Seks ervaring verhoog Delta FosB in manlike en vroulike hamsters, maar fasiliteer seksgedrag slegs by vroue (2019)

Behav Neurosci. 2019 Aug;133(4):378-384. doi: 10.1037/bne0000313.

Acaba L1, Sidibe D1, Thygesen J1, Van der Kloot H1, LE1.

Abstract

Gemotiveerde gedrag deel die algemene kenmerk van die aktivering van die mesolimbiese dopamienstelsel. Herhaalde ervaring met gemotiveerde gedrag kan strukturele veranderinge in die nucleus accumbens (NAc) aanhou. Die molekulêre meganismes onderliggend aan hierdie ervaringsafhanklike plastisiteit in die NAc is goed beskryf na ondervinding met misbruikmedisyne. Die transkripsiefaktor Delta FosB (ΔFosB) is veral 'n sleutelreguleerder van geneesmiddelverwante neuroplastisiteit. Minder studies het die molekulêre meganismes onderliggend aan ervaring-afhanklike plastisiteit in die NAc ondersoek na natuurlike gemotiveerde gedrag, maar vorige navorsing het getoon dat seksuele ervaring die ophoping van ΔFosB in die NAc van vroulike hamsters en manlike rotte verhoog. Seksgedrag is uniek onder gemotiveerde gedrag deurdat die uitdrukking van die gedrag drasties verskil tussen mans en vrouens van dieselfde spesie. Ten spyte hiervan is 'n kwantitatiewe vergelyking van ΔFosB ná seksondervinding by mans en vrouens van dieselfde spesie nog nooit gedoen nie. Ons het dus Western bloting gebruik om die hipotese te toets dat sekservaring ΔFosB verhoog in manlike sowel as vroulike Siriese hamsters na herhaalde seksuele ervaring. Ons het gevind dat sekservaring die osFosB-proteïen by manlike en vroulike Siriese hamsters aansienlik verhoog. Verder het ΔFosB-proteïenvlakke nie verskil tussen mans en vrouens na seksondervinding nie. Interessant genoeg het herhaalde sekservaring slegs gelei tot verhoogde kopulatoriese doeltreffendheid by vroulike hamsters; manlike kopulatoriese doeltreffendheid het nie met herhaalde ervaring verbeter nie. Tesame demonstreer hierdie gegewens dat osFosB verhoog word na seksuele beloning by mans en vrouens, maar dat hulle van die gedragsplastisiteit by mans ontkoppel kan word. (PsycINFO databasisrekord (c) APA 2019, alle regte voorbehou).

PMID: 30869949

DOI: 10.1037 / bne0000313