Die invloed van ΔFosB in die Nucleus Accumbens op Natuurlike Beloningsverwante Gedrag (2008)

OPMERKINGS: Delta FosB is een van die belangrikste molekules van verslawing. Dit styg, of versamel, tydens 'n verslawingproses, wat verslawende gedrag en herbedrading van die brein versterk. Dit neem toe of die verslawing chemies of gedragsmatig is. Hierdie studie toon dat dit ophoop tydens seksuele aktiwiteit en suikerinname. Navorsers het ook bevind dat seksuele aktiwiteite die verbruik van suiker verhoog het. Delta FosB kan betrokke wees by een verslawing wat 'n ander verslawing versterk. Die vraag is: hoe beïnvloed 'oormatige verbruik' van porno Delta FosB? Aangesien dit dopamien is wat DeltaFosB inskop, hang dit alles van u brein af.


Volle studie: Die invloed van ΔFosB in die Nucleus Accumbens op Natuurlike Beloningsverwante Gedrag

J Neurosci. 2008 8 Oktober; 28 (41): 10272–10277. doi: 10.1523 / JNEUROSCI.1531-08.2008.

Deanna L Wallace1,2, Vincent Vialou1,2, Loretta Rios1,2, Tiffany L. Carle-Florence1,2, Sumana Chakravarty1,2, Arvind Kumar1,2, Danielle L. Graham1,2, Thomas A. Green1,2, Anne Kirk1,2, Sergio D. Iñiguez3, Linda I. Perrotti1,2,4, Michel Barrot1,2,5, Ralph J. DiLeone1,2,6, Eric J. Nestler1,2, en Carlos A. Bolaños-Guzmán1,2,3 +

+ Auteursnotas

DL Wallace se huidige adres: Helen Willis Neuroscience Institute, Universiteit van Kalifornië, Berkeley, Berkeley, CA 94720.

TL Carle-Florence se huidige adres: Mary Kay Research Laboratories, Dallas, TX 75379.

DL Graham se huidige adres: Merck Laboratories, Boston, MA 02115.

TA Green se huidige adres: Virginia Commonwealth University, Richmond, VA 23284.

EJ Nestler se huidige adres: Departement Neurowetenskap, Mount Sinai School of Medicine, New York, NY 10029.

Abstract

Die transkripsiefaktor deltaFosB (ΔFosB), geïnduceer in nucleus accumbens (NAc) deur chroniese blootstelling aan dwelmmiddels, het getoon dat sensitiewe antwoorde op hierdie middels gepaard gaan. Minder is egter bekend oor 'n rol vir ΔFosB in die regulering van reaksies op natuurlike belonings. Hier demonstreer ons dat twee kragtige natuurlike beloning gedrag, sukrose drink en seksuele gedrag verhoog vlakke van ΔFosB in die NAc. Ons gebruik dan virale gemedieerde geenoordrag om te bepaal hoe sulke ΔFosB induksie gedragsreaksies beïnvloed op hierdie natuurlike belonings. Ons demonstreer dat ooruitdrukking van ΔFosB in die NAc toeneem sukrose inname en bevorder aspekte van seksuele gedrag. Daarbenewens wys ons dat diere met vorige seksuele ervaring, wat verhoogde ΔFosB-vlakke toon, ook 'n toename in sukroseverbruik toon. Hierdie werk dui daarop dat ΔFosB nie net deur die dwelms van mishandeling in die NAc geïnduseer word nie, maar ook deur natuurlike belonende stimuli. Daarbenewens wys ons bevindinge dat chroniese blootstelling aan stimuli wat ΔFosB in die NAc veroorsaak, die verbruik van ander natuurlike belonings kan verhoog.

sleutelwoorde: Gedrag, Nucleus Accumbens, Vetsug, Beloning, Geslag, Sukrose, Transkripsiefaktor

Inleiding

ΔFosB, 'n Fos familie transkripsiefaktor, is 'n afgeknotte produk van die fosB geen (Nakabeppu en Nathans, 1991). Dit word uitgedruk teen relatief lae vlakke in vergelyking met ander Fos-familieproteïene in reaksie op akute stimuli, maar akkumuleer tot hoë vlakke in die brein na chroniese stimulasie as gevolg van sy unieke stabiliteit (sien Nestler, 2008). Hierdie akkumulasie vind op 'n streekspesifieke wyse plaas in reaksie op baie soorte chroniese stimulasie, insluitend chroniese toediening van dwelmmiddels, aanvalle, antidepressante middels, antipsigotiese middels, neuronale letsels en verskeie tipes stres (vir hersiening, sien Cenci, 2002; Nestler, 2008).

