Vang Seksuele Geweld Ervarings Onder Verslaafde Vroue Met Die Hersiene Seksuele Ervaringsopname en die Hersiene Konfliktaktiekskaal (2014)

Boeseks Behav. 2014 Aug 14.

Moreau C1, Boucher S, Hébert M, Lemelin J.

Abstract

Die beoordeling van seksuele geweld oor intieme lewensmaat (IPSV) het die afgelope jare groter aandag getrek. Onsekerheid oor watter maat die beste die ervarings van IPSV vang, bly egter. Die huidige studie het gefokus op die direkte vergelyking van twee algemeen gebruikte maatstawwe van IPSV: die hersiene Seksuele Ervaringsopname (SES) en die hersiene Conflict Tactics Scales (CTS2). 'N Sekondêre doel van die studie was om die omvang van IPSV-handelinge uit te brei deur die teenwoordigheid van pornografiese handelinge en ervarings van gedwonge seksuele verhoudings met ander individue te evalueer. Die huidige steekproef bestaan ​​uit 138 gehawende vroue wat die dienste van skuilings gebruik. Die resultate het aangedui dat 79.7% van vroue ten minste een voorval van IPSV op die CTS2 of die SES gerapporteer het. Die ooreenstemmingsyfer tussen beide maatreëls was 76.8%, met die hoogste ooreenstemming vir ernstige seksuele geweld.

Die seksuele geweldskaal van die CTS2, wat bondiger is as die SES, het 16.7% meer gevalle van IPSV geïdentifiseer. Daarbenewens het 26.1% van die vroue ten minste een voorval rakende pornografie gerapporteer, en 9.4% moes noodgedwonge seksuele aktiwiteite met ander individue onderneem. Vroue wat ervarings met pornografie gerapporteer het, was 12-20 keer meer geneig om die twee slagoffers van ernstige seksuele geweld te wees.

Sulke bevindings bevestig die hoë voorkoms van seksuele geweld onder hierdie bevolking en dui aan hoe tariewe kan wissel afhangende van die maatreëls wat gebruik word. Hierdie studie beklemtoon ook die relevansie van die ondersoek van verskillende soorte gewelddadige dade om beter te verstaan ​​hoe IPSV hom manifesteer.