'N Ondersoek na ontwikkelingsfaktore wat verband hou met afwykende seksuele voorkeure onder volwasse rassiste (2004)

Eric Beauregard, Patrick Lussier, Jean Proulx

Die eerste keer gepubliseer op 1 April 2004 - http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/107906320401600205

Abstract

Hierdie studie ondersoek ontwikkelingsfaktore wat verband hou met afwykende seksuele voorkeure onder 'n steekproef van volwasse manlike verkragters.

Terwyl teoretiese modelle van seksuele aggressie teen vroue verskillende veranderlikes geïdentifiseer het wat verband hou met verkragtingsgevoeligheid, het min die proses ondersoek waarop afwykende seksuele voorkeure ontwikkel. Die huidige studie het 118 volwasse manlike seksuele aggressors beoordeel teenoor vroue wat verwerk is deur die Regional Reception Centre, 'n strafinstansie vir maksimum sekuriteit in Kanada, tussen 1995 en 2000. Deelnemers het 'n selfgeadministreerde gerekenariseerde vraelys voltooi wat probleme met betrekking tot ontwikkelingsfaktore ondersoek het, misdaadfaktore en sielkundige eienskappe. Vraelyste is gebaseer op semigestruktureerde onderhoude met deelnemers. Van die totale steekproef het 102 deelnemers fallometriese assessering ondergaan met behulp van Franse vertalings van gehoorde gestimuleerde stimuli. Resultate van meervoudige regressie-ontledings het aangedui dat 'n seksueel onvanpaste gesinsomgewing, die gebruik van pornografie tydens kinderjare en adolessensie, en afwykende seksuele fantasieë tydens kinderjare en adolessensie verband hou met die ontwikkeling van afwykende seksuele voorkeure. Hierdie bevindinge stem ooreen met teoretiese verklarings wat verband hou met die geneigdheid tot verkragting. Die bevindings ondersteun ook die model wat voorgestel is deur Knight en Sims-Knight, wat drie ontwikkelingswyses tot seksuele afwyking insluit. Gegewe die matige mate van verklaarde afwyking in die huidige studie, behoort toekomstige navorsing addisionele veranderlikes in die etiologie van seksuele afwyking onder manlike verkragters te ondersoek.

Abel, GG, Barlow, DH, Blanchard, EB, & Guild, D. (1977). Die komponente van seksuele opwinding van verkragters. Argiewe vir Algemene Psigiatrie, 34, 895-903. Google Scholar Medline
Abel, GG, Blanchard, EB, Becker, JV, & Djenderedjian, A. (1978). Differensieer seksuele aggressiewe met penismaatreëls. Strafreg en gedrag, 5, 315-332. Google Scholar
Abel, GG, Mittelman, MS, & Becker, JV (1985). Seksuele oortreders: resultate van assessering en aanbevelings vir behandeling. In MH Ben-Aron, SJ Hucker, & CD Webster (Eds.), Clinical Criminology: The Assessment and Treatment of Criminal Behavior (pp. 191-205). Toronto: M. & M. Grafika. Google Scholar
Abel, GG, & Rouleau, JL (1990). Die aard en omvang van seksuele aanranding. In WL Marshall, DR Laws, & HE Barbaree (Eds.), Handboek van seksuele aanranding: kwessies, teorieë en behandeling van die oortreder (pp. 9-21). New York: Plenum. Google Scholar
Barbaree, HE, Marshall, WL, & Lanthier, RD (1979). Afwykende seksuele opwinding by verkragters. Gedragsnavorsing en -terapie, 77, 215-222. Google Scholar
Barbaree, HE, Seto, MC, Serin, RC, Amos, NL, & Preston, DL (1994). Vergelykings tussen seksuele en nie-seksuele verkragtingsubtipes: Seksuele opwinding tot verkragting, oortredende voorlopers en aanstootlike eienskappe. Strafreg en gedrag, 21, 95-114. Google Scholar
Baxter, DJ, Barbaree, HE, & Marshall, WL (1986). Seksuele reaksies op toestemming en gedwonge seks in 'n groot aantal verkragters en nie-verkragters. Gedragsnavorsing en -terapie, 24, 513-520. Google Scholar Medline
Baxter, DJ, Marshall, WL, Barbaree, HE, Davidson, PR, & Malcolm, PB (1984). Afwykende seksuele gedrag: onderskeid tussen seksuele oortreders volgens die kriminele en persoonlikheidsgeskiedenis, psigometriese maatreëls en seksuele reaksie. Strafreg en gedrag, 11,477-501. Google Scholar
Becker, JV, Hunter, JA, Stein, RM, & Kaplan, MS (1989). Faktore wat verband hou met oprigting by adolessente seksuele oortreders. Tydskrif vir psigopatologie en gedragsassessering, 2, 355-363. Google Scholar
Becker, JV, Kaplan, MS, & Tenke, CE (1992). Die verhouding van misbruikgeskiedenis, ontkenning en erektiele reaksie: Profiele van adolessente seksuele oortreders. Gedragsterapie, 23, 87-97. Google Scholar
Becker, JV, & Stein, RM (1991). Hou seksuele erotika verband met seksuele afwyking by adolessente mans? Internasionale Tydskrif vir Regte en Psigiatrie, 14, 85-95. Google Scholar Medline
Blader, JC, & Marshall, WL (1989). Is die beoordeling van seksuele opwinding by verkragters die moeite werd? 'N Kritiek op huidige metodes en die ontwikkeling van 'n reaksieversoenbaarheidsbenadering. Kliniese sielkunde-oorsig, 9, 569-587. Google Scholar
Castonguay, LG, Proulx, J., Aubut, J., McKibben, A., & Campbell, M. (1993). Seksuele voorkeurbeoordeling van seksuele aanvallers: Voorspellers van die omvang van die reaksie op die penis. Argiewe van seksuele gedrag, 22, 325-334. Google Scholar Medline
Earls, CM, & Proulx, J. (1987). Die differensiasie van frankofoonverkragters en nie-verkragters met behulp van penisomvangmaatreëls. Strafreg en gedrag, 13, 419-429. Google Scholar
Freund, K., Scher, H., Racansky, IG, Campbell, K., & Heasman, G. (1986). Mans wil verkragting pleeg. Argiewe van seksuele gedrag, 15, 23-35. Google Scholar Medline
Hall, GCN, & Hirshman, R. (1991). Op pad na 'n teorie van seksuele aggressie: 'n vierpartydige model. Tydskrif vir konsultasie en kliniese sielkunde, 59, 662-669. Google Scholar Medline
Harris, GT, Rice, ME, Chaplin, TC, & Quinsey, VL (1999). Verspreiding in fallometriese toetsing van verkragters se seksuele voorkeure. Argiewe van seksuele gedrag, 28, 223-232. Google Scholar Medline
Harris, GT, Rice, ME, Quinsey, VL, Chaplin, TC, & Earls, C. (1992). Maksimalisering van die diskriminerende geldigheid van fallometriese assesseringsdata. Sielkundige assessering: 'n tydskrif vir konsultasie en kliniese sielkunde. 4, 502-511. Google Scholar
Howes, RJ (1998). Pletimografiese assessering van gevangenes nie-seksuele oortreders: 'n Vergelyking met verkragters. Seksuele Mishandeling: 'n Tydskrif van Navorsing en Behandeling, 10, 183-194. Google Scholar
Hunter, JA, & Becker, JV (1994). Die rol van afwykende seksuele opwinding in jeugdige seksuele oortreding: Etiologie, evaluering en behandeling. Strafreg en gedrag, 21, 132-149. Google Scholar
Knight, RA, & Prentky, RA (1990). Klassifikasie van seksuele oortreders: die ontwikkeling en bevestiging van taksonomiese modelle. In WL Marshall, DR Laws, & HE Barbaree (Eds.), Handboek van seksuele aanranding: kwessies, teorieë en behandeling van die oortreder (bl. 23-52). New York: Plenum. Google Scholar
Knight, RA, & Sims-Knight, JE (in pers). Die ontwikkelingsvoorspelers van seksuele dwang teen vroue by adolessente.
Lalumi6re, ML, & Quinsey, VL (1994). Die diskriminasie van verkragters van oortreders buite die geslag wat fallometriese maatreëls gebruik: 'n Meta-analise. Strafreg en gedrag, 21, 150-175. Google Scholar
Langevin, R., Ben-Aron, MH, Coulthard, R., Heasman, R., Purins, JE, Handy, LC, et al. (1985). Seksuele aggressie: Konstrueer 'n voorspellende vergelyking. 'N Beheerde loodsstudie. In R. Langevin (Ed.), Erotiese voorkeur, geslagsidentiteit en aggressie by mans: Nuwe navorsingstudies (pp. 39-76). Hillsdale, NJ: Erlbaum. Google Scholar
Laws, DR, & Marshall, WL (1990). 'N Kondisioneringsteorie van die etiologie en handhawing van afwykende seksuele voorkeur en gedrag. In W. L Marshall, DR Laws, & HE Barbaree (Eds.), Handboek van seksuele aanranding: kwessies, teorieë en behandeling van die oortreder (pp. 209-229). New York: Plenum. Google Scholar
Looman, J. (2000). Seksuele opwinding in verkragters soos gemeet deur twee stimulusstelle. Seksuele Mishandeling: 'n Tydskrif van Navorsing en Behandeling, 12, 235-248. Google Scholar Medline
Malamuth, NM (1986). Voorspelers van naturalistiese seksuele aggressie. Blaar van Persoonlikheid en Sosiale Sielkunde, 50, 953-962. Google Scholar Medline
Malamuth, NM, Haber, S., & Feshbach, S. (1980). Toets hipoteses rakende verkragting: blootstelling aan seksuele geweld, geslagsverskille en die normaliteit van verkragters. Tydskrif vir Navorsing in Persoonlikheid, 14, 121-137. Google Scholar
Malamuth, NM, Sockloskie, RJ, Koss, M. P, & Tanaka, JS (1991). Eienskappe van aggressors teen vroue: Toets 'n model aan die hand van 'n nasionale steekproef van universiteitstudente. Tydskrif vir konsultasie en kliniese sielkunde, 59, 670-68 1. Google Scholar Medline
Marshall, WL, & Barbaree, HE (1990). 'N Geïntegreerde teorie van die etiologie van seksuele oortreding. In WL Marshall, DR Laws, & HE Barbaree (Eds.), Handboek van seksuele aanranding: kwessies, teorieë en behandeling van die oortreder (pp. 257-275). New York: Plenum. Google Scholar
Marshall, WL, & Femandez, YM (2000). Fallometriese toetsing met seksuele oortreders: beperkings tot die waarde daarvan. Kliniese sielkunde-oorsig, 20, 807-822. Google Scholar Medline
McGuire, RJ, Carlisle, JM, & Young, BG (1965). Seksuele afwykings as gekondisioneerde gedrag: 'n hipotese. Gedragsnavorsing en -terapie, 2, 185-190. Google Scholar
Murphy, WD, Krisak, J., Stalgaitis, S., & Anderson, K. (1984). Die gebruik van penis-skaalmaatreëls met gevangenisverkragters: Verdere geldigheidskwessies. Argiewe van seksuele gedrag, 13, 545-554. Google Scholar Medline
Proulx, J., Aubut, J., McKibben, A., & Côté, M. (1994). Penisreaksies van verkragters en nie-verkragters op verkragtingsprikkels wat fisiese geweld of vernedering insluit. Argiewe van seksuele gedrag, 23, 295-310. Google Scholar Medline
Proulx, J., Côté, G., & Achille, PA (1993). Voorkoming van vrywillige beheer van penisreaksie by homoseksuele pedofiele tydens fallometriese toetse. Tydskrif vir seksnavorsing, 30, 140-147. Google Scholar
Proulx, J., St-Yves, M., Guay, J.-P., & Ouimet, M. (1999). Les agresseurs sexuels de femmes: Scénarios délictuels et troubles de la personnalité. In J. Proulx, M. Cusson, & M. Ouimet (Eds.), Les violences criminelles (pp. 157-185). Saint-Nicholas, QC: Les Presses de l'Université Laval. Google Scholar
Proulx, J., St-Yves, M., & McKibben, A. (1994). CQSA: Gerekenariseerde vraelys vir seksuele aanvallers. Ongepubliseerde manuskrip. Google Scholar
Quinsey, VL, & Chaplin, TC (1982). Penisreaksies op nie-seksuele geweld onder verkragters. Strafreg en gedrag, 9, 372-381. Google Scholar
Quinsey, VL, & Chaplin, TC (1984). Stimulusbeheer van verkragters en nie-seksuele oortreders se seksuele opwinding. Gedragsassessering, 6, 169-176. Google Scholar
Quinsey, VL, Chaplin, TC, & Upfold, D. (1984). Seksuele opwinding tot nie-seksuele geweld en sadomasochistiese temas onder verkragters en nie-seksuele oortreders. Tydskrif vir konsultasie en kliniese sielkunde, 52, 651-657. Google Scholar Medline
Quinsey, VL, Chaplin, TC, & Varney, G. (1981). 'N Vergelyking tussen seksuele voorkeure van verkragters en nie-seksuele oortreders ten opsigte van seks, verkragting en fisieke mishandeling van vroue. Gedragsassessering, 3, 127-135. Google Scholar
Quinsey, VL, & Marshall, WL (1983). Prosedures om onvanpaste seksuele opwinding te verminder: 'n Evalueringsoorsig. In JG Greer & IR Stuart (Eds.), The sexual aggressor: Current perspectives on treatment (pp. 267-289). New York: Van Nostrand Reinhold. Google Scholar
Serin, RC, Malcolm, PB, Khanna, A., & Barbaree, HE (1994). Psigopatie en afwykende seksuele opwinding by gevange seksuele oortreders. Tydskrif vir interpersoonlike geweld, 9, 3-11. Google Scholar
Seto, MC, Maric, A., & Barbaree, HE (2001). Rol van pornografie in die etiologie van seksuele aggressie. Aggressie en gewelddadige gedrag, 6, 35-53. Google Scholar
Wormith, JS, Bradford, JMW, Pawlak, A., Borzecki, M., & Zohar, A. (1988). Die beoordeling van afwykende seksuele opwinding as 'n funksie van intelligensie, instruksies en alkoholinname. Ongepubliseerde manuskrip. Google Scholar
Wydra, A., Marshall, WL, Earls, CM, & Barbaree, HE (1983). Identifikasie van leidrade en beheer van seksuele opwinding deur verkragters. Gedragsnavorsing en -terapie, 21, 469-476. Google Scholar Medline