Die Sosiale Angs Spektrum (2002)

Psigiatriese Kliniek Noord Am 2002 Des; 25 (4): 757-74

deur Schneier FR, Blanco C, Antia SX, Liebowitz MR.

Angsversteuringskliniek, New York Staatspsigiatriese Instituut, New York, NY 10032, VSA.

Sosiale angsversteuring is goed geskik vir die spektrumkonsep omdat dit kenmerke soos vroeë aanvang, chronisiteit en geen empiries afgeleide drempel het wat normaal van klinies beduidende eienskap sosiale angs afbaken nie. Daar is getoon dat sosiale angsversteuring reageer op relatief spesifieke farmakologiese en kognitiewe gedragsterapieë, wat die identifisering van ander toestande wat op die sosiale angsversteuringsspektrum kan lê, belangrik maak as gevolg van moontlike behandelingsimplikasies. Biologiese merkers wat verband hou met sosiale angsversteuring, kan ook gedeel word deur soortgelyke, maar nie-identiese eienskappe, soos gedragsinhibisie en losmaking. Verduideliking van die eienskapspektrums wat verband hou met spesifieke biologiese stelsels bied die geleentheid om die begrip van die oorsprong van hierdie toestande te verbeter. Sterk bewyse bestaan ​​dat ten minste sommige vorme van skaamheid, vermydende persoonlikheidsversteuring en selektiewe mutisme op 'n sosiale angsversteuringsspektrum lê. Vir verskeie ander afwykings wat 'n prominente fokus op sosiale vergelyking het, lyk dit of beduidende subgroepe pasiënte kenmerke het van sosiale angsversteuring. Hierdie afwykings sluit in ernstige depressie (veral die atipiese subtipe), liggaamsmismorfiese versteuring en eetversteurings. Verskeie ander afwykings wat gekenmerk word deur sosiale disfunksie of inhibisie, insluitend dwelmgebruiksversteurings (veral alkoholisme), paranoïese versteuring, bipolêre versteuring, outisme en Asperger-versteuring, kan ook 'n mate van oorvleueling toon met sosiale angsversteurings (bv. Sosiale angs as oorsaak of komplikasies van dwelmmisbruik, sosiale vermyding by paranoïese afwyking, sosiale disinhibiton by bipolêre versteuring, en tekortkominge in sosiale kommunikasie by outisme en Asperger-siekte Sosiale angsversteuring word ook geassosieer met ander angsversteurings in die algemeen en ander fobies in die besonder.

Ten opsigte van eienskappe verbind 'n groeiende liggaam van bewyse gedragsinhibisie aan die onbekende aan 'n sosiale angsversteuringsspektrum met sekere spesifisiteit. Biologiese maatreëls van hipotaktiwiteit van dopamienstelsel is gekoppel aan sosiale angsversteuring, eienskapsafskeiding en algemene tekorte in beloning en aansporingsfunksie. Dit moet nog verduidelijkt word of hierdie breinstelselfunksie die beste gekenmerk word deur 'n sosiale angsversteuringsspektrum of 'n variant wat sosiale agteruitgangstekorte of sosiale vermydingsgedrag insluit. Sosiale angsversteuring, skaamte en gedragshindering lyk asof dit 'n genetiese komponent het, maar meer navorsing is nodig om te probeer om 'n meer spesifiek oorerflike temperament wat met hierdie toestande geassosieer word, te identifiseer.

Laastens moet die opkomende konsep van 'n sosiale angsspektrum ryp word. Alhoewel die konsep van 'n enkele spektrum van sosiale angsversteurings tans klinies gebruik, is die outeurs van mening dat die eksklusiewe fokus op die idee van 'n enkele kontinuum met twee uiterstes - van sosiale disinhibisie in manie tot die ernstigste vorm van sosiale angs, vermydende persoonlikheidsversteuring. - is voortydig en beperkend ten opsigte van etiologiese navorsing. 'N Alternatiewe benadering is om veelvuldige, waarskynlik oorvleuelende spektra op hierdie gebied van sosiale psigopatologie te konseptualiseer. Individuele dimensies kan gebaseer wees op verskillende kernfenomenologiese, kognitiewe of biologiese eienskappe. 'N Biologiese benadering van onder na bo beloof om spektra te identifiseer met 'n algemene etiologie wat op spesifieke behandelings kan reageer. As ons in hierdie stadium 'n pluralistiese beskouing van die konsep van spektrum inneem, kan dit ons begrip van sosiale angs en verwante afwykings versnel.