Gebruik afwykende pornografie gebruik 'n Guttman-like progressie? (2013)

OPMERKINGS: Hierdie studie het bevind dat afwykende pornografie-gebruikers 'n aansienlik jonger aanvang van die gebruik van volwasse pornografie aangemeld het. Bevestig dat vroeë porno gebruik verband hou met eskalasie in vreemde dinge. Miskien is dit veroorsaak deur verdraagsaamheid, wat die behoefte is aan groter stimulasie om dieselfde hoog te bereik.


Rekenaars in menslike gedrag

Volume 29, Uitgawe 5, September 2013, Bladsye 1997-2003

Hooftrekke

  • Beduidende verhouding tussen volwasse, bestialiteit en kinderpornografie gebruik.
  • 33 (5.2%) kinderpornografie gebruikers - 16 (12.5%) mans en 17 (3.4%) vroue.
  • Jonger ouderdom van aanvang vir die gebruik van volwasse pornografie was verwant aan latere afwykende porno gebruik.
  • Kinderpornografie-gebruikers het beide volwasse en bestialiteitspornografie verteer.
  • Afwykende pornografie gebruik kan 'n Guttman-like progressie volg.

Abstract

Hierdie studie het ondersoek ingestel of afwykende pornografiegebruik 'n Guttman-soortgelyke vordering gevolg het deurdat 'n persoon oorgaan van 'n onafwendbare afwykende pornografie gebruiker. Ten einde hierdie vordering te waarneem, het 630-respondente van Survey Sampling International se (SSI) paneel-internetmonster 'n aanlyn-opname voltooi wat slegs volwassenes, bestialiteit en kinderpornografie verbruik bepaal. Respondente se "ouderdom van aanvang" vir die gebruik van volwasse pornografie is gemeet om te bepaal of desensibilisering plaasgevind het in daardie individue wat op jonger ouderdom volwassenespornografie betrek het, meer geneig was om oor te skakel na afwykende pornografiegebruik. Tweehonderd en 54-respondente het die gebruik van onwettige volwasse pornografie, 54 gerapporteer met gebruik van dierepornografie, en 33 het aangeraai om kinderpornografie te gebruik. Die gebruikers van kinderpornografie was meer geneig om beide volwasse en dierlike pornografie te verbruik, eerder as om net kinderpornografie te gebruik. Uitslag van die voorgestelde afwykende pornografiese gebruik het gevolg op 'n Guttman-soortgelyke vordering omdat individue met 'n jonger "ouderdom van aanvang" vir die gebruik van volwasse pornografie meer geneig was om af te wyk in afwykende pornografie (bestialiteit of kind) in vergelyking met diegene met 'n later ouderdom ".  Beperkings en toekomstige navorsingsvoorstelle word bespreek.

Navorsing dui daarop dat kinderpornografieversamelings nie net geseksualiseerde beelde van kinders bevat nie, maar ook ander genres van pornografie wat afwykend en sosiaal aanvaarbaar is (vgl. Quayle & Taylor, 2002; Quayle & Taylor, 2003). Trouens, onderhoude met verbruikers van kinderpornografie het voorgestel dat sommige oortreders 'n verskeidenheid pornografieë uitvoer, wat elke keer toegang tot meer ekstreme materiaal verkry "(Quayle & Taylor, 2002, p. 343) as gevolg van desensitisering of eetlusversadiging, wat gelei het tot ander vorme van afwykende pornografie versamel en ontdek (Quayle & Taylor, 2003). Sommige verbruikers het ook verklaar dat hulle die beelde eenvoudig afgelaai het omdat dit beskikbaar en toeganklik was, wat die gedrag hoofsaaklik tot gevolg het van kompulsiwiteit eerder as van 'n spesifieke seksuele belangstelling by kinders (Basbaum, 2010). Vorige ontledings berus egter op gevallestudies van veroordeelde kinderseksuele oortreders en gebruikers van kinderpornografie. As 'n wyer verteenwoordigende steekproef gebruik word (soos hier gebruik), kan navorsers 'n meer kongruente en volledige begrip hê van die versamelings van gebruikers van kinderpornografie.

Sommige kinderpornografie verbruikers vertoon 'n komplekse verskeidenheid seksuele belange, wat verteenwoordigend kan wees van 'n meer algemene vlak van parafiele tendense eerder as 'n spesifieke seksuele belangstelling in kinders. In 'n studie deur Endrass et al. (2009), het die versameling beelde van 231-mans wat met kinderpornografie gebruik is, ook ander tipes afwykende pornografie onthul. Spesifiek, byna 60% van die steekproef het kinderpornografie versamel en ten minste een ander soort afwykende pornografie, soos bestialiteit, uitstel of sadisme, met minstens een uit drie oortreders wat drie of meer tipes afwykende pornografie versamel (Endrass et al . 2009). Hierdie navorsing dui daarop dat die meeste kinderpornografie op internet verbruikers versamel 'n wyer reeks afwykende pornografie, wat 'n algemene vlak van seksuele afwyking kan weerspieël eerder as 'n spesifieke parafilia, soos pedofilie. Met ander woorde, sommige kinderpornografie-verbruikers mag dissidente binne die normale bevolking wees wat 'n wyer verskeidenheid seksuele belange of nuuskierigheid toon.

Alhoewel gevallestudies bestaan, het enkele kwantitatiewe navorsingsstudies die vraag of individue wat ongewone vorms van pornografie gebruik (bv. Volwasse pornografie), 'n groter risiko vir die gebruik van afwykende vorms van pornografie (bv. Dier- en kinderpornografie). Met ander woorde, volg afwykende pornografie-gebruik 'n Guttman-like progression (vgl. Holland, 1988) met die ouderdom van aanvang, wat 'n belangrike faktor is in die feit of 'n persoon oorgaan van 'n onafwendbare afwykende pornografie gebruiker? Wat die ouderdom van die begin betref, fokus die meeste navorsing op die emosionele gevolge van ongewenste blootstelling aan pornografie op jong ouderdom (vgl. Flood, 2009). Mitchel, Wolak en Finkelhor (2007) het byvoorbeeld 10% van 10 tot 17-jariges beskryf as "baie of baie ontsteld" deur ongewenste blootstelling aan pornografie. Aan die ander kant het McKee (2007) 46-Australiërs ondervra oor hul blootstelling aan pornografie op 'n jong ouderdom, wat hul pre-pubescent blootstelling aan pornografie as "snaaks" en met "min belangstelling" beskryf het, terwyl hul na-pubescente blootstelling 'n "Rechtsgang" (p. 10). Daarbenewens het navorsing voorgestel dat daar 'n verhouding tussen pornografiese gebruik op jong ouderdom en verskeie seksuele gedrag is. Spesifiek, Johansson en Hammarén (2007) het jong pornografie gevind. Gebruikers het meer geneig om seksuele omgang en 'n een-nag-stand te hê, en jong verbruikers van gewelddadige pornografie het meer geneig om seksueel aggressiewe houdings en gedrag te toon (vgl. Flood, 2009) .

Oor die algemeen het vorige navorsing hoofsaaklik gefokus op die emosionele impak van ongewenste blootstelling aan pornografie vir jongmense. Die huidige studie fokus op die "ouderdom van aanvang" vir opsetlike gebruik, eerder as ongewenste blootstelling, van nie-afwykende en afwykende pornografie. Sedert die huidige studie van respondente uit die Verenigde State, was definisies van onafwykende en afwykende pornografie gebaseer op die huidige obsensiewette in die Verenigde State. In die Verenigde State word volwasse pornografie beskerm deur die Eerste Wysiging (hoewel daar uitsonderings is); kinderpornografie en dierpornografie (bestialiteit) is egter obseen, dus onwettige uitdrukkingsvorme. So is volwasse pornografie geaktionaliseer as nondeviant, terwyl dier- en kinderpornografie gemerk is as afwykende vorms van pornografie.

Ten spyte van die formele sosiale kontrole (wette) wat die gebruik van pornografie reguleer, bly al drie genres van pornografie op die internet geredelik beskikbaar. Daarom het hierdie studie ondersoek in watter ouderdom individue die eerste pornografiese genres eers wisend gesoek, afgelaai en uitgeruil / gedeel het: alleenlik vir volwassenes, diere (bestialiteit) en kinderpornografie. Deur die onderlinge verwantskappe tussen die veranderlikes met selfversorgde ouderdom en pornografie te ondersoek, het die skrywers gehoop om te verstaan ​​hoe nie-lewendige pornografie gebruik of vergemaklik die waarskynlikheid om betrokke te raak in meer afwykende vorms van pornografie.

Drie primêre doelstellings was die fokus van die huidige studie. Die eerste doel van hierdie studie was om vas te stel of die ouderdom van aanvang 'n risikofaktor was om afwykende pornografie te beoefen. Met ander woorde, is dit waarskynlik dat individue wat nie-afwykende pornografie gebruik op 'n vroeëre ouderdom meer geneig is om afwykende vorme van pornografie te gebruik in vergelyking met gebruikers wat laat begin? Die tweede doel van hierdie studie het bepaal of vroulike respondente internet-kinderpornografie verbruik. Vorige navorsing dui daarop dat die meerderheid gebruikers van kinderpornografie mans is; die meeste van hierdie monsters is egter afkomstig van die forensiese of kliniese populasies (vgl. Babchishin, Hanson, & Hermann, 2011). Daarbenewens dui internetgebaseerde navorsingstudies daarop dat vroue meer as wat voorheen verwag is, aan kinderpornografie kan deelneem (vgl. Seigfried, Lovely, & Rogers, 2008; Seigfried-Spellar & Rogers, 2010). Die huidige studie het dus spesifiek die voorkoms van gebruik van vroulike kinderpornografie in 'n steekproef van internetgebruikers in plaas van 'n forensiese of kliniese steekproef beoordeel, ten einde 'n breër konseptualisering van vroulike gebruikers van kinderpornografie te bied (nie-veroordeelde en selfgerapporteerde) .

Ten slotte het die derde doel van hierdie studie die frekwensie van pornografiese gebruik ondersoek deur die respondente in pornografiese kategorieë in te val: geen, alleen-alleen, alleen-alleen, alleen-kind, volwasse dier, volwasse kind, dierkind en volwassene -child-dier. Hierdie metodologiese analise het toegelaat om te assesseer of selfversorgde kinderpornografie-gebruikers meer geneig was om volwasse en dierlike pornografie-gedrag te rapporteer in vergelyking met die ander kategorieë gebruikers. