Proses van kompulsiewe en impulsiewe gedrag, van diermodelle tot endofenotipes: 'n narratiewe oorsig (2010)

Neuropsychopharmacology. Feb 2010; 35 (3): 591-604.

Gepubliseer aanlyn Nov 25, 2009. doi:  10.1038 / npp.2009.185

PMCID: PMC3055606

Hierdie artikel is aangehaal deur ander artikels in PMC.

Abstract

Foute in kortikale beheer van fronto-striatale neurale stroombane kan impulsiewe en kompulsiewe dade ondersteun. In hierdie narratiewe oorsig ondersoek ons ​​hierdie gedrag vanuit die perspektief van neurale prosesse en oorweeg hoe hierdie gedrag en neurale prosesse bydra tot geestesversteurings soos obsessiewe-kompulsiewe versteuring (OCD), obsessiewe-kompulsiewe persoonlikheidsversteuring en impulsbeheersingstoornisse soos trichotillomania en patologiese dobbelary. Ons bied bevindings aan uit 'n wye verskeidenheid data, bestaande uit translasie- en menslike endofenotipes navorsing en kliniese behandeling, met die fokus op die parallelle, funksioneel gesegregeerde, kortikostraalale neurale projeksies, van orbitofrontale korteks (OFC) tot mediale striatum (caudate-kern), voorgestel om kompulsiewe aktiwiteit te dryf, en van die anterior cingulaat / ventromediale prefrontale korteks na die ventrale striatum (kernakkapselskulp), het voorgestel om impulsiewe aktiwiteit te dryf, en die interaksie tussen hulle. Ons stel voor dat impulsiwiteit en kompulsiwiteit elkeen multidimensioneel blyk te wees. Impulsiewe of kompulsiewe gedrag word bemiddel deur oorvleueling sowel as afsonderlike neurale substrates. Trichotillomania kan apart uitsteek as 'n wanorde van motorimpulse beheer, terwyl patologiese dobbelary abnormale ventrale beloningskringe insluit wat dit noukeuriger met substansverslawing identifiseer. OCD toon motoriese impulsiwiteit en kompulsiwiteit, waarskynlik bemiddel deur ontwrigting van OFC-caudate-stroombane, sowel as ander frontale, cingulate en parietale verbindings. Serotonien en dopamien wissel oor hierdie stroombane om aspekte van impulsiewe en kompulsiewe reaksie te moduleer en tot dusver kan onbekende breingebaseerde stelsels ook belangrike funksies hê. Gerigte toepassing van neurokognitiewe take, reseptor-spesifieke neurochemiese probes en neuroimaging tegnieke vir breinstelsels het potensiaal vir toekomstige navorsing in hierdie veld.

sleutelwoorde: impulsiewe, kompulsiewe, endofenotipes, serotonien, dopamien

INLEIDING

Terwyl dade met impulsiewe of kompulsiewe kenmerke spesifiek kan bydra tot kreatiwiteit en uithouvermoë, en in die algemeen tot aanpasbare menslike gedrag, kan wanordelike regulering van impulsiewe of kompulsiewe gedrag geassosieer word met nadelige gevolge en 'n funksie hê in die ontwikkeling van geestesversteuring. Impulsiwiteit kan gedefinieer word as ''n aanleg vir vinnige, onbeplande reaksies op interne of eksterne stimuli met verminderde inagneming van die negatiewe gevolge van hierdie reaksies op die impulsiewe individu of op ander' (Chamberlain en Sahakian, 2007; Potenza, 2007b). In teenstelling hiermee verteenwoordig kompulsiwiteit 'n neiging om onaangenaam herhalende dade op 'n gewone of stereotipe manier te verrig om waargenome negatiewe gevolge te voorkom, wat lei tot funksionele inkorting (WIE, 1992; Hollander en Cohen, 1996; Chamberlain et al, 2006b). Hierdie twee konstrukte kan as diametraal gekonfronteer word, of alternatiewelik, soos soortgelyk, deurdat dit elkeen 'n disfunksie van impulsbeheer impliseer (Stein en Hollander, 1995). Elke potensiaal behels verandering binne 'n wye reeks neurale prosesse, insluitend aandag, persepsie en koördinering van motoriese of kognitiewe reaksies.

Neuroanatomiese modelle beklemtoon die bestaan ​​van afsonderlike maar interkommunikatiewe 'kompulsiewe' en 'impulsiewe' kortiko-striatale stroombane, wat deur neurotransmitters differensieel gemoduleer word (Robbins, 2007; Brewer en Potenza, 2008). In die kompulsiewe kring kan 'n striatale komponent (caudate-kern) kompulsiewe gedrag dryf en 'n prefrontale komponent (orbitofrontale korteks, OFC) kan inhibitiewe beheer oor hulle uitoefen. Net so kan 'n striatale komponent (ventrale striatum / nucleus accumbens dop) in die impulsiewe kring impulsiewe gedrag aandryf en 'n prefrontale komponent (anterior cingulaat / ventromediale prefrontale korteks, VMPFC) kan inhibitiewe beheer uitoefen. Dus, in hierdie model bestaan ​​daar ten minste twee striatale neurale kringe (een kompulsiewe en een impulsiewe) wat hierdie gedrag bestuur, en twee ooreenstemmende prefrontale kringe wat hierdie gedrag beperk. Hiperaktiwiteit binne die striatale komponente of abnormaliteite (vermoedelik hipoaktiwiteit) in die prefrontale komponente kan dus 'n verhoogde outomatiese neiging tot impulsiewe of kompulsiewe gedrag tot gevolg hê, afhangende van die sub-komponent wat geteister word. Ander moontlike abnormaliteite binne cortico-striatale bane (bv. Verwant aan verminderde striatale aktivering tot beloning) kan ook bydra tot skynbaar impulsiewe of kompulsiewe gedrag tydens betrokkenheid by beloningsverwante gedrag. Hierdie patologieë kan ondersoek word deur gebruik te maak van take van kognitiewe prestasie wat in hierdie spesifieke funksies en / of deur funksionele beeldvormingstudies meet wat aktiwiteit binne hierdie neurale stelsels meet. Oorvleuel tussen hierdie funksionele stelsels, sodat dit wat as 'n probleem in die impulsiewe stroombaan begin, kan as 'n probleem in die kompulsiewe kring kom en omgekeerd kan bydra tot die impulsiewe-kompulsiewe diatese-model wat voorgestel word deur Hollander en Wong (1995) (Brewer en Potenza, 2008).

Daar bestaan ​​sekere geestesversteurings waarvoor impulsiewe en kompulsiewe gedrag, ten minste op fenotipiese gronde, die kern en skadelikste bestanddeel is. Hierdie dikwels uiters oorerflike afwykings, wat tans onder verskillende DSM-IV-TR (APA) diagnostiese kategorieë geklassifiseer word, sluit in obsessiewe-kompulsiewe versteuring (OCD), liggaamsdisorfiese versteuring, Tourette-sindroom, trichotillomanie, aandagafleibaarheid (ADHD), patologiese dobbelary, en substansverslawing (SA's). Van belang is dat outisme gekenmerk word deur beide kompulsiewe gedrag (as een van die drie kern simptoom domeine) sowel as impulsiewe gedrag (as een van die gepaardgaande simptoom domeine).

Tradisioneel is kompulsiewe en impulsiewe versteurings aan die oorkant van 'n enkele dimensie beskou; eersgenoemde gedryf deur 'n begeerte om skade te vermy en laasgenoemde deur beloning-soekende gedrag. Konvergerende getuienis uit translasie-studies dui egter daarop dat 'n gedeelde neiging tot gedragsontwrigting, vermoedelik as gevolg van mislukkings in 'top-down' kortikale beheer van fronto-striatale stroombane, of alternatiewelik as gevolg van ooraktiwiteit binne striatale stroombane, beide impulsiewe en kompulsiewe versteurings van groot belang kan wees. . In plaas van polêre teenoorgesteldes, kan kompulsiwiteit en impulsiwiteit dus belangrike ortogonale faktore verteenwoordig wat elkeen in verskillende mate bydra tot hierdie versteurings.

Baie van hierdie afwykings is geneig om saam te gebeur, hetsy binne dieselfde individu of groepering binne gesinne, wat die moontlikheid van gedeelde patofisiologiese meganismes impliseer (Hollander et al, 2007b). Daarbenewens is daar bewyse van oorvleueling in die behandeling-respons oor sommige afwykings. OCD reageer tipies op serotonien heropname inhibeerders (SRIs, clomipramine en selektiewe SRI's, SSRI's) en SSRI's gekombineer met antipsigotiese middels (Fine Berg et al, 2005). Antipsigotika verteenwoordig eersteklas behandeling vir Tourette-sindroom, en dit is dus interessant dat die kombinasie daarvan met SSRI's 'n groter doeltreffendheid in tic-verwante OCD toon (Bloch et al, 2006). Kompulsies wat verband hou met outistiese versteurings kan ook reageer op lae dosis SSRI en antipsigotika (Kolevzon et al, 2006). Trichotillomania kan op SRI's en antipsigotika reageer, alhoewel bevestiging in beheerde studies vereis word (Chamberlain et al, 2007d). ADHD, aan die ander kant, reageer op noradrenerge heropname-inhibeerders sowel as dopaminerge middels (bv. Amfetamien), patologiese dobbel- en middelmisbruikversteurings kan ook 'n terapeutiese reaksie op opiaat-antagoniste deel (Brewer et al, 2008).

Toekenning van oorsaak en gevolg, met behulp van kliniese data alleen, kan verwar word deur die veelheid van gepaardgaande simptoomdomeine wat binne komplekse geestesversteurings voorkom. Hierdie groep versteurings word inderdaad gekenmerk deur aansienlike fenotipiese heterogeniteit en oorvleueling. Sommige gevalle met outisme toon byvoorbeeld geen simptome van ADHD of kompulsiewe gedrag nie, ander vertoon ADHD, ander toon OCD, en ander toon weer herhalende motoriese gedrag wat nie soos OCD lyk nie. Translasionele navorsing ondersoek vanuit die perspektief van onderliggende meganismes, en kan dus in staat wees om neurale bydraes vas te stel wat spesifieke aspekte van geestesversteuring bevorder. Endofenotipes is meetbare, oorerflike eienskappe, en is teoreties geleë in 'n tussentydse posisie tussen die kliniese fenotipe en die genotipe wat vatbaar is vir siektes. Daar word vermoed dat sulke 'tussentydse fenotipes' meer direk verband hou met genetiese risiko's vir poligene geestesversteurings as klinies uitgedrukte gedrag (Gottesman en Gould, 2003; Chamberlain en Menzies, 2009). Endofenotipiese modelle van siekte kan nuttig wees om ons begrip van die genetiese basis van komplekse breinafwykings te verduidelik en dus vir die inlig van diagnostiese klassifikasie. Tans word impulsiewe en kompulsiewe versteurings geklassifiseer binne uiteenlopende DSM-IV-kategorieë. Soos die Amerikaanse Psigiatriese Vereniging die herklassifikasie van OCD oorweeg, is angsversteurings en impulsbeheersingsafwykings (ICDs) vir die komende DSM-V-hersiening (Fine Berg et al, 2007a), is dit tydig om die onderliggende meganismes van hierdie siektetoestande te hersien.

In hierdie narratiewe hersiening word die neurale en neuropsigologiese meganismes geassosieer met impulsiewe en kompulsiewe dade en hul bydrae tot voorbeelde van impulsiewe en kompulsiewe versteurings. Ons versamel relevante bevindings uit 'n wye verskeidenheid aanvullende data, bestaande uit onlangs gepubliseerde en nog nie gepubliseerde vertalingsstudies, menslike endofenotipiese navorsing en kliniese behandelingproewe, insluitend deurlopende werk van ons eie eenhede in die Verenigde Koninkryk en die Verenigde State. Ons analise fokus op die ondersoek na die parallelle, funksionele gesegregeerde, kortikostraalale neurale projeksies van OFC na mediale striatum (caudate-kern), wat voorgestel word om kompulsiewe aktiwiteit te dryf, en van die anterior cingulaat / VMPFC na die ventrale striatum (nucleus accumbens shell) impulsiewe aktiwiteit te dryf, en die kruisgesprek tussen hulle (Robbins, 2007; Brewer en Potenza, 2008) (Figuur 1).

Figuur 1  

Kompulsiwiteit en impulsiwiteit: kandidaat neurale prosesse wat bydra tot geestesversteurings. Alhoewel impulsiewe en kompulsiewe versteurings as polêre opposiete beskou kan word, kan mislukkings in kortikale beheer van fronto-striatale neurale bane beide ondersteun ...

Deur hierdie data te gebruik, probeer ons om sleutelvrae aan te spreek, insluitende: (i) hoeveel kompulsiwiteit en impulsiwiteit bydra tot hierdie afwykings, (ii) in watter mate hulle afhanklik is van gedeelde of afsonderlike neurale kringe, (iii) wat die bemiddelende monoamergiese meganismes, (iv) impulsiewe of kompulsiewe gedragskomponente het enige prognostiese waarde wat verband hou met kliniese behandeling, en (v) is daar 'n eenvormige dimensionele model wat hierdie data ten volle akkommodeer? Ons vestig ook aandag op vooruitsigte vir toekomstige navorsing wat ons glo die meeste vrugbaar die veld kan bevorder.

VERTALINGSMODULES VAN IMPULSIWITEIT EN VERPLIGTENDHEID

Objektiewe neurokognitiewe toetse hou potensiaal in om die meganismes te verduidelik waardeur farmakologiese middels hul voordelige kliniese effekte uitoefen en vir die voorspel van kliniese uitkomste (Chamberlain et al, 2007e; Brewer en Potenza, 2008). Deur gebruik te maak van sensitiewe en domein-spesifieke neurokognitiewe take, kan impulsiwiteit en kompulsiwiteit gefraktureer word in afsonderlike en kwantifiseerbare neurobiologies spesifieke domeine by mense en eksperimentele diere, met spesifieke aspekte wat dissocieerbare komponente van fronto-striatale kringe insluit (Winstanley et al, 2006).

Data dui daarop dat impulsiwiteit mag voortspruit uit een of meer duidelike neurokognitiewe meganismes. Dit sluit in 'n neiging tot pre-potent motor disinhibition, gemeet deur die stop sein reaksie tyd (SSRT) taak (Aron en Poldrack, 2005), bemiddel in die mens deur middel van aktivering van regter-inferior frontale (RIF) korteks en sy subkortikale verbindings (Rubia et al, 2003) en gemoduleer in rotte en mense deur norepinefrien (Chamberlain et al, 2006c, 2007a; Cottrell et al, 2008), maar nie serotonien (Clark et al, 2005; Chamberlain et al, 2006d). Nog 'n aspek behels probleme met die vertraging van bevrediging en die keuse van onmiddellike klein belonings ten spyte van negatiewe langtermyn gevolge, gemeet aan besluitneming of dobbelstake soos die Cambridge Dobbeltaak (CANTAB), gemedieer deur orbitofrontale en verwante kortikale kringe onder waarskynlike serotonergiese modulasie (Rogers et al, 1999b), en subkortikale kringe onder gesamentlike dopaminerge en serotonergiese beheer (Winstanley et al, 2006). 'N Derde komponent bestaan ​​uit onvoldoende inligtingsmonstering voordat u 'n keuse maak, gemeet deur inligtingsmonsternemingstake soos die Refleksie Taak (Clark et al, 2006) en moontlik die 5-keuse Seriële Reaksietydtaak (5-CSRTT) (Robbins, 2002) (Tabel 1).

Tabel 1  

Onderverdeling van impulsiwiteit en kompulsiwiteit volgens neurokognitiewe domeine: take en neurale / neurochemiese korrelate

Kompulsiwiteit word miskien minder goed verstaan. Verskille in (i) omkering leer (dws die vermoë om gedrag aan te pas na negatiewe terugvoering, gemeet aan spesifieke omkeringstake) en (ii) ekstdimensionele (ED) aandagskakeling, kan elkeen bydra tot die uitdrukking daarvan (Dag et al, 1996; Clarke et al, 2005). Albei tekorte vorm maatreëls van kognitiewe onbuigsaamheid, maar elkeen lyk onderworpe aan afsonderlike neurale kringe.

Terugkeer leer is aangetas deur letsels aan die OFC (maar nie dorsolaterale prefrontale korteks, DLPFC) oor spesies (Dag et al, 1996; Berlyn et al, 2004; Hornak et al, 2004; Boulougouris et al, 2007). In die mens aktiveer die OFC selektief tydens omkering leer (Hampshire en Owen, 2006). In teenstelling hiermee, letsels aan die laterale PFC verswak ED-verskuiwing in primate (Dag et al, 1996), en by die mens word prestasie van die taak geassosieer met selektiewe aktivering van die bilaterale ventrolaterale prefrontale korteks (VLPFC) (Hampshire en Owen, 2006) (Tabel 1).

Daar is nou aansienlike bewyse wat verband hou met omkeerstudie met 5-HT-meganismes, insluitende knaagdiere (Masaki et al, 2006; Boulougouris et al, 2008; LapiZ-Bluhm et al, 2009), nie-menslike primate (Clarke et al, 2004, 2005; Walker et al, 2009), en mense (Park et al, 1994; Rogers et al, 1999a; Evers et al, 2005) gebaseer op farmakologiese, neurochemiese en dieet manipulasies, en bewyse van genetiese polimorfismes in rhesus ape (Izquierdo et al, 2007). Oor die algemeen verminder brein serotonien, veral in spesifieke streke soos die OFC (bv Clarke et al, 2004), vererger omkeer leer. Sistemiese toediening van 'n 5-HT-2A-reseptor-antagonis is ook getoon om die ruimtelike omkering te verminder (Boulougouris et al, 2008). 'N 5-HT6 reseptor antagonis is ook getoon om beide omkering leer en aandag skuif in rotte te verbeter (Hatcher et al, 2005). Daar is egter 'n paar mislukkings om gevolge vir terugkeerleer te vind, dikwels na tryptofaanuitputting, by mense (Talbot et al, 2006) en rotte (Van der Plasse en Feenstra, 2008), en die tekort aan serotonien-vervoerder in rotte lyk ook nie maklik om ruimtelike omkering te beïnvloed nie (Homberg et al, 2007).

5-HT2 RECEPTOR SUBTYPES KAN VERPLIGTE GEDRAGTE ONDERHOUD

'N Veelvoud van 5-HT-reseptore is geïdentifiseer waarvoor spesifieke ligande onder ontwikkeling is. Voorlopige bewyse uit dier- en mensstudie dui op 'n funksie vir 5-HT2 reseptore in kompulsiewe gedrag. Transgeniese muise wat nie 5-HT2C-reseptore ontbreek, ontwikkel kompulsiewe gedragspatrone wat 'n aannemende model vir OCD vorm nie (Chou-Green et al, 2003). Daar is egter 'n oënskynlike wanverhouding van data verkry uit hierdie genetiese bereiding met ander data, moontlik as gevolg van ongespesifiseerde ontwikkelde kompensasieprosesse in die transgeniese voorbereiding, aangesien onlangse farmakologiese data die teenoorgestelde bevinding aandui dat 5-HT2C-reseptoraktivering geassosieer word met verhoogde kompulsiwiteit. Dus, in 'n beloonde T-doolhof alternatiewe rat model van OCD, Tsaltas et al (2005) het bevind dat die toediening van m-chlorofenylpiperazine (mCPP), 'n gemengde serotonienagonis met kragtige 5-HT2C-agonistiese effekte, verhoog aanhoudendheid of kompulsiwiteit van reageer, terwyl chroniese voorbehandeling met 'n SSRI (fluoksetien), maar nie 'n bensodiasepien of desipramien, die effekte van mCPP afgeskaf het nie. Uitdaging met die 5-HT1B-reseptor-agonist naratriptan het geen invloed op kompulsiwiteit in hierdie model gehad nie, wat 'n spesifieke funksie vir die 5-HT2C-reseptor voorspel, wat deur chroniese SSRI-behandeling afgereguleer kan word. By OCD-pasiënte het akute farmakologiese uitdaging met mCPP verergerde OCD-simptomatologie (Hollander et al, 1991b). Hierdie effek is ook gedemp deur voorbehandeling met fluoksetien (Hollander et al, 1991a) en clomipramine (Zohar et al, 1988). Verder, in ooreenstemming met hierdie bevindinge, Boulougouris et al (2008) bevind dat 'n 5-HT2C reseptor antagonis verbeterde omkeer leer. Aan die ander kant is die aktivering van prefrontale 5-HT2A-reseptore voorgestel om die anti-kompulsiewe effek van SSRI's te ondersteun (Westenberg et al, 2007). Tweede generasie antipsigotika kan verergerende gedrag in pasiënte met skisofrenie vererger, en dit is voorgestel dat dit plaasvind deur kragtige 5-HT2A antagonisme (Poyurovsky et al, 2008), hoewel dopamien (DA) reseptor antagonisme nog 'n moontlike meganisme verteenwoordig. Verder toon tweede en eerste generasie antipsigotika kliniese effektiwiteit wanneer dit gekombineer word met SSRIs in OCD (Fineberg en Gale, 2005), miskien deur toenemende DA-aktiwiteit binne die frontale korteks (Denys et al, 2004).

FARMAKOLOGIESE VERSKILLING VAN IMPULSIWITEIT EN VERPLIGTENDHEID; RECEPTOR LIGANDS

In diermodelle is 'n intrigerende dissosiasie tussen die effekte van 5-HT2A en 5-HT2C-reseptorantagoniste op maatreëls van impulsiwiteit en kompulsiwiteit waargeneem. By die 5-CSRTT het die sistemiese toediening van 'n 5-HT2C-reseptorantagonis (SB24284) die verbeterde impulsiwiteit wat normaalweg waargeneem word, waargeneem nadat globale 5-HT-uitputting geproduseer is deur intracerebroventrikulêre toediening van 5,7-dihydroxytryptamien; 'n Soortgelyke SB24284-verwante impulsiwiteitsverbetering is gesien in ruitblaas rotte (Winstanley et al, 2004). In teenstelling hiermee het die sistemiese toediening van 'n selektiewe 5-HT2A-reseptorantagonis (M100907) teenoorgestelde aksies gehad, wat impulsiwiteit remedieer in beide skam-operate en 5-HT-uitgeputte rotte. Hierdie kontrasterende invloede van die 5-HT2A- en 5-HT2C-reseptorantagoniste is geïmpliseer deur infusies van die middels in die nucleus accumbens, maar nie die mPFC nie, in ongeskonde diere (Cottrell et al, 2008). In variasies van die 5-CSRTT was dit egter moontlik om betekenisvolle reduksies in impulsiwiteit na intra-mPFC infusie van die 5-HT2A-reseptor antagonis op te spoor. Laasgenoemde bevindinge was in ooreenstemming met waarnemings dat dit in 'n populasie van Lister-kappertjies meestal die mees impulsiewe diere was wat die grootste konsentrasies 5-HT in die mPFC gehad het. Dit dui daarop dat individuele verskille en streekspesifisiteit belangrike oorwegings is om die verhouding tussen 5-HT en gedrags disinhibition.

Die effekte van sentrale 5-HT manipulasies op impulsiwiteit staan ​​in 'n mate in teenstelling met hul aksies op die aandagfunksie per se in die 5-CSRTT. Verskeie vraestelle het ook geen effekte of werklike verbetering van die akkuraatheidswaarneming waargeneem wanneer impulsiewe gedrag verbeter is nie (Harrison et al, 1997) of na behandeling met sistemiese of intra-PFC 5-HT2A-reseptorantagoniste soos ketanserien of M100907 (Passetti et al, 2003; Winstanley et al, 2003) sowel as die 5-HT1A reseptor agonis 8-OHDPAT (Winstanley et al, 2003). Hierdie bevindings is verenigbaar met die hipotese dat inhibitiewe beheer oor impulsiewe gedrag en aandagsfunksie slegs losweg gekoppel word in hierdie toetssituasie en stel voor dat daar geen eenvoudige verhouding tussen die twee in sulke sindrome as ADHD sal wees nie.

