Temporale voorspellingsfoute in 'n passiewe leertaak aktiveer menslike striatum (2003). Aktiwiteit daal wanneer verwagtings nie nagekom word nie

Neuron. 2003 Apr 24;38(2):339-46.

McClure SM1, Berns GS, Montague PR.

VOLLEDIGE STUDIE PDF

Abstract

Funksionele MRI-eksperimente in menslike vakke stel sterk voor dat die striatum deelneem aan die verwerking van inligting oor die voorspelbaarheid van lonende stimuli. Stimuli kan egter onvoorspelbaar wees (watter stimulus kom volgende), onvoorspelbaar in tyd (wanneer die stimulus aankom) en onvoorspelbaar in hoeveelheid (hoeveel arriveer). Hierdie veranderlikes is nie in vorige beeldwerk in mense verdeel nie, en sodoende moontlike interpretasies van die soort verwagtingsfoute wat die gemete breinreaksies bestuur Met behulp van 'n passiewe kondisioneringstaak en fMRI in menslike vakke, wys ons dat positiewe en negatiewe voorspellingsfoute in die beloningstydperk korreleer met BOLD veranderinge in menslike striatum, met die sterkste aktivering lateralized na die linker putamen. Vir die negatiewe voorspellingsfout is die breinreaksie slegs deur verwagtinge uitgelok en nie deur stimuli direk aangebied nie; dit is, ons het die breinreaksie gemeet aan niks gelewer nie (sap verwag maar nie afgelewer nie) in teenstelling met niks gelewer nie (niks verwag nie).

  • PMID:
  • 12718866
  • [PubMed - geïndekseer vir MEDLINE]

http://static.vtc.vt.edu/media/documents/McClureBernsMontague2003.pdf