สุขภาพจิตของนักศึกษาชายมหาวิทยาลัยดูสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ต: การศึกษาเชิงคุณภาพ (2019)

ความคิดเห็นของ YBOP: รายงานการศึกษาว่าการใช้สื่อลามกเกี่ยวข้องกับประเด็นทางจิตวิทยาปัญหาสังคมความเจ็บป่วยทางจิตและความก้าวร้าว ตัดตอนมาใต้บทคัดย่อ

————————————————————————————————

Razzaq, Komal และ Rafiq, Muhammad (2019) PDF ของการศึกษาแบบเต็ม.

วารสารวิทยาศาสตร์ประสาทวิทยาปากีสถาน (PJNS): ฉบับ 14: ปัญหา 4 ข้อ 7

นามธรรม

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจปัญหาสุขภาพจิตและสุขภาพจิตของผู้ใหญ่ที่ดูภาพลามกบนอินเทอร์เน็ต

การออกแบบการศึกษา: เพื่อจุดประสงค์นี้ใช้การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ

วิธีการ: สัมภาษณ์เชิงลึกกับนักเรียนชายมหาวิทยาลัยยี่สิบห้าคนเพื่อสำรวจปัญหาทางจิตสังคมในกรณีของสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ต หลังจากรวบรวมข้อมูลจากผู้เข้าร่วมซอฟต์แวร์ NVivo11 Plus ถูกใช้สำหรับการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล สิ่งนี้ยังใช้สำหรับการทำฉลากและธีมและการสร้างหมวดหมู่

ผลการศึกษา: หลังจากการวิเคราะห์ข้อมูลหลักสามประเภทที่สร้างขึ้นในประเด็นด้านจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับการดูสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นประเด็นทางจิตวิทยาปัญหาสังคมและความเจ็บป่วยทางจิต.

สรุป: ผลการศึกษาพบว่าผู้ชายที่ดูสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตอาจได้รับผลกระทบจากปัญหาสุขภาพจิตและสุขภาพจิต


ข้อความที่ตัดตอนมา

ปัญหาทางจิตวิทยา

บุคคลที่ดูสื่อลามกบนอินเทอร์เน็ตได้รับผลกระทบทางจิตวิทยาซึ่งเกี่ยวข้องกับรูปแบบเช่นปัญหาทางเพศปัญหาทางปัญญาและปัญหาพฤติกรรม รูปต่อไปนี้แสดงให้เห็นว่าบุคคลหลังจากดูสื่อลามกบนอินเทอร์เน็ตมีความหลงไหลทางเพศที่เกี่ยวข้องกับฉากหรือภาพยนตร์ที่พวกเขาดู ความหลงไหลทางเพศเหล่านี้นำไปสู่การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองหรือมีส่วนร่วมในความสัมพันธ์ทางเพศ ดังที่ผู้ให้สัมภาษณ์รายงานว่า:“ เรื่องทางเพศเอาชนะฉันได้ การคิดทางเพศบังคับให้ฉันต้องมีส่วนร่วมกับผู้หญิงฉันต้องการมีร่างกายกับพวกเขา ฉันช่วยตัวเองมากและมันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับฉันที่จะทำเพราะถ้าไม่ทำฉันก็ไม่สามารถทำให้ตัวเองพอใจได้” แต่ละคนไม่ได้มีสมาธิกับงานประจำวันและไม่สามารถโฟกัสได้ ผู้ให้สัมภาษณ์เล่าว่า:“ ฉันรู้สึกแปลก ๆ เมื่อฉันต้องการความต้องการทางเพศและมันจะไม่เต็มไปด้วยฉันไม่รู้อะไรเลยจิตใจของฉันว่างเปล่า ฉันไม่สามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งใด "ฯลฯ นอกจากนี้การดูสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตยังนำไปสู่ความเชื่อมั่นต่ำและการกำหนดตนเองต่ำ หัวข้อต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นภายใต้หมวดหมู่ของปัญหาทางจิตวิทยาแสดงให้เห็นในรูปที่ 3

ประเด็นทางสังคม

จากการตอบสนองมันเป็นภาพที่พวกเขายังต้องทนทุกข์ทรมานทางสังคมเนื่องจากการดูสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ต รูปที่ 4 ต่อไปนี้แสดงให้เห็นว่าบุคคลที่ดูภาพอนาจารมีปัญหาส่วนตัวภายในและภายใน เนื่องจากการดูสื่อลามกพวกเขาไม่ได้โต้ตอบกับสิ่งรอบตัวและใช้เวลาอยู่คนเดียว บุคคลเหล่านี้ไม่มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม แต่หลังจากดูแล้วพวกเขาต้องการหลีกเลี่ยงจากคนอื่น ในขณะที่ผู้ให้สัมภาษณ์เล่าว่า: "หลังจากดูสื่อลามกฉันแยกตัวและมีเพศสัมพันธ์" “ ไม่ต้องการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นหรือไม่ต้องการสนุกกับเพื่อน ๆ ” “ ไม่ต้องการมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นรู้สึกด้อยกว่า” “ ไม่ต้องการมีส่วนร่วมในสิ่งใด ๆ หรือไม่ต้องการพบปะกับผู้อื่น ฯลฯ ”

อาการป่วยทางจิต

เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับสองประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและอารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ต ประเภทนี้แตกต่างจากจิตวิทยาบนพื้นฐานของปัญหาทางอารมณ์ที่เชื่อมโยงกับสุขภาพจิตและบุคคลที่ต้องเผชิญในรูปแบบของความผิด, ความขุ่นมัว, เศร้า ฯลฯ ปัญหาทางอารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับ "ความผิด", แห้ว, หมดหนทางและสิ้นหวัง บุคคลกลับใจในการดูและกลายเป็นความกดดัน ผู้ตอบแบบสอบถามเล่าว่า: "การดูสื่อลามกกลายเป็นความยุ่งยากเช่นฉันรู้สึกหิวและต้องการอาหารหลังจากดูสื่อลามกฉันกลายเป็น

ผิดหวังก้าวร้าวกลับใจและมีความผิด” “ หลังจากนี้ฉันรู้สึกผิดเศร้าและกลับใจในการรับชม” “ ฉันรู้สึกหงุดหงิดหลังจากดูสื่อลามกกลายเป็นความผิดเมื่อฉันทำบาปและจากนั้นฉันรู้สึกผิดและกลับใจในการดู ฯลฯ ” ในขณะที่ปัญหาพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมก้าวร้าวของพวกเขาอารมณ์เสียได้ง่ายและกลายเป็นเงียบหลังจากดู ภาพอนาจารที่ดูทำให้พวกเขาเงียบลงว่าพวกเขาเงียบและไม่ได้โต้ตอบกัน ตัวอย่างเช่นการสัมภาษณ์อธิบายว่า“ เมื่อดูว่าฉันก้าวร้าวและโกรธจัดฉันขี้เกียจและหงุดหงิดกับเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ” “ ในขณะที่ดูสื่อลามกอารมณ์ของฉันเคยเป็นไฟ ฉันหันไปโกรธ " “ มันทำให้ฉันหงุดหงิดเหมือนกันว่าฉันยังคงเงียบและกลายเป็นเงียบงัน” “ ฉันก้าวร้าวเป็นต้น”