'N Bykomende element van kompleksiteit word bekendgestel wanneer die invloede van dieselfde dwelms oor maatreëls van kompulsiwiteit oorweeg word. Gebruik 'n eenvoudige seriële ruimtelike omkeringstoets wat sensitief is vir letsels van die OFC (Boulougouris et al, 2007), is bevind dat 5-HT2C reseptor antagonisme (geproduseer deur sistemiese toediening) gefasiliteer omkering leer. M1000907 het die teenoorgestelde effek gehad om dit te benadeel (Tsaltas et al, 2005). Let daarop dat dit in terme van remediëring teenoorgestelde is wat dit vir impulsiwiteitsmaatreëls gevind het. Soortgelyke verbeterings van omkeerstudie na behandeling met die 5-HT2C-antagonis is ook gevind na infusie in die OFC (Boulougouris, Glennon, Robbins, ongepubliseerde resultate) (Tabel 2).

Tabel 2  

Differensiële effekte van 5-HT2C en 5-HT2A-reseptorantagoniste op rotmodelle van impulsiwiteit en kompulsiwiteit

Ongeag van die presiese verduideliking van meganisme, dissiplineer hierdie data farmakologies hierdie vorms van impulsiwiteit en kompulsiwiteit, wat suggereer wat hulle nie kan nie skarnier op 'n algemene proses van gedragsinhibisie. Die dissosiasie kan nie maklik verklaar word in terme van verskille in spesies, dwelmmiddels of dosis reseptor antagonis gebruik of die vorm van motivering wat gebruik word nie; hulle moet taakafhanklik wees - aangesien beide take reaksie-inhibisie benodig vir doeltreffende prestasie. Dus, ons concludeer dat daar 'n ander aspek is van die prosesse wat deur die taak verrig word, wat hulle onderskei. Hierdie resultate impliseer ook dat impulsiwiteit en kompulsiwiteit funksioneel geskei en wederkerig is, wat steun verleen aan die impulsiewe-kompulsiewe diatese-model (Hollander en Wong, 1995). Hulle stel ook voor dat impulsiwiteit en kompulsiwiteit deur selektiewe 5-HT2-receptorligande dissosieer word en hint by nuwe kliniese toepassings vir sulke middels. Dit sal egter belangrik wees om te bepaal hoe hierdie data pas by die konsekwente bevinding dat 5-HT-uitputting in die OFC visuele objek-omkering in marmoset ape benadeel (Clarke et al, 2004, 2005; Yucel et al, 2007). Daarbenewens lyk dit waarskynlik dat hierdie oënskynlik teenstrydige effekte bemiddel word deur afsonderlike neurale bane: in die geval van impulsiwiteit, deur projeksies van die infralimbiese VMPFC (area 25), 'n gebied wat ryklik deur 5-HT2A-reseptore geïnterpreteer word en sterk betrokke is by affektiewe regulering, na die dop van die nucleus accumbens (Vertes, 2004) en, in die geval van kompulsiwiteit, in verbindings tussen die OFC en die caudate-kern (of die dorsomediale striatum in die rat) (Schilman et al, 2008).

ONTBINDING VAN IMPULSIEWE EN VERPLIGTE KREDIETE MET DIE NEUROPSIGOLOGIESE TAKE

Impulsiewe en kompulsiewe versteurings behels gewoonlik 'n relatief verminderde vermoë om herhalende gedagtes of gedrag te vertraag of te inhibeer. Dus, probleme wat onderdrukking of inhibering van onvanpaste gedrag kan beide impulsiewe en kompulsiewe simptomatologie ondersteun (Chamberlain et al, 2005; Stein et al, 2006). ADHD is 'n wanorde van vroeë aanvang wat gekenmerk word deur swak swanger impulsiewe aksies en sterk gestremdheid in motoriese inhibisie soos gemeet aan take soos die SSRT (Aron et al, 2003; Lijffijt et al, 2005). Administrasie van kognisieversterkende middels soos atomoksetien en metielfenidaat verbeter simptome en verbeter SSRT-tekorte by volwassenes met ADHD, waarskynlik waargeneem deur verhoogde noradrenerge (of moontlik dopaminerge) neurotransmissie (Chamberlain et al, 2007a).

Studies in OCD-pasiënte het SSRT-waardedaling en swak prestasie op ED-verskuiwingstake aangetoon (Chamberlain et al, 2006a, 2007c; Menzies et al, 2007a), wat impulsiewe en kompulsiewe bydraes tot die siekte impliseer. Onvoltooide eerstegraadse familielede van OCD-probands deel soortgelyke waardedaling op SSRT- en ED-verskuiwingstake (Chamberlain et al, 2007c) en blyk dus dieselfde vlakke van motoriese impulsiwiteit en kognitiewe onbuigsaamheid te vertoon, ondanks 'n gebrek aan OCD simptome. In teenstelling met OCD het die toepassing van 'n soortgelyke neurokognitiewe toetsbattery aan individue met trichotillomania 'n meer fokale en selektiewe inkorting in motorremming, in ooreenstemming met sy DSM-IV klassifikasie as 'n ICD (Chamberlain et al, 2006b, 2007b). Heelbrein MRI in ongemagtigde trichotillomania het 'n toename in grysstofdigtheid in die linker putamen en verskeie kortikale streke aangetref (Chamberlain et al, 2008b). Verhoogde grysstof in streatale streke is ook gerapporteer in studies van Tourette-sindroom (Bohlhalter et al, 2006; Garraux et al, 2006) en OCD (Menzies et al, 2008a). Aan die ander kant is gevind dat pasiënte met Tourette-sindroom kognitiewe onbuigsaamheid deel en dat hulle aansienlik meer gestremd is as OCD-pasiënte op besluitnemingstake, maar minder gestremd is as gevolg van motoriese inhibisie (Watkins et al, 2005), alhoewel 'n ander studie wat tieners met Tourette ondersoek het, geen bewyse gevind het van belemmerde leer in vergelyking met die kontrole van 'n waagstuk nie (Crawford et al, 2005). Li et al (2006) kon nie prestasie-tekorte toon in vergelyking met die kontroles op die SSRT by 30 kinders met Tourette-sindroom nie.

Die oorvleueling van kompulsiewe en impulsiewe reaksie binne OCD veroorsaak die vraag of impulsiwiteit gewoonlik kompulsiwiteit dryf, en dus of dit moontlik is om patologiese kompulsiwiteit te toon. sonder motoriese impulsiwiteit. Indien wel, watter probleme kan 'suiwer' kompulsiwiteit toon? Persone met obsessief-kompulsiewe persoonlikheidsversteuring wat met OCD gepaardgaan, het verhoogde inkorting getoon, spesifiek in die domein van ED-verskuiwing. Hierdie bevinding stem ooreen met die kliniese aanbieding van obsessief-kompulsiewe persoonlikheidsversteuring, wat gekenmerk word deur oormatige kognitiewe en gedragsonfleksibiliteit, maar nie herhalende gedrag (dws obsessies of dwang) behels nie. Dus kan obsessief-kompulsiewe persoonlikheidsversteuring 'n prototipiese-kompulsiewe versteuring wees (Fine Berg et al, 2007b). Bevestigende studies met individue met nie-gekombineerde OCPD sal verwelkom word.

NEUROCOGNITIVE ENDOPHENOTYPES, OCD, EN BEYOND

Terwyl neurokognitiewe take gebruik kan word om redelik spesifieke neuropsigologiese domeine te identifiseer, kan komplementêre neuroimaging gebruik word om die anatomiese substrate en neurale stroombane onderliggende genetiese risiko's vir 'n siekte te visualiseer. Deur die integrasie van neurokognitiewe en strukturele MRI parameters, gebruik 'n heel-brein multivariate analise (tegniek van gedeeltelike kleinste kwadrate, McIntosh en Lobaugh, 2004) en 'n nuwe permutasie toets, Menzies et al (2007a) geïdentifiseer familiale effekte op prestasie op 'n motor-inhibisie taak (die SSRT) wat met variasie in verskeie anatomiese terreine geassosieer word. Beide OCD pasiënte en hul onaangeraakde eerstegraadse familielede uitgestalde motoriese inhibitoriese beheer, geïndekseer deur langdurige latensie van die SSRT en langer latensie is geassosieer met beide afgeneemde grysstofvolume in die OFC- en RIF-korteks (gebiede wat konvensioneel geassosieer word met OCD- en SSRT-aktivering respektiewelik) en verhoogde grysstofvolume in areas van die striatum, cingulate en parietale korteks. Hierdie resultate argumenteer vir die eerste strukturele MRI endophenotype-mediating familiale, en moontlik genetiese, risiko vir OCD-verwante impulsiwiteit. Toekomstige studies kan winsgewend toets vir spesifieke genetiese effekte op veranderlikheid in sulke intermediêre fenotipes, as alternatief vir klassieke assosiasie ontwerpe, vir die ontdekking van vatbaarheids allele.

Die bevindings met die SSRT, 'n relatief siektes-nie-spesifieke taak van motoriese impulsiwiteit, verhoog die moontlikheid dat so 'n endofenotipe nie beperk mag word tot OCD nie, maar hou ook verband met ander versteurings binne en moontlik buite die impulsiewe-kompulsiewe versteurings spektrum. Byvoorbeeld, individue met ADHD en hul familielede lyk as gevolg van motor-inhibisie take (Crosbie en Schachar, 2001), maar dit is nog nie duidelik of die anatomiese korrelate van inkorting vir diegene met familiale risiko vir ADHD dieselfde is of verskil van mense met familiale risiko vir OCD nie.

Die binne-onderwerp korrelasie tussen afgeneemde grysstofvolumes binne frontale areas van korteks en verhoogde volumes in die striatum resoneer met empiriese OCD modelle afgelei van vroeë funksionele beeldingstudies (Baxter et al, 1987) en later strukturele en funksionele MRI studies (vir hersiening sien, Menzies et al, 2008a). Voorlopige bevindinge van 'n daaropvolgende studie met behulp van diffusie tensor beelding binne OCD-familielede (Menzies et al, 2008b) Bewys van witmisafwykings in komplementêre breingebiede, insluitende die regte mediale frontale (aangrensend aan anterior cingulêre korteks, ACC) en regs inferior pariëtale (aangrensend aan pariëtale korteks) sones, verenigbaar met resultate van 'n vorige studie wat OCD-pasiënte behels (Szeszko et al, 2005). Deur hierdie studie egter uit te brei om onaangepaste OCD-familielede te sluit, het ons hierdie bevindings voorgestel as moontlike wit-endophenotipes vir OCD (OCD)Menzies et al, 2008b).

Benewens strukturele breinafwykings by pasiënte met OCD en hul familielede, het navorsing begin om die funksionele integriteit van fronto-striatale kringe te ondersoek deur gebruik te maak van fMRI-paradigmas wat vir hierdie doel aangepas is. Met behulp van 'n fMRI kognitiewe buigsaamheidsparadigma, is getoon dat pasiënte met OCD en hul onaangeraakte eerstegraadse familielede onderaktivering van die bilaterale laterale OFC tydens die omkering van antwoorde vertoon het; hulle het ook geneig om laterale aspekte van die PFC te onderaktiveer tydens ED-verskuiwing by neigingvlakke (Chamberlain et al, 2008a).

Saam dui hierdie bevindings aan dat neuro-beeldtegnieke 'n ryk bron van endofenotipes van kandidate vir OCD kan bied. Die resultate is verenigbaar met teorieë wat die mislukking van kort-kortikale inhibisie van striatiaal gemedieerde gedrag impliseer. Hulle stel voor dat die idiosinkratiese obsessiewe herkouings en kompulsiewe rituele wat OCD kenmerk, gepaard gaan met meer algemene neigings tot rigiede en onbelemmerde gedrag wat onder nie-geaffekteerde familielede gedeel word. Dus, probleme met 'kognitiewe inhibisie en buigsaamheid' kan oorsaaklik bydra tot die ontwikkeling van simptome van OCD. Toekomstige werk moet ondersoek of hierdie benadering suksesvol veralgemeen kan word na ander afwykings in die impulsiewe-kompulsiewe spektrum. Die kliniese relevansie van vermeende endofenotipes benodig addisionele ondersoek om vas te stel of (en hoe) familielede wat nie aangetas word nie en wat kenmerkmerke met OCD-probans deel, onderskei kan word van nie-OCD-verwante kontroles. 'N Verbeterde begrip is nodig van meganismes waardeur omgewingsfaktore OCD kan veroorsaak by geneties kwesbare individue, en of of hoe behandelings kan help om die aanvang van siektes te verander.