Die funksionele gevolge van ΔFosB induksie word die beste verstaan ​​vir dwelmmiddels wat die prominente proteïen in die nucleus accumbens (NAc) veroorsaak, 'n respons wat vir feitlik alle tipes dwelmmiddels gerapporteer word (sien McDaid et al., 2006; Muller en Unterwald, 2005; Nestler, 2008; Perrotti et al., 2008). Die NAc is deel van die ventrale striatum en is 'n belangrike neurale substraat vir die belonende optrede van mishandelde dwelms. Gevolglik toon toenemende bewyse dat ΔFosB induksie in hierdie streek 'n dier se sensitiwiteit vir die belonende effekte van dwelmmiddels van misbruik verhoog en kan ook motivering verhoog om dit te verkry. So veroorsaak die ooruitdrukking van ΔFosB in die NAc dat diere voorkeure vir kokaïen of morfien ontwikkel, of om kokaïen self te administreer, teen laer dwelm dosisse, en verhoog die hefboom druk vir kokaïen in 'n progressiewe verhouding paradigma (Colby et al., 2003; Kelz et al., 1999; Zachariou et al., 2006).

Benewens sy rol in die bemiddeling van dwelmbeloning, is die NAc betrokke by die reaksie op natuurlike belonings, en onlangse werk het ook 'n verband tussen natuurlike belonings en ΔFosB voorgestel. Vrywillige wielrigting het getoon dat ΔFosB-vlakke in die NAc verhoog word, en ooruitdrukking van ΔFosB binne hierdie breinstreek veroorsaak 'n bestendige toename in hardloop wat vir 'n paar weke duur, in vergelyking met die beheer van diere wie se plateaus oor twee weke (Werme et al., 2002). Net so, 'n hoë vet dieet induceer ΔFosB in die NAc (Teegarden en Bale, 2007), terwyl ΔFosB ooruitdrukking in hierdie streek verhoog instrumenteel reageer op voedselbeloning (Olausson et al., 2006). Daarbenewens het die fosB geen is betrokke by moederlike gedrag (Brown et al., 1996). Daar is egter min inligting beskikbaar oor die verhouding tussen ΔFosB en seksuele gedrag, een van die sterkste natuurlike belonings. Verder is minder duidelik nog die moontlike betrokkenheid van ΔFosB in meer kompulsiewe, selfs "verslawende" modelle van natuurlike beloningsgedrag. Byvoorbeeld, verskeie verslae het 'n verslawingagtige aspek in sukrose-innameparadigmas (Avena et al., 2008).

Om ons kennis van ΔFosB-aksie uit te brei in natuurlike beloningsgedrag, ondersoek ons ​​die induksie van ΔFosB in die NAc in sukrose drink- en seksuele gedragsmodelle. Ons het ook bepaal hoe ooruitdrukking van ΔFosB in die NAc gedragsreaksies op hierdie natuurlike belonings verander, en as voorafgaande blootstelling aan een natuurlike beloning ander natuurlike lonende gedrag kan verbeter.

Materiaal en metodes

Alle dierprosedures is goedgekeur deur die Institusionele Diereversorgings- en -gebruikskomitee van UT Southwestern Medical Center.

Seksuele gedrag

Seksueel ervare manlike Sprague-Dawley-rotte (Charles River, Houston, TX) is gegenereer deur hulle toe te laat om met ontvanklike vroue tot sifting, ongeveer 1-2 keer per week vir 8-10 weke, vir 'n totaal van 14 sessies te ontmoet. Seksuele gedrag is geassesseer soos beskryf (Barrot et al., 2005). Beheer mans is gegenereer deur blootstelling aan dieselfde arena en beddegoed, vir dieselfde hoeveelheid tyd, as ervare mans. Wyfies is nooit by die arena met hierdie beheermanne bekendgestel nie. In 'n aparte eksperiment is 'n addisionele eksperimentele groep gegenereer: mans is bekendgestel aan 'n hormoonbehandelde vrou wat nog nie estrous ingedien het nie. Hierdie mans het pogings aangewend en intromissies, aangesien vroue nie ontvanklik was nie, is seksuele gedrag nie in hierdie groep bereik nie. Agtien uur na die laaste sessie is diere geperfumeer of deurgesny en is brein vir weefselverwerking geneem. Vir 'n ander groep diere, ongeveer 5 dae na die 14th sessie, sukrose voorkeur is getoets soos hieronder beskryf. sien Aanvullende Metodes vir verdere besonderhede.

Sukroseverbruik

In die eerste eksperiment (Figuur 1a), het rotte onbeperkte toegang tot twee bottels water vir 2 dae, gevolg deur een bottel elk water en sukrose vir 2 dae by elke toenemende sukrose konsentrasies (0.125 tot 50%). 'N 6-dagperiode van twee bottels water het net gevolg, dan twee dae van een bottel water en 'n bottel 0.125% sukrose. In die tweede eksperiment (Figuur 1b-c, Figuur 2), rotte is onbeperkte toegang gegee tot een bottel elk van water en 10% sukrose vir 10 dae. Beheerdiere het slegs twee bottels water ontvang. Diere is geperfumeer of vinnig beslag gelê en brein is versamel vir weefselverwerking.

Figuur 1  

Twee fles sukrose keuse paradigmas toon stygende sukrose verbruik
Figuur 2  

Sukroseverbruik en seksuele gedrag verhoog ΔFosB-uitdrukking in die NAc

Twee-bottel keusetoets

'N Twee-bottel keuseparadigma is uitgevoer soos voorheen beskryf (Barrot et al., 2002). Voor die operasie, om te beheer vir moontlike individuele verskille, is diere tydens die eerste 30 min van die donker fase vooraf getoets vir 'n twee-bottel keuseprosedure tussen water en 1% sukrose. Drie weke na virale-gemedieerde gene-oordrag (sien hieronder) en voor enige addisionele gedragstoetsing, is die diere wat slegs water gegee is, dan getoets vir 'n 30-min-twee-bottel keuseprosedure tussen water en die 1% sukrose-oplossing.

Seksueel ervare en beheerde diere het nie 'n voortoetsprosedure voor seksuele gedrag gehad nie. Vyf dae na die 14-sessie van seksuele (of beheer) gedrag, is diere tydens die eerste 1-min van hul donker lig siklus 'n twee-bottel keusetoets tussen water en 'n 30% sukrose oplossing gegee. Afsonderlike groepe seksueel ervare en beheerde diere is gebruik om ΔFosB vlakke na seksuele gedrag te meet en om die effek van seksuele gedrag op sukrose voorkeur te bestudeer.

Western Blotting

NAc disseksies verkry deur ponsdisseksie is geanaliseer deur Western blotting soos voorheen beskryf (Perrotti et al., 2004), met 'n konyn polyklonale anti-FosB teenliggaam (sien Perrotti et al., 2004 vir antilichaam karakterisering) en 'n monoklonale teenliggaam teen glyceraldehied-3-fosfaat dehidrogenase (GAPDH) (RDI-TRK5G4-6C5; Navorsingsdiagnostiek, Concord, MA, VSA), wat as kontroleproteïen gedien het. ΔFosB proteïenvlakke is genormaliseer na GAPDH, en eksperimentele en kontrole monsters vergelyk. sien Aanvullende Metodes vir verdere besonderhede.

immunohistochemie

Diere is geperfumeer en breinweefsels is behandel met behulp van gepubliseerde immunohistochemie-metodes (Perrotti et al., 2005). Sedert die laaste blootstelling aan lonende stimuli 18-24 uur voor analise voorgekom het, het ons alle FosB-like immunoreaktiwiteit, wat met 'n pan-FosB-teenliggaam (SC-48, Santa Cruz Biotegnologie, Santa Cruz, CA, VSA) waargeneem word, weerspieël ΔFosB (Perrotti et al., 2004, 2005). sien Aanvullende Metodes vir verdere besonderhede.

Virale-gemedieerde Gene Oordrag

Chirurgie is op manlike Sprague-Dawley-rotte uitgevoer. Adeno-geassosieerde virus (AAV) vektore is bilateraal geïnsponeer, 1.5 μl per kant, in die NAc soos voorheen beskryf (Barrot et al., 2005). Korrekte plasing is geverifieer na eksperimente op 40 μm cresyl-violet-gekleurde afdelings. Vektore ingesluit 'n beheer wat slegs groen fluorescerende proteïen (GFP) (AAV-GFP) of 'n AAV uitdruk wat wild tipe ΔFosB en GFP (AAV-FFBB) uitdruk (Zachariou et al., 2006). Op grond van die tydsverloop van transgenekspressie binne die NAc, is diere getoets vir gedrag 3-4 weke na inspuiting van AAV vektore, wanneer transgeniese uitdrukking die maksimum is (Zachariou et al., 2006). sien Aanvullende Metodes vir verdere besonderhede.

Statistiese analise

Betekenis is gemeet aan die hand van tweefaktor-herhaalde meting-ANOVA's sowel as Student se t-toetse, wat reggestel is waar dit vir veelvuldige vergelykings opgemerk is. Data word as gemiddeld ± SEM uitgedruk. Statistiese betekenisvolheid is gedefinieer as * p <0.05.

