ตำหนิมันกับบรรพบุรุษของคุณ: สัญชาตญาณเริ่มแรกมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคุณเทอร์รี่เบิร์นแฮม, Ph.D.


ตำหนิบรรพบุรุษของคุณ: สัญชาตญาณเบื้องต้นมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคุณ Terry Burnham, Ph.D. , ผู้ร่วมเขียนเรื่อง“ Mean Genes”