ICDS EN MODULES VAN VERGOEDING

In teenstelling met kompulsiewe versteurings soos OCD, word sommige ICD's, soos patologiese dobbelary, gekenmerk deur korttermyn bevrediging, ongeag negatiewe langtermyn gevolge. Berlyn et al (2008) vergelyk individue met en sonder patologiese dobbel op 'n geselekteerde neuropsigologiese battery (Berlyn et al, 2008). Individue met patologiese dobbelary wat meer op self-gerapporteerde impulsiwiteitsmaatstawwe soos die Barratt Impulsivity Scale gespeel het, het gemiddeld 'n vinniger subjektiewe tydsinvloed (oorskatte tyd) gehad in vergelyking met kontroles en toon tekorte gemeet aan 'n frontale gedragsvraelys wat as prefrontale beskou word. kortikale disfunksie. Vakke met patologiese dobbelary het ook 'n nadelige besluitneming op die Iowa Gamble Tasks getoon (Bechara et al, 1994) en uitvoerende beplanningstekorte (bv. Ruimtelike Beplanning en Kouse van Cambridge-subtests van CANTAB), wat implisiete prefrontale kringe insluitend die OFC / VMPFC-streek. In teenstelling met OCD (Watkins et al, 2005; Chamberlain et al, 2006b), set-shifting was onbelemmerd in patologiese dobbelary. Ander studies dui egter daarop dat individue met patologiese dobbelstellings hoogs op spesifieke maatreëls van kompulsiwiteit of skade vermyding is en dat maatreëls van impulsiwiteit en kompulsiwiteit mettertyd kan verander (bv. Tydens die verloop van behandelingPotenza, 2007a; Blanco et al, 2009). Hierdie bevindings suggereer dat impulsiwiteit en kompulsiwiteit nie diametraal gekant is nie en 'n komplekse, ortogonale verhouding met 'n spesifieke versteurings deel wat 'n oorheersing van een konstruksie oor die ander toon wat op tydelike dinamiese wyse kan verskuif.

Hollander et al (2007a) vergelyk drie groepe ouderdoms- en geslagsgekoppelde individue, wat patologiese dobbelary (hoofsaaklik impulsiewe) en OCD en outisme (hoofsaaklik kompulsiewe) versteurings bevat, met behulp van 'n battery van kliniese, kognitiewe en funksionele beeldtake. Tydens die uitvoering van reaksie-inhibisie take (go / no-go) wat normaalweg fronto-striatale stroombane aktiveer, het al drie spektrumversteuringsgroepe abnormale fMRI-aktivering in dorsale (kognitiewe) en ventrale (emosionele) streke van die ACC in vergelyking met gesonde beheermaatreëls getoon. . Daar was geen beduidende prestasieverskille tussen die vier groepe nie. Intergroepontledings het egter verlaagde dorsale ACC-aktivering in al drie pasiëntgroepe vergeleke met gesonde beheermaatreëls getoon. Dus, tydens reaksie-inhibisie, is beide kompulsiewe en impulsiewe versteurings gekenmerk deur verminderde dorsale ACC-aktivering, wat kan bydra tot die versuim om motoriese gedrag regdeur hierdie stoornisse te inhibeer.

Wanneer individuele aktiveringspatrone van die ventrale ACC gekorreleer is met mate van impulsiwiteit of kompulsiwiteit, het wanorde-spesifieke tussengroepverskille na vore gekom. Binne die patologiese dobbelgroep, het die verhoogde ventrale ACC / ventrale striatumaktivering korrek positief gekorreleer met kliniese maatstawwe van verhoogde impulsiewe beloning-soekende gedrag (gemeet aan TCI Impulsiveness en Total Harm Avoidance, NEO-FFI Ekstraversie, Totale Tydskatting en die Iowa Dobbeltaak ). Verder het gokkers met verhoogde aktivering in die ventrale ACC (area 25) laer kompulsiwiteitstellings op take van kognitiewe stelverskuiwing (ID / ED-stadiums voltooi). In teenstelling, in die outistiese (kompulsiewe) groep, het die ventrale ACC / ventrale striatum-aktiwiteit gekorreleer met verhoogde erns van kompulsiewe noodverligende (gewapende) gewoontes en verhoogde aktivering binne dieselfde areas van die ventrale ACC (area 25) wat verband hou met verhoogde kompulsiwiteit (ID / ED verskuiwing totale foute aangepas) en verminderde impulsiwiteit op die tydskatting taak.

Hierdie 'dubbele dissosiasie' dui daarop dat die heersende verskille in neuromodulasie in patologiese dobbelary en outisme invloed het op ventrale kortikostriatale weë tydens gedragsinhibisie, wat in patologiese dobbelary hoofsaaklik impulsiwiteit kan dryf en dwingendheid by outisme. Dit herinner ook aan data van rotte wat elders hier beskryf word, wat teenstrydige effekte van 5-HT2C- en 5-HT2A-reseptorantagoniste op impulsiwiteit in die 5-CSRTT en kompulsiwiteit toon (ruimtelike seriële omkeerleer) (Tsaltas et al, 2005; Boulougouris et al, 2007) En ook die dubbele dissosieerbare bevindings van Carli et al-Die infusies van die 5-HT1A-agonis in die infralimbiese gebied verminder volhardende gedrag (op die 5-CSRTT) sonder om impulsiewe reaksie te beïnvloed, met 'n 5-HT2A-reseptor antagonis wat die teenoorgestelde effek het (Chambers et al, 2004). Tesame dui hierdie bevindings aan dat dieselfde neurale kringloop impulsiewe of kompulsiewe aspekte van menslike gedrag kan dryf en dat 5-HT subtipes in VMPFC (5-HT2A) en OFC (5-HT2C) en dorsale ACC-tekorte 'n funksie kan hê in die versuim van reaksie-inhibisie in oorwegend impulsiewe (patologiese dobbelary) en kompulsiewe (OCD, outisme) afwykings.

REWARD, REINFORCEMENT, EN DA

DA paaie in die mesolimbiese stelsel het 'n belangrike funksie in beloning en versterking (Wys, 2002). By versteurings van impulskontrole kan verhoogde ventrale ACC-aktivering tydens responsinhibisie verband hou met verhoogde beloning-soekende gedrag. Voorlopige resultate dui daarop dat patologiese dobbelaars minder sensitief is vir beloning op die TCI-beloning-afhanklikheidsvoorraad as gesonde beheermaatreëls en soek hoër vlakke van stimulasie (nuwigheidsoektog) (Berlyn et al, 2008). Ander studies van vakke met patologiese dobbelary het egter relatief verminderde aktivering van ACC, veral in die ventrale komponent, tydens appetitiewe toestande en kognitiewe beheer eksperimente (Potenza et al, 2003a, 2003b). Met betrekking tot kompulsiewe versteurings kan die positiewe korrelasie tussen verhoogde ventrale ACC-aktivering tydens respons-inhibisie take en verhoogde kompulsiwiteit op ID / ED stadiums en totale foute aangepas, die toename in dopaminerge aktiwiteit weens 'n relatiewe tekort weerspieël, in lyn met 'n mesolimbiese DA-model van OCD (Joel, 2006).

Hipoteties kan intermitterende en herhaalde stimulasie van mesolimbiese DA-weë die beloningstelsel 'sensitiseer' en lei tot eskalasie in die soek na beloning (Robinson en Berridge, 1993), wat, indien gekombineer met swak prefrontale-korteks-gemedieerde inhibitiewe beheer, DA-verwante en skynbaar impulsiewe gemotiveerde gedrag kan fasiliteer. Oormatige DA-vrylating en stimulasie kan DA-winkels afbreek en lei tot anhedonia en depressie (Koob en Le Moal, 1997). In werklikheid, in substansmisbruikers, verminderde aktiwiteit van die mesolimbiese / mesokortiese DA-stelsel, soos gemeet deur elektrofisiologiese opnames en in vivo mikrodialise, versterk na eskalasies in die inname van medisyne. Dit kan 'n drang skep (dwang) om sterker belonings te soek om die DA-tekort 'aan te vul'. Die demonstrasie van verminderde striatale D2-agtige reseptore by chroniese kokaïengebruikers deur PET-beeldvorming (Volkow et al, 1999), dui op afregulering in reaksie op volgehoue ​​verhoogde postsynaptiese DA konsentrasies, in ooreenstemming met die hipotese van 'n gedisreguleerde DA stelsel na herhaalde stimulering van DA vrylating. Dus, wat begin as verhoogde DA-vrylating wat lei tot verhoogde ventrale ACC aktiwiteit en verhoogde beloning soek (Wys, 2002) kan eindig as 'n kompulsiewe ry na verhoogde vlakke van beloningstimulasie om 'n gevolglike DA-tekort te herstel. Hierdie kompulsiewe rit kan vererger word deur gebrekkige impulsbeheer en besluitneming, gekoppel aan die orbitofrontale, ventromediale prefrontale en ACC (ACCAdinoff, 2004). Die mate waarin hierdie hipotese betrekking het op spesifieke ICD's vereis egter direkte ondersoek.

INTEGRATIEWE MEGANISME VAN INHIBITORY CONTROL, REWARD, EN DA

Modelle van kompulsiwiteit en impulsiwiteit stel 'n balans voor tussen 5-HT (2A, 2C) reseptor aktiwiteit in VMPFC / OFC streke wat aspekte van reaksie inhibisie reguleer en DA toon in die ventrale lusse wat ventrale ACC verbind met ventrale striatum / nucleus accumbens regulerende beloning en versterking gedrag. DA neurotransmissie, veral fasiese vrylating, in die nukleus-accumbens is geassosieer met beloning soek en versterking (Schultz, 2002). Onverwagte straf (monetêre verlies) is voorgestel om 'n verduistering in sentrale dopaminerge aktiwiteit, omkeerstudie, en verminderde beloning te bewerkstellig (Frank et al, 2007). Pro-dopamanergiese middels, insluitend levo-dopa en pramipexol ('n D2-agtige DA-reseptoragonist), word geassosieer met die verandering van omkeerleer tot onverwagte straf en ICD's by pasiënte met Parkinson se siekte (Cools, 2006; afkoel et al, 2006). Pramipexole is ook geassosieer met verswakte verkryging van beloningsverwante gedrag by gesonde deelnemers, in ooreenstemming met data wat daarop dui dat Phasic DA-signalering relevant is vir die versterking van aksies wat tot beloning lei (Pizzagalli et al, 2008). Ander data dui egter daarop dat pramipexool, wanneer dit toegedien word aan gesonde volwassenes, nie gedragsimpulsiwiteit, kompulsiwiteit of verwante konstrukte verander nie, insluitend vertragingsvermindering, risiko-opname, reaksie-inhibisie of perservering (Hamidovic et al, 2008). Verder het olanzapien, 'n geneesmiddel met antagonistiese eienskappe by die D2-soortgelyke reseptor-familie van DA-reseptore, nie superioriteit aan placebo in twee beheerde proewe gehad wat vakke met patologiese dobbelary behels nie (Fong et al, 2008; McElroy et al, 2008), en 'n ander D2-agtige antagonis, haloperidol, is gevind om dobbelverwante motiverings en gedrag by individue met patologiese dobbelary te verhoog (Zack en Poulos, 2007). Radioligand studies is belangrik om potensiële funksies vir D3- en D2-reseptore in die patofisiologie van patologiese dobbelary te verduidelik. Sulke studies word ingewikkeld deur hierdie reseptore wat affiniteite vir bestaande radioligands deel.

Met inagneming van hierdie bevindinge, is meer navorsing nodig om die verhouding tussen impulsiwiteit, kompulsiwiteit en DA-funksie beter te verstaan, aangesien dit verband hou met spesifieke psigiatriese versteurings soos patologiese dobbelary. Impulsiewe of kompulsiewe versteurings kan moontlik voortspruit uit 'n mesolimbiese DA-tekort. D2-agtige antagoniste het egter in sommige (OCD) 'n terapeutiese voordeel getoon, maar nie ander (patologiese dobbelstelsels) afwykings wat gekenmerk word deur impulsiewe en / of kompulsiewe kenmerke nie. Die proefneming van beide die ventrale en dorsale striatale kringe in menslike vakke met spesifieke impulsiewe en kompulsiewe versteurings met behulp van reseptor-spesifieke serotonergiese en dopaminerge ligande, sal 'n belangrike volgende stap wees om hierdie toestande te verstaan. Dit kan van besondere belang wees om die effekte van 5-HT2A- en 2C-antagoniste op DA-transmissie in hierdie stroombaan te ondersoek. Hierdie ondersoeke kan addisionele insig gee oor aspekte soos verminderde ventrale striatale en VMPFC-aktivering wat gesien word in studies wat versteurings insluit wat impulsiewe en kompulsiewe funksies insluit, soos patologiese dobbelary en SA's (Reuter et al, 2005; Potenza, 2007a).

Ons vroeëre definisie van kompulsiwiteit ('n neiging om herhalende dade op 'n gewoonte / stereotipe wyse uit te voer om negatiewe gevolge te voorkom) en die huidige definisie (die verligting van 'n aversive gebeurlikheid soos onttrekking) is konseptueel verwant. Byvoorbeeld, gereeld reageer op dwelmwyses kan uitgelê word as 'n meganisme om outomaties 'n potensiële afkeerlike onttrekkingsindroom te voorkom en af ​​te weer voordat dit eintlik gebeur. Data skakel hierdie gewone leermeganismes (of kompulsiwiteit) aan dele van die dorsale striatum (die caudaat byvoorbeeld), soos vroeër hersien. Meer onlangse getuienis verbind nou die dorsale striatum (sy posterior deel) om motiverende leer af te haal (Seymour et al, 2007). Vanuit 'n neurale perspektief ondersteun bewyse dus 'n oorvleueling tussen hierdie twee konsepte van kompulsiwiteit.

IMPULSIVITEIT EN 'GEDRAGSVERSLAWINGS

Patologiese dobbel en SA deel baie kenmerke. Die afwykings kom gereeld saam en toon ooreenkomste met betrekking tot simptoomprofiele, geslagsverskille, natuurlike geskiedenis en familiale geneigdhede (Grant en Potenza, 2006). Patologiese dobbelary en SA toon hoë impulsiwiteitsvlakke op beloning-afslagtaak, wat korreleer met swak maatreëls van funksionering (Bechara, 2003) en swak behandeling uitkoms (Krishnan-Sarin et al, 2007) vir individue met SA en kan dus prognostiese waarde hê vir patologiese dobbelary en ander OKS'e. Neurokognitiewe en fMRI data dui op patologiese dobbelary en SA deel soortgelyke mediasie neurokringkunde, waarin, in vergelyking met beheermaatreëls, relatief verminderde aktivering van die ventrale striatum en VMPFC waargeneem word in beloningsverwerking en ander paradigmas (Potenza et al, 2003a, 2003b). Abnormale fMRI-aktivering van die ventrale striatum tydens beloningverwerking is in die families van individue met SA geïdentifiseer en kan 'n kandidaat funksionele endofenotipe vir verslawende versteurings verteenwoordig, alhoewel hierdie hipotese direkte ondersoek in onaangeraakde familielede van patologiese dobbelprobleme vereis.

Met verloop van tyd kan impulsiewe gereelde reaksies in patologiese dobbelary en SA na 'n meer kompulsiewe gedragspatroon verskuif, en dit is veronderstel dat progressiewe werwing van naburige parallel en toenemend dorsale, kortikostraalvormige loops op 'n spiraalvormige wyse voorkom (Brewer en Potenza, 2008) wat herinner aan die uitgewerkte spiraalvormige striato-nigrostriatale stroombane wat in primaat geïdentifiseer is (Lynd-Balta en Haber, 1994) en knaagdier (Belin et al, 2008) Modelle van gemotiveerde gedrag, wat oorgangsprosesse van ventrale tot dorsale striatum maal. Voornemende, longitudinale studies na hierdie veranderinge binne individue oor tyd sal insiggewend en klinies relevant wees. Belowende navorsing van die behandeling van individue met patologiese dobbelary met opioïed-antagoniste (Brewer et al, 2008) nie net patologiese dobbelary van OCD diskrimineer nie, in watter opioïde antagoniste soos naloksoon aangetoon word dat OCD erger is (Insel en Pickar, 1983), maar stel ook 'n terapeutiese funksie voor vir opioïede antagoniste in ander verwante ICDs (Verleen et al, 2007).

NUWE NEURALE TEIKELS

Om die neurobiologie van impulsiwiteit en kompulsiwiteit en die potensiaal vir die ontwikkeling van nuwe behandelings ten volle te begryp, moet ons dalk verder gaan as die neurale bane wat in hierdie artikel bespreek word, om ander neurale strukture, soos die insula, in te sluit. Data dui daarop dat die insula belangrik is in die koördinering van 'bewuste' drange. Letsels van die insula, byvoorbeeld na beroerte, hou verband met vinnige rookstaking (Naqvi et al, 2007). Blootstelling aan aanduidings in die omgewing, of homeostatiese toestande soos onttrekking, spanning of angs, kan 'intereseptiewe' voorstellings in die isolasie oproep wat vertaal word in bewustelik waargenome 'drange'. Die insula is anatomies en funksioneel gekoppel aan die bogenoemde neurale stelsels wat betrokke is by impulsiwiteit, kompulsiwiteit en remmende beheer. Dit is moontlik dat die insula in wisselwerking is met meganismes van impulsiwiteit en kompulsiwiteit deur seine (uit die omgewing of die ingewande) na 5-HT 2C oor te dra. vs 5-HT 2A reseptore in die prefrontale korteks. Dus kan interseptiewe seine wat deur die insula bemiddel word, enersyds die neurale stroombane wat impulsiwiteit of kompulsiwiteit veroorsaak, sensitief maak. Aan die ander kant kan insula-aktiwiteit die remmende beheermeganismes van die prefrontale korteks 'kaap' en aandag, redenering, beplanning en besluitnemingsprosesse ondermyn. weg uit die negatiewe gevolge van 'n gegewe aksie voor te stel, en teenoor planne formuleer om belonende stimuli soos dwelms te soek en te verkry (Naqvi et al, 2007).

GEVOLGTREKKING

Om terug te keer na ons motiverende vrae: (i) hoeveel kompulsiwiteit en impulsiwiteit bydra tot hierdie afwykings, (ii) in watter mate hulle afhanklik is van gedeelde of afsonderlike neurale kringe, (iii) wat die bemiddelende mono-aminergiese meganismes is, ( iv) impulsiewe of kompulsiewe gedragskomponente het enige prognostiese waarde in verband met behandeling, en (v) is daar 'n eenvormige dimensionele model wat pas by die data? Volgens die beskikbare bewyse bly impulsiwiteit en kompulsiwiteit skynbaar multidimensioneel en ondersteun hulle ten minste sommige impulsiewe en kompulsiewe versteurings, alhoewel die versteurings oorvleuelende, maar ook duidelike profiele toon. Dus, oorkoepelende mislukkings binne die cortico-striatale neurokringreaksie-regulerende aspekte van inhibitiewe beheer is waargeneem in kognitiewe en beeldende studies van al die afwykings wat onder oorsig is, maar vir sommige afwykings bly die data teleurstellend onvolledig. Trichotillomania mag apart wees as 'n wanorde van motorimpulse beheer en disfunksie binne die RIF korteks en sy kortikortikortikale verbindings, terwyl patologiese dobbelary geassosieer word met impulsiwiteit wat verband hou met swak besluitneming en abnormale ventrale kortikostraal-stroombane, veral met betrekking tot die VMPFC en ventrale striatum, wat dit noukeuriger met SA identifiseer. Hoë vlakke van beloningsverwante impulsiwiteit korreleer met swak behandelingsuitkoms vir SA en kan prognostiese betekenis hê vir patologiese dobbelary en ander OKS'e. Kompulsiewe gedrag wat met outisme voorkom, word geassosieer met soortgelyke abnormaliteite in ventrale beloningskringe. OCD, aan die ander kant, toon motoriese impulsiwiteit en kompulsiwiteit, wat vermoedelik bemiddel word deur ontwrigting van OFC-caudate-kringe, asook VLPFC-, RIF-korteks-, cingulerings- en parietale verbindings. Vir hierdie afwykings het interverwante serotonien-, DA- en noradrenalienprojeksies waarskynlik belangrike modulerende funksies, asook ander stelsels wat nog onvolledig gekenmerk word. Met verloop van tyd kan impulsiwiteit in kompulsiwiteit ontwikkel en omgekeerd.

Die prentjie lyk dus ver van 'n eenvoudige lineêre diatese met impulsiwiteit en kompulsiwiteit wat teenoorgestelde pole beslaan, en die 'model' behels waarskynlik 'n ingewikkelde interaksie van veelvuldige, ortogonaal-verwante diates, wat wisselend uitgedruk word oor hierdie stroombane en afwykings. Impulsiewe en kompulsiewe versteurings is opvallend heterogeen, en deel aspekte van impulsiwiteit en kompulsiwiteit, en word selfs ingewikkelder en word dus moeiliker om mettertyd te ontwrig. Byvoorbeeld, vir impulsiewe en verslawende afwykings kan verdraagsaamheid teen beloning ontwikkel en kan die gedrag voortduur as 'n metode om ongemak te verminder (dws dit raak meer kompulsief). Vir kompulsiewe versteurings is dit moontlik dat die uitvoering van die herhalende gedrag mettertyd versterk word, ondanks die nadelige gevolge op lang termyn (dws dit word meer impulsief gedrewe). Die kartering van hierdie afwykings met behulp van 'n ooreengekome battery kandidaat-endofenotipiese merkers kan hul verhouding met mekaar verder uitklaar, en toekomstige samewerkende navorsingsondernemings in sentrums met aanvullende kundigheid moet aangemoedig word. Nuwe benaderings kan nodig wees om voldoende te ondersoek deur 'driehoekige' benaderings soos komplekse interaksies. In hierdie opsig kan tegnieke vir die identifisering van breinfunksionele stelsels in neuro-beelddata, soos die metode van gedeeltelike kleinste vierkante (wat ook die verkenning van veelvoudige gedrags- en beeldveranderlikes moontlik maak), 'n belangrike potensiaal hê as prosedures vir die toekoms in hierdie veld. Ons kan ook verdere vordering maak met die disseksie van die reseptormeganismes wat geïmpliseer word in die beheer van kompulsiewe en impulsiewe gedrag deur gebruik te maak van transgene muispreparate in dieselfde take soos vir rotte (byvoorbeeld 5-CSRTT en omkeerleer) en die verkenning van die volledige reeks van 5- HT-reseptore wat nuwe farmakologiese ligande gebruik.