Results

Chroniese blootstelling aan sukrose veroorsaak verhoogde sukrose inname en sensitiwiteitsagtige gedrag

Ons het 'n twee-bottel-keuseparadigma geïmplementeer waarin die konsentrasie van sukrose elke twee dae na die 2-dae van twee bottels water ongeveer verdubbel is. Die sukrose konsentrasie het begin by 0.125% en toegeneem tot 50%. Diere het nie 'n sukrose-voorkeur gewys tot 0.25% sukrose nie, en het dan meer sukrose as water by alle hoër konsentrasies gedrink. Begin met die 0.25% konsentrasie, diere het toenemende volumes sukrose gedrink totdat 'n maksimum sukrose volume bereik is by 5 en 10%. By 20% en hoër het hulle hul sukrose volume begin verminder om bestendige vlakke van totale sukroseverbruik te handhaaf (Figuur 1a en inset). Na hierdie paradigma het diere slegs 6 dae met twee bottels water deurgebring, en dan vir twee dae 'n keuse van 'n 0.125% -sakkrose-bottel of water aangebied. Diere het meer sukrose as water by hierdie konsentrasie gedrink en het 'n beduidende sukrose-voorkeur getoon in vergelyking met die gebrek aan voorkeur wat op die eerste blootstelling aan hierdie sukrose-konsentrasie op dag 1 waargeneem word.

Omdat maksimum volume inname bereik is met 'n 10% konsentrasie, is naïewe diere 'n keuse gegee tussen een bottel water en een bottel 10% sukrose vir 10 dae en vergelyk met 'n kontrole groep wat slegs twee bottels water gegee het. Sukrose diere gebou op hoër vlakke van sukrose inname per dag 10 (Figuur 1b). Hulle het ook aansienlik meer gewig verkry nadat die sukrose blootgestel is in vergelyking met beheerde diere, met die verskil in gewig wat oor die tyd toeneem (Figuur 1c).

Sucrose drink verhoog ΔFosB vlakke in die NAc

Ons het hierdie diere op die 10% sukrose paradigma ontleed vir vlakke van ΔFosB in die NAc deur gebruik te maak van Western blotting (Figuur 2a) en immunohistochemie (Figuur 2b). Beide metodes het die induksie van ΔFosB proteïen in hierdie brein streek in sukrose waargeneem in vergelyking met beheerde diere. Aangesien die hele ΔFosB-proteïenvolgorde binne die van FosB in vollengte voorkom, kan antiliggame wat gebruik word om FosB-agtige immunoreaktiwiteit op te spoor, beide proteïene (Perrotti et al., 2004, 2005). Wes-blotting het egter aan die lig gebring dat slegs ΔFosB beduidend geïnduseer is deur sukrose-drink. Dit dui aan dat die verskil in sein waargeneem deur immunohistochemie ΔFosB verteenwoordig. Die toename waargeneem in Figuur 2b is gevind in die NAc kern en dop, maar nie dorsale striatum (nie getoon nie).

Seksuele gedrag verhoog ΔFosB vlakke in die NAc

Ons het die gevolge van chroniese seksuele gedrag ondersoek na die induksie van ΔFosB in die NAc. Seksueel ervare manlike rotte was onbeperkte toegang met 'n ontvanklike vroulike vrou tot ejakulasie vir 14 sessies oor 'n 8-10 week tydperk. Dit is belangrik dat beheermiddels nie beheermaatreëls was nie, maar eerder gegenereer is deur soortgelyke hantering op toetsdae en blootstelling aan die oop veld-arena en beddegoed waarin copulasie plaasgevind het vir dieselfde hoeveelheid tyd, maar sonder blootstelling aan 'n ontvanklike vroulike vrou wat beheer het vir vervloeiings- en hanteringseffekte. Met behulp van Western blotting, het ons gevind dat seksuele ervaring aansienlik verhoogde vlakke van ΔFosB in vergelyking met die kontrole groep (Figuur 2a), met geen waarneembare vlakke van die volle lengte FosB waargeneem nie. In ooreenstemming met hierdie data, het immunohistochemie 'n toename in ΔFosB-kleuring in beide kern en dop van die NAc (Figuur 2c), maar nie dorsale striatum (nie getoon nie).

Om te verseker dat die toename in ΔFosB waargeneem in die seksueel ervare diere nie te wyte was aan sosiale interaksie of 'n ander nie-paringverwante stimulus, het ons nie-parende mannetjies gegenereer wat aan hormoonbehandelde vroue blootgestel is, maar nie toegelaat word om te copuleer nie. Hierdie mannetjies het geen verskil in ΔFosB vlakke getoon in vergelyking met 'n aparte stel vervaag-arena beheer diere (Fig. 2a), wat daarop dui dat ΔFosB induksie plaasvind in reaksie op seksuele gedrag en nie sosiale of nie-paring leidrade.

Ooruitdrukking van ΔFosB in die NAc verhoog sukrose inname

Met behulp van 'n virale gemedieerde ooruitdrukkingsisteem, wat die stabiele uitdrukking van ΔFosB oor verskeie weke moontlik maak (Zachariou et al., 2006) (Figuur 3a), ondersoek ons ​​die invloed van hoër vlakke van ΔFosB, spesifiek gerig op die NAc, op sukrose drinkgedrag (Figuur 3b). Ons het eers verseker dat daar geen verskille was in die basislyn-sukrose-gedrag voor die operasie met 'n voortoets vir sukrose-inname (AAV-GFP: 6.49 ± 0.879 ml; AAV-ΔFosB: 6.22 ± 0.621 ml, n = 15 / groep, p> 0.80 ). Drie weke na die operasie, toe die ΔFosB-uitdrukking ~ 10 dae stabiel was, is daar 'n sukrose-toets na die operasie gegee. Die AAV-ΔFosB-groep het aansienlik meer sukrose gedrink as die AAV-GFP-kontrolegroep (Figuur 3b). Daar was geen verskil in die hoeveelheid waterinname tussen die twee groepe nie (AAV-GFP: 0.92 ± 0.019 ml; AAV-ΔFosB: 0.95 ± 0.007 ml, n = 15 / groep, p> 0.15), wat daarop dui dat die effek van ΔFosB is spesifiek vir sukrose.

Figuur 3  

Ooruitdrukking van ΔFosB in die NAc reguleer aspekte van natuurlike beloning

Ooruitdrukking van ΔFosB in die NAc beïnvloed seksuele gedrag

Vervolgens het ons ondersoek of ΔFosB ooruitdrukking in die NAc seksuele gedrag van naïewe en ervare diere reguleer. Alhoewel ons nie enige verskille in parameters van seksuele gedrag tussen AAV-ΔFosB en -GFP gevind het nie, het ervaar diere behandel (Sien Aanvullende Tabel S1), ooruitdrukking van ΔFosB in naïewe diere het die aantal intromissies wat nodig is om ejakulasie te bereik vir die eerste seksuele gedragservaring aansienlik verminder. (Figuur 3c). Daar was ook 'n tendens vir 'n afname in die post-ejakulatoriese interval vir die ΔFosB-groep na aanleiding van die eerste seksuele ervaring (Figuur 3c). In teenstelling hiermee is geen verskille waargeneem in latensies vir mounts, intromissies of ejakulasie in die naïewe of ervare diere nie. (Sien Aanvullende Tabel S1). Net so is daar geen verskil vir die intromissiesverhouding waargeneem nie (aantal intromissies / [aantal intromissies + aantal beugels]), alhoewel dit die gevolg is van die hoë veranderlikheid in die aantal bande in elke groep.

Seksuele ervaring verhoog sukrose inname

Aangesien ons 'n toename in ΔFosB vlakke in die NAc gevind het nadat beide sukrose drink en seksuele ondervinding en ΔFosB ooruitdrukking gedragsresponse op beide belonings beïnvloed, was dit van belang om te verken of vorige blootstelling aan een van die belonings beduidende gedragsreaksies aan die ander beïnvloed het. Voor seksuele ondervinding is naïewe diere lukraak toegewys aan beheer- of geslagstoestande. Diere is dan blootgestel aan seksuele ervarings of beheermaatreëls, soos vroeër beskryf, oor 8-10 weke. Vyf dae na die laaste geslagsessie was diere onderworpe aan 'n 30-min-twee-bottelkeusparadigma tussen een bottel water en een van sukrose. Ons het bevind dat die seksueel ervare diere aansienlik meer sukrose as beheer gedrink hets (Figuur 3b). Geen verskil tussen seksueel ervare en beheerde diere is waargeneem met waterinname (Beheer: 1.21 ± 0.142 ml; Gesinsbelewe: 1.16 ± 0.159 ml, n = 7-9, p = 0.79), wat daarop dui dat die effek spesifiek vir sukrose is.

Bespreking

Hierdie studie gebruik 'n vorige gaping in die literatuur om die rol van ΔFosB in natuurlike beloningsgedrag in verband met seks en sukrose te verduidelik. Ons het eers bepaal of ΔFosB ophoop in die NAc, 'n belangrike breinbeloningstreek, na chroniese blootstelling aan natuurlike belonings. 'N Belangrike kenmerk van hierdie werk was om die diere 'n keuse te gee in hul gedrag, in analogie met die self-administrasie paradigmas. Dit was om te verseker dat enige effek op ΔFosB vlakke verband hou met vrywillige verbruik van die beloning. Die sukrose model (Figuur 1) toon aspekte van verslawing-agtige gedrag in vergelyking met ander sukrose-inname modelle: 'n keuse tussen beloning en beheer, 'n omgekeerde U-vormige dosis reaksie kurwe, 'n sensitiewe reaksie na onttrekking en oormatige inname. Tsy model veroorsaak ook verhoogde gewigstoename, wat nie in ander modelle gesien word nie, soos die daaglikse intermitterende suikermodel (Avena et al., 2008).

Ons data bepaal vir die eerste keer dat twee sleutel tipes natuurlike belonings, sukrose en seks, beide die ΔFosB vlakke in die NAc verhoog. Hierdie toenames is waargeneem deur Western blotting en immunohistochemistry; die gebruik van albei metodes verseker dat die waargenome proteïenproduk wel ΔFosB is en nie die volle lengte FosB nie, 'n ander produk van die fosB gene. Die selektiewe induksie van ΔFosB deur sukrose en geslag is soortgelyk aan die selektiewe induksie van ΔFosB in die NAc na chroniese toediening van feitlik alle vorme van misbruikmiddels (sien Inleiding). Van die nota is egter die waarneming dat die graad van ΔFosB induksie in die NAc waargeneem hier in reaksie op natuurlike belonings kleiner is in vergelyking met dié wat vir dwelmbelonings gesien word: sukrose drink en seksuele gedrag het 'n 40-60% toename in ΔFosB vlakke in kontras met die verskeie vou induksie gesien met baie dwelms van misbruik (Perrotti et al., 2008).

Die tweede doel van hierdie studie was om die funksionele gevolg van ΔFosB induksie in die NAc op natuurlike beloningsverwante gedrag te ondersoek. Baie van ons vorige werk oor die invloed ΔFosB op dwelmbeloning het gebruik gemaak van induceerbare bitransgeenmuise, waar ΔFosB-uitdrukking gerig is op die NAc en dorsale striatum. Hierdie ΔFosB-ooruitdrukkende muise toon verbeterde gedragsreaksies op kokaïen en opiate, sowel as verhoogde wielhardloop en instrumentele reaksie op voedsel (sien Inleiding). In hierdie studie het ons 'n meer onlangs ontwikkelde virale-gemedieerde geen-oordragstelsel gebruik om stabiel te oorexpresseer ΔFosB in geteikende breinstreke van manlike rotte (Zachariou et al., 2006). Ons het hier gevind dat ΔFosB ooruitdrukking sukrose inname toegeneem het in vergelyking met beheerde diere, met geen verskille in waterinname tussen die twee groepe nie.

Ons het ook ondersoek ingestel na hoe ΔFosB seksuele gedrag beïnvloed. Ons het getoon dat ΔFosB ooruitdrukking in die NAc verminder die aantal intromissies wat nodig is vir ejakulasie by seksueel-naïewe diere. Dit het nie ooreenstem met ander verskille in naïef seksuele gedrag nie, insluitende veranderinge in berg, intromissie of ejakulasie latensies. Daarbenewens het ΔFosB ooruitdrukking nie enige aspek van seksuele gedrag in seksueel ervare diere beïnvloed nie. Die vermoë van 'n manipulasie in die NAc om seksuele gedrag te beïnvloed, is nie verbasend nie, gegewe die groeiende bewyse dat hierdie brein beloningstreek reguleer seksuele gedragr (Balfour et al., 2004; Hull and Dominguez, 2007). Die ΔFosB-geïnduceerde afname in die aantal intromissies kan 'n verbetering van seksuele gedrag weerspieël, aangesien naïefse diere met ΔFosB ooruitdrukking in die NAc meer soos ervare diere optree. Byvoorbeeld, in toetse van herhaalde seksuele ondervinding benodig diere minder intromasies om ejakulasie te bereik (Lumley en Hull, 1999). Daarbenewens weerspieël die neiging vir 'n afname in die post-ejakulatoriese interval (PEI) met ΔFosB ooruitdrukking ook gedrag wat in meer seksueel gemotiveerde ervare mans gesien word (Kippin en van der Kooy, 2003). TEnether, hierdie bevindinge dui daarop dat ΔFosB oormatige ekspressie by naïewe diere kan seksuele gedrag vergemaklik deur naïewe diere te laat lyk soos meer ervare of seksueel gemotiveerde diere. Aan die ander kant het ons nie 'n beduidende effek van ΔFosB ooruitdrukking op ervare seksuele gedrag waargeneem nie. Meer komplekse gedragstudies van seksuele gedrag (bv. Gekondisioneerde plekvoorkeur) kan die moontlike effekte van ΔFosB beter diskrimineer.

Laastens het ons ondersoek ingestel na hoe vorige blootstelling aan een natuurlike beloning die gedragsreaksies van 'n ander beïnvloed. spesifiek, ons het die effek van vorige seksuele ervaring op sukrose inname bepaal. Alhoewel beide beheer- en seksueel ervare diere 'n sterk voorkeur vir sukrose toon, die seksueel ervare diere het baie meer sukrose gedrink, met geen verandering in waterverbruik nie. Dit is 'n interessante bevinding, in dat dit daarop dui dat voorafgaande blootstelling aan een beloning die belonende waarde van 'n ander lonende stimulus kan verhoog, soos verwag sou word indien daar 'n gedeeltelik gedeelde molekulêre basis (bv. ΔFosB) van beloning sensitiwiteit was. Soortgelyk aan hierdie studie, het vroulike hamsters wat voorheen aan seksuele gedrag blootgestel is, verhoogde sensitiwiteit vir die gedragseffekte van kokaïen (Bradley en Meisel, 2001). Hierdie bevindings ondersteun die begrip plastisiteit binne die brein se beloningskring, aangesien die waargenome waarde van huidige belonings gebou word op vorige beloning blootstellings.

Samevattend, bied die werk wat hier aangebied word, aan bewyse dat, benewens dwelms van mishandeling, natuurlike belonings ΔFosB vlakke in die NAc veroorsaak. Net so, reguleer ooruitdrukking van ΔFosB in hierdie breinstreek 'n dier se gedragsreaksies op natuurlike belonings soos vroeër waargeneem vir dwelmbelonings. Hierdie bevindings suggereer dat ΔFosB 'n meer algemene rol speel in die regulering van beloningsmeganismes, en kan help om die kruis sensitiwiteit waar te neem, waargeneem word oor baie tipes medisyne en natuurlike belonings. Daarbenewens verhoog ons resultate die moontlikheid dat ΔFosB-induksie in die NAc nie net sleutelaspekte van dwelmverslawing kan bemiddel nie, maar ook aspekte van sogenaamde natuurlike verslawings wat kompulsiewe verbruik van natuurlike belonings insluit.

Aanvullende materiaal

Aanvullende materiaal

Tabel S1

Bedankings

Hierdie werk is ondersteun deur toekennings van die Nasionale Instituut vir Geestesgesondheid en Nasionale Instituut vir Dwelmmisbruik en van die Nasionale Alliansie vir Navorsing in Skisofrenie en Depressie.

Verwysings

 • Avena NM, Rada P, Hoebel BG. Bewyse vir suikerverslawing: gedrags- en neurochemiese effekte van intermitterende, oormatige suiker inname. Neurosci Biobehav Ds. 2008;32: 20-39. [PMC gratis artikel] [PubMed]
 • Balfour ME, Yu L, Coolen LM. Seksuele gedrag en seksverwante omgewingswyses aktiveer die mesolimbiese stelsel in manlike rotte. Neuropsychopharmacology. 2004;29: 718-730. [PubMed]
 • Barrot M, Olivier JD, Perrotti LI, DiLeone RJ, Berton O, Eisch AJ, Impey S, Storm DR, Neve RL, Yin JC, Zachariou V, Nestler EJ. CREB aktiwiteit in die nucleus accumbens dop beheer gateer van gedragsresponse op emosionele stimuli. Proc Natl Acad Sci VSA A. 2002;99: 11435-11440. [PMC gratis artikel] [PubMed]
 • Barrot M, Wallace DL, Bolanos CA, Graham DL, Perrotti LI, Neve RL, Chambliss H, Yin JC, Nestler EJ. Regulering van angs en inisiëring van seksuele gedrag deur CREB in die kernklem. Proc Natl Acad Sci VSA A. 2005;102: 8357-8362. [PMC gratis artikel] [PubMed]
 • Bradley KC, Meisel RL. Seksuele gedragsinduksie van c-Fos in die nucleus accumbens en amfetamien gestimuleerde lokomotoriese aktiwiteit word sensitief gemaak deur vorige seksuele ervaring in vroulike Siriese hamsters. J Neurosci. 2001;21: 2123-2130. [PubMed]
 • Bruin JR, Julle H, Bronson RT, Dikkes P, Greenberg ME. 'N Gebrek in die versorging van muise wat die onmiddellike vroeë gene fosB ontbreek. Sel. 1996;86: 297-309. [PubMed]
 • Cenci MA. Transkripsiefaktore betrokke by die patogenese van L-DOPA-geïnduseerde dyskinesie in 'n rotmodel van Parkinson se siekte. Aminosure. 2002;23: 105-109. [PubMed]
 • Colby CR, Whisler K, Steffen C, Nestler EJ, Self DW. Striatale seltipe-spesifieke ooruitdrukking van DeltaFosB verhoog aansporing vir kokaïen. J Neurosci. 2003;23: 2488-2493. [PubMed]
 • Hull EM, Dominguez JM. Seksuele gedrag in manlike knaagdiere. Horm Behav. 2007;52: 45-55. [PMC gratis artikel] [PubMed]
 • Kelz MB, Chen J, Carlezon WA, Jr, Whisler K, Gilden L, Beckmann AM, Steffen C, Zhang YJ, Marotti L, Self DW, Tkatch T, Baranauskas G, Surmeier DJ, Neve RL, Duman RS, Picciotto MR, Nestler EJ. Uitdrukking van die transkripsiefaktor deltaFosB in die brein beheer sensitiwiteit vir kokaïen. Die natuur. 1999;401: 272-276. [PubMed]
 • Kippin TE, van der Kooy D. Excitotoksiese letsels van die tegmentale pedunculopontine-kern verswak kopulasie in naïef manlike rotte en sluit die lonende effekte van kopulasie in ervare manlike rotte. Eur J Neurosci. 2003;18: 2581-2591. [PubMed]
 • Lumley LA, Hull EM. Effekte van 'n D1-antagonis en van seksuele ervaring op kopulasie-geïnduseerde Fos-like immunoreaktiwiteit in die mediale preoptiese kern. Brein Res. 1999;829: 55-68. [PubMed]
 • McDaid J, Graham MP, Napier TC. Metamfetamien-geïnduceerde sensibilisering verander differensieel pCREB en DeltaFosB deur die limbiese kring van die soogdierbrein. Mol Pharmacol. 2006;70: 2064-2074. [PubMed]
 • Muller DL, Unterwald EM. D1 dopamienreseptore moduleer deltaFosB induksie in ratstriatum na intermitterende morfien toediening. J Pharmacol Exp En daar. 2005;314: 148-154. [PubMed]
 • Nakabeppu Y, Nathans D. 'N natuurlik voorkom verkorte vorm van FosB wat Fos / Jun transkripsie aktiwiteit inhibeer. Sel. 1991;64: 751-759. [PubMed]
 • Nestler EJ. Transkripsionele meganismes van verslawing: rol van ΔFosB. Phil Trans R Sos London B Biol Sci. 2008 in pers.
 • Olausson P, Jentsch JD, Tronson N, Neve RL, Nestler EJ, Taylor JR. DeltaFosB in die kernkwaliteit reguleer voedselversterkte instrumentele gedrag en motivering. J Neurosci. 2006;26: 9196-9204. [PubMed]
 • Perrotti LI, Bolanos CA, Choi KH, Russo SJ, Edwards S, Ulery PG, Wallace DL, Self DW, Nestler EJ, Barrot M. DeltaFosB versamel in 'n GABAergic selbevolking in die posterior stert van die ventrale tegmentale area na psigostimulerende behandeling. Eur J Neurosci. 2005;21: 2817-2824. [PubMed]
 • Perrotti LI, Hadeishi Y, Ulery PG, Barrot M, Monteggia L, Duman RS, Nestler EJ. Induksie van deltaFosB in beloningsverwante breinstrukture na chroniese stres. J Neurosci. 2004;24: 10594-10602. [PubMed]
 • Perrotti LI, Weaver RR, Robison B, Renthal W, Maze I, Yazdani S, Elmore RG, Knapp DJ, Selley DE, Martin BR, Sim-Selley L, Bachtell RK, Self DW, Nestler EJ. Duidelike patrone van DeltaFosB induksie in die brein deur dwelms van misbruik. Sinaps. 2008;62: 358-369. [PMC gratis artikel] [PubMed]
 • Teegarden SL, Bale TL. Effekte van stres op dieetvoorkeure en inname is afhanklik van toegang en stres sensitiwiteit. Biol Psigiatrie. 2007;61: 1021-1029. [PubMed]
 • Werme M, Messer C, Olson L, Gilden L, Thoren P, Nestler EJ, Brene S. DeltaFosB reguleer wielrigting. J Neurosci. 2002;22: 8133-8138. [PubMed]
 • Zachariou V, Bolanos CA, Selley DE, Theobald D, Cassidy MP, Kelz MB, Shaw-Lutchman T, Berton O, Sim-Selley LJ, Dileone RJ, Kumar A, Nestler EJ. 'N noodsaaklike rol vir DeltaFosB in die kern accumbens in morfinaksie. Nat Neurosci. 2006;9: 205-211. [PubMed]