนธรรมย่อยบนอินเทอร์เน็ต CrossRef |

 

[10] Livingstone S, Kirwil L, Ponte C, Staksrud E. ในคำพูดของพวกเขาเองสิ่งที่รบกวนจิตใจเด็ก ๆ ทางออนไลน์? Eur J Commun 2014; 29 271-88
ในคำพูดของตัวเอง: สิ่งที่รบกวนเด็กออนไลน์ได้หรือไม่ CrossRef |

 

[11] Livingstone S, Smith PK. การทบทวนการวิจัยประจำปี: ความเสียหายที่เกิดจากผู้ใช้เทคโนโลยีออนไลน์และโทรศัพท์มือถือที่เป็นเด็ก: ธรรมชาติความชุกและการจัดการความเสี่ยงทางเพศและความก้าวร้าวในยุคดิจิทัล จิตเวชศาสตร์เด็ก J 2014; 55 635-54
การทบทวนงานวิจัยประจำปี: เป็นอันตรายต่อประสบการณ์ของผู้ใช้ที่เป็นเด็กจากเทคโนโลยีออนไลน์และมือถือ: ธรรมชาติความชุกและการจัดการความเสี่ยงทางเพศและก้าวร้าวในยุคดิจิตอล CrossRef |

 

[12] Jones LM, Mitchell KJ, Finkelhor D. แนวโน้มการตกเป็นเหยื่อทางอินเทอร์เน็ตของเยาวชน: ผลการสำรวจความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตของเยาวชน 2000 ครั้งในปี พ.ศ. J Adolesc Health 2012; 50 179-86
แนวโน้มในการตกเป็นเหยื่อทางอินเทอร์เน็ตของเยาวชน: ผลการสำรวจความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตของเยาวชนสามประการ 2000 – 2010.CrossRef |

 

[13] Rissel C, Richters J, Grulich A, de Visser R, Smith A. Sex ในออสเตรเลีย: ประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอดและออรัลเซ็กส์ครั้งแรกในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของผู้ใหญ่ สาธารณสุขนิวซีแลนด์ NZJ 2003; 27 131-7
เพศในออสเตรเลีย: ประสบการณ์ครั้งแรกของการมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอดและออรัลเซ็กซ์ในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของผู้ใหญ่ CrossRef |

 

[14] Holloway IW, Dunlap S, Del Pino HE, Hermanstyne K, Pulsipher C, Landovitz RJ เครือข่ายสังคมออนไลน์ความเสี่ยงทางเพศและพฤติกรรมการป้องกัน: ข้อควรพิจารณาสำหรับแพทย์และนักวิจัย ตัวแทนติดยาเสพติด 2014; 1 220-8
เครือข่ายสังคมออนไลน์ความเสี่ยงทางเพศและพฤติกรรมการป้องกัน: การพิจารณาสำหรับแพทย์และนักวิจัย CrossRef |

 

[15] Brown JD, L'Engle KL ทัศนคติและพฤติกรรมทางเพศที่ได้รับการจัดอันดับ X ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดรับสื่อทางเพศที่โจ่งแจ้งของวัยรุ่นตอนต้นของสหรัฐอเมริกา ความละเอียดของการสื่อสาร 2009; 36 129-51
ทัศนคติและพฤติกรรมทางเพศที่ได้รับการจัดอันดับ X ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดรับสื่อวัยรุ่นที่มีเพศสัมพันธ์กับเด็กวัยรุ่นสหรัฐในช่วงต้น |

 

[16] Smith LW, Liu B, Degenhardt L, Richters J, Patton G, Wand H, Cross D, Hocking JS, Skinner SR, Cooper S. เนื้อหาทางเพศในสื่อใหม่ที่เชื่อมโยงกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในเยาวชนหรือไม่ การทบทวนอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมาน สุขภาพทางเพศ 2016; 13 501-15

 

[17] Marston C, Lewis R. Anal heterosex ในกลุ่มคนหนุ่มสาวและผลกระทบต่อการส่งเสริมสุขภาพ: การศึกษาเชิงคุณภาพในสหราชอาณาจักร BMJ เปิด 2014; 4
ก้นแตกต่างในหมู่คนหนุ่มสาวและผลกระทบสำหรับการส่งเสริมสุขภาพ: การศึกษาเชิงคุณภาพในสหราชอาณาจักร CrossRef |

 

[18] Charmaz K. การค้นหาความหมาย - ทฤษฎีสายดิน ใน Smith JA, Harre R และ Van Lengenhove L บรรณาธิการ วิธีคิดใหม่ทางจิตวิทยา ลอนดอน: Sage Publications; 1996. หน้า 27–49.

 

[19] Marwick AE, Boyd D. ความเป็นส่วนตัวบนเครือข่าย: วัยรุ่นเจรจาบริบทในโซเชียลมีเดียอย่างไร New Media Soc 2014; 16 1051-67
ความเป็นส่วนตัวของเครือข่าย: วิธีที่วัยรุ่นเจรจาบริบทในสื่อสังคมออนไลน์ CrossRef |

 

[20] Byron P, Albury K, Evers C. “ คงเป็นเรื่องแปลกที่จะมีสิ่งนั้นบน Facebook”: การใช้โซเชียลมีเดียของคนหนุ่มสาวและความเสี่ยงในการแบ่งปันข้อมูลสุขภาพทางเพศ Reprod เรื่องสุขภาพ 2013; 21 35-44
“ คงจะแปลกที่มีสิ่งนั้นบน Facebook”: การใช้โซเชียลมีเดียของคนหนุ่มสาวและความเสี่ยงในการแบ่งปันข้อมูลสุขภาพทางเพศ CrossRef |