Erkennings

Dr Fineberg het geraadpleeg vir Lundbeck, Glaxo-Smith Kline, Servier, en Bristol Myers Squibb; het navorsingsondersteuning van Lundbeck, Glaxo-SmithKline, Astra Zeneca, Wellcome, ontvang; het honoraria ontvang en ondersteuning by lesings by wetenskaplike vergaderings van Janssen, Jazz, Lundbeck, Servier, Astra Zeneca, Wyeth. Dr Potenza raadpleeg en adviseer Boehringer Ingelheim; het geraadpleeg vir en het finansiële belange in Somaxon; het navorsingsondersteuning ontvang van die National Institutes of Health, Veteran's Administration, Mohegan Sun Casino, die National Centre for Responsible Gambling en die Institute for Research on Gambling Disorders, en Glaxo-SmithKline, Forest Laboratories, Ortho-McNeil en Oy-Control / Biotie. farmaseutiese middels; deelgeneem het aan opnames, posstukke of telefoniese konsultasies wat verband hou met dwelmverslawing, ICD's of ander gesondheidsonderwerpe; konsultasie by regskantore en die federale kantoor vir verdediging in aangeleenthede rakende ICD's en dwelmverslawing gehad het; het toekenningsondersoeke gedoen vir die National Institutes of Health en ander agentskappe; het akademiese lesings aangebied in groot rondes, CME-geleenthede en ander kliniese of wetenskaplike lokale; het tydskrifgedeeltes wat deur gas geredigeer is; boeke of boekhoofstukke gegenereer het vir uitgewers van tekste vir geestesgesondheid; en bied kliniese sorg in die Connecticut-afdeling vir geestesgesondheid en verslawingdienste Probleem-dobbeldienste-program. Dr Chamberlain konsulteer vir Cambridge Cognition, Shire, en P1Vital. Dr Menzies het finansiële vergoeding ontvang as gevolg van die oordrag van 'n tegnologie wat nie verband hou met die onderwerp van hierdie artikel tussen Cambridge Enterprise Limited, Universiteit van Cambridge, Cambridge, die Verenigde Koninkryk en Cypress Bioscience, Inc, San Diego. Dr Bechara ontvang tantieme van PAR, Inc. Dr Sahakian hou aandele in CeNeS; het geraadpleeg vir Cambridge Cognition, Novartis, Shire, GlaxoSmithKline en Lilly; en het honoraria ontvang vir groot rondes in psigiatrie by die Massachusetts Algemene Hospitaal (CME-krediete) en vir die Internasionale Konferensie oor Kognitiewe Disfunksie in Skisofrenie en Gemoedsversteurings (2007). Dr Robbins konsulteer vir Cambridge Cognition, E. Lilly, GlaxoSmithKline, en Allon Therapeutics. Dr Bullmore is 'n werknemer van GlaxoSmithKline (50%) en die Universiteit van Cambridge (50%) en 'n aandeelhouer in GlaxoSmithKline. Dr Bullmore het finansiële vergoeding ontvang as gevolg van die oordrag van 'n tegnologie wat nie verband hou met die onderwerp van hierdie artikel tussen Cambridge Enterprise Limited, Universiteit van Cambridge, Cambridge, die Verenigde Koninkryk en Cypress Bioscience, Inc, San Diego. Dr Hollander het geraadpleeg by Somaxon, Neuropharm, Transcept en Nastech. Dr Hollander het geraadpleeg by die regskantore en getuig in die Mirapex Product Liability-saak. Hy het navorsingsondersteuning ontvang van die National Institutes of Health, Afdeling Orale Produkte van die Voedsel- en dwelmadministrasie, Nasionale Alliansie vir Navorsing in Skisofrenie en Affektiewe Afwykings, Outisme Praat, die Seaver Foundation, en Solvay, Oy Contral en Somaxon. Hierdie werk is gedeeltelik ondersteun deur 'n Wellcome Trust Program Grant (076274 / Z / 04 / Z) aan dr. Robbins, dr Sahakian, BJ Everitt en AC Roberts. Die Instituut vir Gedrags- en Kliniese Neurowetenschappen word ondersteun deur 'n gesamentlike toekenning van die Mediese Navorsingsraad (MNR) en Wellcome Trust (G001354). Ondersteun deur die Nasionale Alliansie vir Navorsing oor Skisofrenie en Depressie (RG37920 Distinguished Investigator Award aan dr Bullmore), die Harnett Fonds en James Baird Fonds (Universiteit van Cambridge) en die Universiteit van Cambridge Skool vir Kliniese Geneeskunde, (MB / PhD-studente aan Dr Menzies), en die Mediese Navorsingsraad (MB / PhD-studente aan dr. Chamberlain). Dr Bechara ontvang subsidie ​​van die Nasionale Instituut vir Gesondheid (NIDA R01 DA023051, DA11779, DA12487 en DA1670), (NINDS P01 NS019632) en die Nasionale Wetenskapstigting (NSF IIS 04-42586). s DA019039, DA020908, DA015757, DA020709; R37 DA15969; RL1 AA017539; P50s DA09241, AA12870, AA015632), die VA (VISN1 MIRECC en REAP) en Women's Health Research in Yale. Dr Robbins konsulteer vir pfizer, dr Menzies het honoraria ontvang vir die aanbieding op die agtste jaarlikse konferensie oor navorsing oor psigopatologie en vir die werk aan die Britse regering se vooruitskouingsprojek oor geesteskapitaal en welstand.

voetnote

Openbaarmaking

Die outeurs verklaar geen belangebotsing nie.

Verwysings

 • Adinoff B. Neurobiologic prosesse in dwelm beloning en verslawing. Harv Rev Psigiatrie. 2004; 12: 305-320. [PMC gratis artikel] [PubMed]
 • Aron AR, Dowson JH, Sahakian BJ, Robbins TW. Metielfenidaat verbeter reaksiehindering by volwassenes met aandag-tekort / hiperaktiwiteitsversteuring. Biolpsigiatrie. 2003; 54: 1465-1468. [PubMed]
 • Aron AR, Poldrack RA. Die kognitiewe neurowetenskap van responsresponsie: relevansie vir genetiese navorsing in aandag-tekort / hiperaktiwiteitsversteuring. Biolpsigiatrie. 2005; 57: 1285-1292. [PubMed]
 • Baxter LR, Jr, Phelps ME, Mazziotta JC, Guze BH, Schwartz JM, Selin CE. Plaaslike serebrale glukose metaboliese dosisse in obsessiewe-kompulsiewe versteuring. 'N Vergelyking met koerse in unipolaire depressie en in normale beheermaatreëls. Arch Gen Psychiatry. 1987; 44: 211-218. [PubMed]
 • Bechara A. Risikobesigheid: emosie, besluitneming en verslawing. J Gambl Stud. 2003; 19: 23-51. [PubMed]
 • Bechara A, Damasio AR, Damasio H, Anderson SW. Onverskilligheid vir toekomstige gevolge as gevolg van skade aan menslike prefrontale korteks. Kognisie. 1994; 50: 7-15. [PubMed]
 • Belin D, Mar AC, Dalley JW, Robbins TW, Everitt BJ. Hoë impulsiwiteit voorspel die skakel na kompulsiewe kokaïenopname. Wetenskap. 2008; 320: 1352-1355. [PMC gratis artikel] [PubMed]
 • Berlyn HA, Hamilton H, Hollander E. Neurokognisie en Temperament in Patologiese Dobbelary. Amerikaanse Psigiatriese Vereniging, konferensie plakkaat: Washington DC; 2008.
 • Berlyn HA, Rolls ET, Kischka U. Impulsiwiteit, tyd persepsie, emosie en versterkings sensitiwiteit by pasiënte met orbitofrontale korteks letsels. Brein. 2004; 127 (Pt 5: 1108-1126. [PubMed]
 • Blanco C, Potenza MN, Kim SW, Ibanez A, Zaninelli R, Saiz-Ruiz J, et al. 'N Loodsstudie van impulsiwiteit en kompulsiwiteit in patologiese dobbelary. Psigiatrie Res. 2009; 167: 161-168. [PMC gratis artikel] [PubMed]
 • Bloch MH, Landeros-Weisenberger A, Kelmendi B, Coric V, Bracken MB, Leckman JF. 'N Sistematiese oorsig: antipsigotiese vergroting met behandeling refraktêre obsessiewe-kompulsiewe versteuring. Mol Psigiatrie. 2006; 11: 622-632. [PubMed]
 • Bohlhalter S, Goldfine A, Matteson S, Garraux G, Hanakawa T, Kansaku K et al. Neurale korrelate van tiese generasie in Tourette-sindroom: 'n gebeurtenisverwante funksionele MRI-studie. Brein. 2006; 129 (Pt 8: 2029-2037. [PubMed]
 • Boulougouris V, Dalley JW, Robbins TW. Effekte van orbitofrontale, infralimbiese en prelimbiese kortikale letsels op seriële ruimtelike omkering in die rot. Behav Brain Res. 2007; 179: 219-228. [PubMed]
 • Boulougouris V, Glennon JC, Robbins TW. Dissociable effekte van selektiewe 5-HT2A en 5-HT2C reseptor antagoniste op seriële ruimtelike omkering leer by rotte. Neuropsychopharmacology. 2008; 33: 2007-2019. [PubMed]
 • Brewer JA, Grant JE, Potenza MN. Die behandeling van patologiese dobbelary. Addict Disord Treat. 2008; 7: 1-14.
 • Brewer JA, Potenza MN. Die neurobiologie en genetika van impulsbeheerstoornisse: verhoudings tot dwelmverslawing. Biochem Pharmacol. 2008; 75: 63-75. [PMC gratis artikel] [PubMed]
 • Chamberlain SR, Blackwell AD, Fineberg NA, Robbins TW, Sahakian BJ. Die neuropsigologie van obsessiewe kompulsiewe versteuring: die belangrikheid van mislukkings in kognitiewe en gedragsinhibisie as kandidaat endofenotipiese merkers. Neurosci Biobehav Eerw. 2005; 29: 399-419. [PubMed]
 • Chamberlain SR, Blackwell AD, Fineberg NA, Robbins TW, Sahakian BJ. Strategie implementering in obsessiewe-kompulsiewe versteuring en trichotillomania. Psychol Med. 2006a; 36: 91-97. [PMC gratis artikel] [PubMed]
 • Chamberlain SR, Del Campo N, Dowson J, Muller U, Clark L, Robbins TW, et al. Atomoksetien verbeter reaksiehindering by volwassenes met aandagstekort / hiperaktiwiteitsversteuring. Biolpsigiatrie. 2007a; 62: 977-984. [PubMed]
 • Chamberlain SR, Fineberg NA, Blackwell AD, Clark L, Robbins TW, Sahakian BJ. 'N Neuropsigologiese vergelyking van obsessiewe-kompulsiewe versteuring en trichotillomania. Neuropsychologia. 2007b; 45: 654-662. [PubMed]
 • Chamberlain SR, Fineberg NA, Blackwell AD, Robbins TW, Sahakian BJ. Motor inhibisie en kognitiewe buigsaamheid in obsessiewe-kompulsiewe versteuring en trichotillomania. Is J Psigiatrie. 2006b; 163: 1282-1284. [PubMed]
 • Chamberlain SR, Fineberg NA, Menzies LA, Blackwell AD, Bullmore ET, Robbins TW, et al. Verergerde kognitiewe buigsaamheid en motoriese inhibisie by onaangeraakte eerstegraadse familielede van pasiënte met obsessiewe-kompulsiewe versteuring. Is J Psigiatrie. 2007c; 164: 335-338. [PMC gratis artikel] [PubMed]
 • Chamberlain SR, Menzies L. Endophenotipes van obsessiewe-kompulsiewe versteuring: rasionaal, bewyse en toekomstige potensiaal. Expert Rev Neurother. 2009; 9: 1133-1146. [PubMed]
 • Chamberlain SR, Menzies L, Hampshire A, Suckling J, Fineberg NA, del Campo N, et al. Orbitofrontale disfunksie by pasiënte met obsessiewe-kompulsiewe versteuring en hul onaangeraakde familielede. Wetenskap. 2008a; 321: 421-422. [PubMed]
 • Chamberlain SR, Menzies L, Sahakian BJ, Fineberg NA. Opheffing van die sluier op trichotillomania. Is J Psigiatrie. 2007d; 164: 568-574. [PubMed]
 • Chamberlain SR, Menzies LA, Fineberg NA, Del Campo N, Suckling J, Craig K, et al. Grijze materie abnormaliteiten in trichotillomanie: morfometrische magnetische resonantie beeldvorming studie. Br J Psigiatrie. 2008b; 193: 216-221. [PMC gratis artikel] [PubMed]
 • Chamberlain SR, Muller U, Blackwell AD, Clark L, Robbins TW, Sahakian BJ. Neurochemiese modulasie van reaksie-inhibisie en probabilistiese leer by mense. Wetenskap. 2006c; 311: 861-863. [PMC gratis artikel] [PubMed]
 • Chamberlain SR, Muller U, Deakin JB, Corlett PR, Dowson J, Kardinaal R, et al. Gebrek aan nadelige gevolge van buspiroon op kognisie in gesonde manlike vrywilligers. J Psychopharmacol. 2006d; 21: 210-215. [PubMed]
 • Chamberlain SR, Robbins TW, Sahakian BJ. Die neurobiologie van aandag-tekort / hiperaktiwiteitsversteuring. Biolpsigiatrie. 2007e; 61: 1317-1319. [PubMed]
 • Chamberlain SR, Sahakian BJ. Die neuropsigiatrie van impulsiwiteit. Curr Opin Psigiatrie. 2007; 20: 255-261. [PubMed]
 • Chambers MS, Atack JR, Carling RW, Collinson N, Cook SM, Dawson GR, et al. 'N Orale biobeskikbaar, funksioneel-selektiewe inverse agonis by die bensodiasepien-plek van GABAA-alfa5-reseptore met kognisieverbeterende eienskappe. J Med Chem. 2004; 47: 5829-5832. [PubMed]
 • Chou-Green JM, Holscher TD, Dallman MF, Akana SF. Kompulsiewe gedrag in die 5-HT2C reseptor uitklopmuis. Physiol Behav. 2003; 78: 641-649. [PubMed]
 • Clark L, Robbins TW, Ersche KD, Sahakian BJ. Refleksie impulsiwiteit in huidige en voormalige stofgebruikers. Biolpsigiatrie. 2006; 60: 515-522. [PubMed]
 • Clark L, Roiser JP, Cools R, Rubinsztein DC, Sahakian BJ, Robbins TW. Stop-sein reaksie inhibisie word nie gemoduleer deur tryptofaan depletie of die serotonien transporter polymorfisme in gesonde vrywilligers: implikasies vir die 5-HT-teorie van impulsiwiteit. Psigofarmakologie (Berl) 2005; 182: 570-578. [PubMed]
 • Clarke HF, Dalley JW, Crofts HS, Robbins TW, Roberts AC. Kognitiewe onbuigsaamheid na prefrontale serotonienuitputting. Wetenskap. 2004; 304: 878-880. [PubMed]
 • Clarke HF, Walker SC, Crofts HS, Dalley JW, Robbins TW, Roberts AC. Prefrontale serotonienuitputting beïnvloed omkering, maar nie aanstootlike stelverskuiwing nie. J Neurosci. 2005; 25: 532-538. [PubMed]
 • Clarke HF, Walker SC, Dalley JW, Robbins TW, Roberts AC. Kognitiewe onbuigsaamheid na prefrontale serotonienuitputting is gedrags- en neurochemies spesifiek. Cereb Cortex. 2007; 17: 18-27. [PubMed]
 • Verkoel R. Dopaminerge modulasie van kognitiewe funksie-implikasies vir L-DOPA behandeling by Parkinson se siekte. Neurosci Biobehav Rev. 2006; 30: 1–23. [PubMed]
 • Cools R, Altamirano L, D'Esposito M. Omkeerleer in Parkinson se siekte hang af van medikasie status en uitkoms valensie. Neuropsigologie. 2006; 44: 1663–1673. [PubMed]
 • Cottrell S, Tilden D, Robinson P, Bae J, Arellano J, Edgell E, et al. 'N Gemodelleerde ekonomiese evaluering wat atomoksetien vergelyk met stimulantterapie in die behandeling van kinders met aandag-tekort / hiperaktiwiteitsversteuring in die Verenigde Koninkryk. Waarde Gesondheid. 2008; 11: 376-388. [PubMed]
 • Crawford S, Channon S, Robertson MM. Tourette-sindroom: prestasies op toetse van gedragsinhibisie, werkgeheue en dobbelary. J Kindersielkundige psigiatrie. 2005; 46: 1327–1336. [PubMed]
 • Crosbie J, Schachar R. Gebrekkige inhibisie as 'n merker vir familiale ADHD. Is J Psigiatrie. 2001; 158: 1884-1890. [PubMed]
 • Denys D, Zohar J, Westenberg HG. Die rol van dopamien in obsessief-kompulsiewe versteuring: prekliniese en kliniese bewyse. J Clin Psychiatry. 2004; 65 (Suppl 14: 11-17. [PubMed]
 • Dias R, Robbins TW, Roberts AC. Dissociation in prefrontal cortex of affective and attentional shift. Aard. 1996; 380: 69-72. [PubMed]
 • Evers EA, Cools R, Clark L, van der Veen FM, Jolles J, Sahakian BJ, et al. Serotonergiese modulasie van prefrontale korteks tydens negatiewe terugvoering in probabilistiese omkering. Neuropsychopharmacology. 2005; 30: 1138-1147. [PubMed]
 • Fineberg NA, Gale TM. Bewysgebaseerde farmakoterapie van obsessiewe kompulsiewe versteuring. Int J Neuropsychopharmacol. 2005; 8: 107-129. [PubMed]
 • Fineberg NA, Saxena S, Zohar J, Craig KJ. 2007a. Obsessiewe-kompulsiewe versteuring: grensprobleme CNS Spectr 12359-364.364367-375. [PubMed]
 • Fineberg NA, Sharma P, Sivakumaran T, Sahakian B, Chamberlain SR. Behoort obsessief-kompulsiewe persoonlikheidsversteuring binne die obsessiewe-kompulsiewe spektrum. CNS Spectr. 2007b; 12: 467-482. [PubMed]
 • Fineberg NA, Sivakumaran T, Roberts A, Gale T. Quetiapine by SRI in behandelingsbestande obsessiewe-kompulsiewe versteuring: 'n gerandomiseerde beheerde studie. Int Clin Psychopharmacol. 2005; 20: 223-226. [PubMed]
 • Fong T, Kalechstein A, Bernhard B, Rosenthal R, Rugle L. 'N dubbelblinde, placebo-beheerde toets van olanzapien vir die behandeling van video poker patologiese spelers. Pharmacol Biochem Behav. 2008; 89: 298-303. [PubMed]
 • Frank MJ, Moustafa AA, Haughey HM, Curran T, Hutchison KE. Genetiese drievoudige dissosiasie toon verskeie rolle vir dopamien in versterkingsleer. Proc Natl Acad Sci VSA. 2007; 104: 16311-16316. [PMC gratis artikel] [PubMed]
 • Garraux G, Goldfine A, Bohlhalter S, Lerner A, Hanakawa T, Hallett M. Verhoogde grysstof in die middelbrein in Tourette se sindroom. Ann Neurol. 2006; 59: 381–385. [PubMed]
 • Gottesman II, Gould TD. Die endofenotipe konsep in psigiatrie: etimologie en strategiese bedoelings. Is J Psigiatrie. 2003; 160: 636-645. [PubMed]
 • Grant JE, Odlaug BL, Potenza MN. Verslaaf aan hare trek? Hoe 'n alternatiewe model van trichotillomania die behandelingsuitkoms kan verbeter. Harv Rev Psigiatrie. 2007; 15: 80-85. [PubMed]
 • Grant JE, Potenza MN. Kompulsiewe aspekte van impuls-beheer afwykings. Psychiatr Clin Noord Am. 2006; 29: 539-551. [PMC gratis artikel] [PubMed]
 • Hamidovic A, Kang UJ, de Wit H. Effekte van lae tot matige akute dosisse pramipexool op impulsiwiteit en kognisie by gesonde vrywilligers. J Clin Psychopharmacol. 2008; 28: 45-51. [PubMed]
 • Hampshire A, Owen AM. Fraksie van aandagskontrole deur gebruik te maak van gebeurtenisverwante fMRI. Cereb Cortex. 2006; 16: 1679-1689. [PubMed]
 • Harrison AA, Everitt BJ, Robbins TW. Sentrale 5-HT-uitputting verhoog impulsiewe reaksie sonder om die akkuraatheid van aandagpoging te beïnvloed: interaksies met dopaminerge meganismes. Psigofarmakologie (Berl) 1997; 133: 329-342. [PubMed]
 • Hatcher PD, Brown VJ, Tait DS, Bate S, Oordrag P, Hagan JJ, et al. 5-HT6-reseptor antagoniste verbeter prestasie in 'n aanduiding stel verskuiwing taak in rotte. Psigofarmakologie (Berl) 2005; 181: 253-259. [PubMed]
 • Hollander E, Berlyn HA, Bartz J, Anagnostou E, Pallanti S, Simeon D, et al. 2007a. Die impulsiewe-kompulsiewe spektrum: neurokognitiewe, funksionele beeld- en behandelingsbevindings lig die fenotipe ACNP-aanbiedingWetenskaplike Abstracte ACNP 2007 Jaarlikse Vergadering, p50.
 • Hollander E, Cohen LJ. Impulsiwiteit en Kompulsiwiteit. Amerikaanse Psigiatriese Pers Inc, Washington DC; 1996.
 • Hollander E, DeCaria C, Gully R, Nitescu A, Suckow RF, Gorman JM, et al. Effekte van chroniese fluoksetienbehandeling op gedrags- en neuro-endokriene reaksies op meta-chlorfenylpiperazien in obsessiewe-kompulsiewe versteuring. Psigiatrie Res. 1991a; 36: 1-17. [PubMed]
