Voorspelling van losstaande persoonlikheid in gesonde vakke deur lae dopamien vervoerder binding (2000)

Is J Psigiatrie. 2000 Feb; 157 (2): 290-2.

Laakso A, Vilkman H, Kajander J, Bergman J, paranta M, Solin O, Hietala J.

Bron

Departement Farmakologie en Kliniese Farmakologie, Universiteit van Turku, Finland. [e-pos beskerm]

Abstract

DOEL:

Lae striatal dopamien D (2) reseptor binding in gesonde menslike vakke is geassosieer met losstaande persoonlikheid in studies met behulp van positron-emissie tomografie (PET) en die Karolinska Scales of Personality-vraelys. Die skrywers het ondersoek ingestel of daar 'n soortgelyke verband bestaan ​​tussen striatal dopamien-vervoerderbinding en losstaande persoonlikheid

Metode:

Agtien gesonde vrywilligers het deelgeneem aan 'n PET-studie met die spesifieke dopamienvervoerligand [(18) F] CFT ([(18) F] WIN 35,428) en voltooi die Karolinska Skale van Persoonlikheidsvraelysvorm.

RESULTATE:

Ouderdomsgerigte dopamien-vervoerderbinding in die putamen, maar nie in die caudaat nie, korreleer negatief met losstaande persoonlikheidstellings, veral in die regterhemisfeer.

GEVOLGTREKKINGS:

Hierdie bevinding ondersteun die hipotese dat lae dopaminerge neurotransmissie geassosieer word met losstaande persoonlikheid. Verder, aangesien [(18) F] CFT binding bindend is om die digtheid van dopaminerge senuweesterminale in die brein te weerspieël, stel die skrywers voor dat die neuro-ontwikkelingsvorming van die breindopaminerge sisteem volwasse persoonlikheidseienskappe kan beïnvloed.