 • Hollander E, DeCaria C, Nitescu A, Cooper T, Stover B, Gully R, et al. Noradrenerge funksie in obsessiewe-kompulsiewe versteuring: gedrags- en neuro-endokriene reaksies op klonidien en vergelyking met gesonde beheermaatreëls. Psigiatrie Res. 1991b; 37: 161-177. [PubMed]
 • Hollander E, Kim S, Khanna S, Pallanti S. Obsessiewe-kompulsiewe versteuring en obsessiewe-kompulsiewe spektrum afwykings: diagnostiese en dimensionele probleme. CNS Spectr. 2007b; 12 (2 Suppl 3: 5-13. [PubMed]
 • Hollander E, Wong CM. 1995. Obsessiewe-kompulsiewe spektrum afwykings J Kliniese Psigiatrie 56 (Suppl 43-6.6 diskussie 53-5. [PubMed]
 • Homberg JR, Pattij T, Janssen MC, Ronken E, De Boer SF, Schoffelmeer AN, et al. Serotonien-verskaffertekort in rotte verbeter remmende beheer, maar nie gedragsbepalings nie. Eur J Neurosci. 2007; 26: 2066-2073. [PubMed]
 • Hornak J, O'Doherty J, Bramham J, Rolls ET, Morris RG, Bullock PR, et al. Beloning-verwante omkeerleer na chirurgiese uitskeidings in orbito-frontale of dorsolaterale prefrontale korteks by mense. J Cogn Neurosci. 2004; 16: 463–478. [PubMed]
 • Insel TR, Pickar D. Naloxone toediening in obsessiewe-kompulsiewe versteuring: verslag van twee gevalle. Is J Psigiatrie. 1983; 140: 1219-1220. [PubMed]
 • Izquierdo A, Newman TK, Higley JD, Murray EA. Genetiese modulasie van kognitiewe buigsaamheid en sosioemotionele gedrag in rhesus ape. Proc Natl Acad Sci VSA. 2007; 104: 14128-14133. [PMC gratis artikel] [PubMed]
 • Joel D. Huidige dieremodelle van obsessiewe kompulsiewe versteuring: 'n kritiese oorsig. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2006; 30: 374-388. [PubMed]
 • Kolevzon A, Mathewson KA, Hollander E. Selektiewe serotonien heropname inhibeerders in outisme: 'n oorsig van effektiwiteit en verdraagsaamheid. J Clin Psychiatry. 2006; 67: 407-414. [PubMed]
 • Koob GF, Le Moal M. Dwelmmisbruik: hedoniese homeostatiese dysregulering. Wetenskap. 1997; 278: 52-58. [PubMed]
 • Krishnan-Sarin S, Reynolds B, Duhig AM, Smith A, Liss T, McFetridge A, et al. Gedrags impulsiwiteit voorspel behandeling uitkoms in 'n rookstaking program vir adolessente rokers. Dwelm Alkohol Afhanklik. 2007; 88: 79-82. [PMC gratis artikel] [PubMed]
 • Lapiz-Bluhm MD, Soto-Pina AE, Hensler JG, Morilak DA. Chroniese intermitterende koue spanning en serotonienuitputting lei tot tekortkominge van omkeerstudie in 'n aanduidende stelverskuiwingstoets by rotte. Psigofarmakologie (Berl) 2009; 202: 329-341. [PMC gratis artikel] [PubMed]
 • Li CS, Chang HL, Hsu YP, Wang HS, Ko NC. Motoriese reaksie-inhibisie by kinders met Tourette-siekte. J Neuropsigiatrie Clin Neurosci. 2006; 18: 417–419. [PubMed]
 • Lijffijt M, Kenemans JL, Verbaten MN, van Engeland H. 'n Meta-analitiese oorsig van die stop van prestasie in aandag-tekort / hiperaktiwiteitsversteuring: gebrekkige inhibitiewe motoriese beheer. J Abnormale Psychol. 2005; 114: 216-222. [PubMed]
 • Lynd-Balta E, Haber SN. Die organisasie van middelbreinprojeksies aan die ventrale striatum in die primaat. Neuroscience. 1994; 59: 609-623. [PubMed]
 • Masaki D, Yokoyama C, Kinoshita S, Tsuchida H, Nakatomi Y, Yoshimoto K, et al. Verhouding tussen limbiese en kortikale 5-HT neurotransmissie en verkryging en omkering leer in 'n go / no-go-taak in rotte. Psigofarmakologie (Berl) 2006; 189: 249-258. [PubMed]
 • McElroy SL, Nelson EB, Welge JA, Kaehler L, Keck PE., Jr Olanzapine in die behandeling van patologiese dobbelary: 'n negatiewe gerandomiseerde placebo-beheerde proef. J Clin Psychiatry. 2008; 69: 433-440. [PubMed]
 • McIntosh AR, Lobaugh NJ. Gedeeltelike minste vierkante analise van neuroimaging data: toepassings en voorskotte. Neuro Image. 2004; 23 (Suppl 1: S250-S263. [PubMed]
 • Menzies L, Achard S, Chamberlain SR, Fineberg N, Chen CH, del Campo N, et al. Neurokognitiewe endofenotipes van obsessiewe-kompulsiewe versteuring. Brein. 2007a; 130 (Pt 12: 3223-3236. [PubMed]
 • Menzies L, Chamberlain SR, Laird AR, Thelen SM, Sahakian BJ, Bullmore ET. Integrasie van bewyse uit neuroimaging en neuropsigologiese studies van obsessiewe-kompulsiewe versteuring: Die orbitofronto-striatale model hersien. Neurosci Biobehav Eerw. 2008a; 32: 525-549. [PMC gratis artikel] [PubMed]
 • Menzies L, Williams GB, Chamberlain SR, Ooi C, Fineberg N, Suckling J et al. Witmis abnormaliteite by pasiënte met obsessiewe-kompulsiewe versteuring en hul eerste graadverwante. Is J Psigiatrie. 2008b; 165: 1308-1315. [PubMed]
 • Naqvi NH, Rudrauf D, Damasio H, Bechara A. Skade aan die insula ontwrig verslawing aan sigaretrook. Wetenskap. 2007; 315: 531-534. [PMC gratis artikel] [PubMed]
 • Park SB, Coull JT, McShane RH, Young AH, Sahakian BJ, Robbins TW, et al. Tryptofaanuitputting in normale vrywilligers veroorsaak selektiewe inkorting in leer en geheue. Neuro Farmacologie. 1994; 33: 575-588. [PubMed]
 • Passetti F, Dalley JW, Robbins TW. Dubbele dissosiasie van serotonergiese en dopaminerge meganismes op aandagtige prestasie deur gebruik te maak van 'n knaagdier vyf-keuse reaksie tyd taak. Psigofarmakologie (Berl) 2003; 165: 136-145. [PubMed]
 • Pizzagalli DA, Evins AE, Schetter EC, Frank MJ, Pajtas PE, Santesso DL, et al. Enkel dosis van 'n dopamien-agonis vererger die versterking van leer in die mens: gedragsgetuienis uit 'n laboratorium-gebaseerde maatstaf van beloningsresponsiwiteit. Psigofarmakologie (Berl) 2008; 196: 221-232. [PMC gratis artikel] [PubMed]
 • Potenza MN. Impulsiwiteit en kompulsiwiteit in patologiese dobbelary en obsessiewe-kompulsiewe versteuring. Ds Bras Psiquiatr. 2007a; 29: 105-106. [PubMed]
 • Potenza MN. Om te doen of nie te doen nie? Die kompleksiteite van verslawing, motivering, selfbeheersing en impulsiwiteit. Is J Psigiatrie. 2007b; 164: 4-6. [PubMed]
 • Potenza MN, Leung HC, Blumberg HP, Peterson BS, Fulbright RK, Lacadie CM, et al. 'N FMRI Stroop taakstudie van ventromediale prefrontale kortikale funksie in patologiese spelers. Is J Psigiatrie. 2003a; 160: 1990-1994. [PubMed]
 • Potenza MN, Steinberg MA, Skudlarski P, Fulbright RK, Lacadie CM, Wilber MK, et al. Dobbelstoepe in patologiese dobbelary: 'n funksionele magnetiese resonansiebeeldstudie. Arch Gen Psychiatry. 2003b; 60: 828-836. [PubMed]
 • Poyurovsky M, Faragiese S, Shabeta A, Kosov A. Vergelyking van kliniese eienskappe, meditasie en farmakoterapie by adolessente skisofrenie pasiënte met en sonder obsessiewe-kompulsiewe versteuring. Psigiatrie Res. 2008; 159: 133-139. [PubMed]
 • Reuter J, Raedler T, Rose M, Hand I, Glascher J, Buchel C. Patologiese dobbelary word gekoppel aan verminderde aktivering van die mesolimbiese beloningstelsel. Nat Neurosci. 2005; 8: 147-148. [PubMed]
 • Robbins TW. Die 5-keuse seriële reaksie tyd taak: gedrags farmakologie en funksionele neurochemie. Psigofarmakologie (Berl) 2002; 163: 362-380. [PubMed]
 • Robbins TW. Verandering en stop: frontostraalagtige substraten, neurochemiese modulasie en kliniese implikasies. Philos Trans R Sos Lond B Biol Sci. 2007; 362: 917-932. [PMC gratis artikel] [PubMed]
 • Robinson TE, Berridge KC. Die neurale basis van dwelmverslawing: 'n aansporing-sensibiliseringsteorie van verslawing. Brain Res Brain Res Ds. 1993; 18: 247-291. [PubMed]
 • Rogers RD, Blackshaw AJ, Middleton HC, Matthews K, Hawtin K, Crowley C, et al. Tryptofaan-uitputting benadeel leerstimulasie-beloning, terwyl metielfenidaat aandagskontrole in gesonde jong volwassenes ontwrig: implikasies vir die mono-aminergiese basis van impulsiewe gedrag. Psigofarmakologie (Berl) 1999a; 146: 482-491. [PubMed]
 • Rogers RD, Everitt BJ, Baldacchino A, Blackshaw AJ, Swainson R, Wynne K, et al. Dissociable deficits in die besluitneming kognisie van chroniese amfetamin misbruikers, opiaat misbruik, pasiënte met fokale skade aan prefrontale korteks, en tryptofaan-uitgeput normale vrywilligers: bewyse vir mono-aminergiese meganismes. Neuropsychopharmacology. 1999b; 20: 322-339. [PubMed]
 • Rubia K, Smith AB, Brammer MJ, Taylor E. Regter inferior prefrontale korteks bemiddel responsresponsie terwyl mesiale prefrontale korteks verantwoordelik is vir foutdeteksie. Neuro Image. 2003; 20: 351-358. [PubMed]
 • Schilman EA, Uylings HB, Galis-de Graaf Y, Joel D, Groenewegen HJ. Die orbitale korteks in rotte projekteer topografies na sentrale dele van die caudate-putamen-kompleks. Neurosci Lett. 2008; 432: 40-45. [PubMed]
 • Schultz W. Word formele met dopamien en beloning. Neuron. 2002; 36: 241-263. [PubMed]
 • Seymour B, Daw N, Dayan P, Sanger T, Dolan R. Differensiële kodering van verliese en winste in die menslike striatum. J Neurosci. 2007; 27: 4826-4831. [PMC gratis artikel] [PubMed]
 • Stein DJ, Chamberlain SR, Fineberg N. 'n ABC-model van gewoonteversteurings: hare trek, velpluk, en ander stereotipiese toestande. CNS Spectr. 2006; 11: 824-827. [PubMed]
 • Stein DJ, Hollander E. Obsessief-kompulsiewe spektrum afwykings. J Clin Psychiatry. 1995; 56: 265-266. [PubMed]
 • Szeszko PR, Ardekani BA, Ashtari M, Malhotra AK, Robinson DG, Bilder RM, et al. Witmis abnormaliteite in obsessiewe-kompulsiewe versteuring: 'n diffusie tensor beeldstudie. Arch Gen Psychiatry. 2005; 62: 782-790. [PubMed]
 • Talbot PS, Watson DR, Barrett SL, Cooper SJ. Vinnige tryptofaanuitputting verbeter besluitnemingskognisie in gesonde mense sonder om terugkeerleer of -verskuiwing te beïnvloed. Neuropsychopharmacology. 2006; 31: 1519-1525. [PubMed]
 • Tsaltas E, Kontis D, Chrysikakou S, Giannou H, Biba A, Pallidi S, et al. Versterkte ruimtelike alternasie as 'n diermodel van obsessiewe-kompulsiewe versteuring (OCD): ondersoek van 5-HT2C- en 5-HT1D-receptor betrokkenheid by OCD-patofisiologie. Biolpsigiatrie. 2005; 57: 1176-1185. [PubMed]
 • Van der Plasse G, Feenstra MG. Seriële omkering leer en akute tryptofaan uitputting. Behav Brain Res. 2008; 186: 23-31. [PubMed]
 • Vertes RP. Differensiële projeksies van die infralimbiese en prelimbiese korteks in die rot. Sinaps. 2004; 51: 32-58. [PubMed]
 • Volkow ND, Fowler JS, Wang GJ. Imaging studies oor die rol van dopamien in kokaïen versterking en verslawing by mense. J Psychopharmacol. 1999; 13: 337-345. [PubMed]
 • Walker SC, Robbins TW, Roberts AC. Differensiële bydraes van dopamien en serotonien tot orbitofrontale korteksfunksie in die marmoset. Cereb Cortex. 2009; 19: 889-898. [PMC gratis artikel] [PubMed]
 • Watkins LH, Sahakian BJ, Robertson MM, Veale DM, Rogers RD, Pickard KM, et al. Uitvoerende funksie in Tourette-sindroom en obsessief-kompulsiewe versteuring. Psychol Med. 2005; 35: 571–582. [PubMed]
 • Westenberg HG, Fineberg NA, Denys D. Neurobiologie van obsessiewe-kompulsiewe versteuring: serotonien en daarbuite. CNS Spectr. 2007; 12 (2 Suppl 3: 14-27. [PubMed]
 • Winstanley CA, Chudasama Y, Dalley JW, Theobald DE, Glennon JC, Robbins TW. Intra-prefrontale 8-OH-DPAT en M100907 verbeter visuospatiale aandag en verminder impulsiwiteit op die vyf-keuse seriële reaksietydtaak in rotte. Psigofarmakologie (Berl) 2003; 167: 304-314. [PubMed]
 • Winstanley CA, Eagle DM, Robbins TW. Gedragsmodelle van impulsiwiteit in verhouding tot ADHD: vertaling tussen kliniese en prekliniese studies. Clin Psychol Ds. 2006; 26: 379-395. [PMC gratis artikel] [PubMed]
 • Winstanley CA, Theobald DE, Dalley JW, Glennon JC, Robbins TW. 5-HT2A- en 5-HT2C-reseptorantagoniste het opponerende effekte op 'n mate van impulsiwiteit: interaksies met globale 5-HT-uitputting. Psigofarmakologie (Berl) 2004; 176: 376-385. [PubMed]
 • Wise RA. Breinbeloningskring: insigte van onversorgde aansporings. Neuron. 2002; 36: 229-240. [PubMed]
 • Wêreldgesondheidsorganisasie. Internasionale Sistematiek van Siektes, 10e uitgawe (ICD-10) Wêreldgesondheidsorganisasie, Genève; 1992.
 • Yucel M, Harrison BJ, Wood SJ, Fornito A, Wellard RM, Pujol J, et al. Funksionele en biochemiese veranderinge van die mediale frontale korteks in obsessiewe-kompulsiewe versteuring. Arch Gen Psychiatry. 2007; 64: 946-955. [PubMed]
 • Zack M, Poulos CX. 'N D2-antagonis verhoog die lonende en primêre effekte van 'n dobbel episode in patologiese spelers. Neuropsychopharmacology. 2007; 32: 1678-1686. [PubMed]
 • Zohar J, Insel TR, Zohar-Kadouch RC, Hill JL, Murphy DL. Serotonergiese responsiwiteit in obsessiewe-kompulsiewe versteuring. Effekte van chroniese klomipramienbehandeling. Arch Gen Psychiatry. 1988; 45: 167-172. [PubMed]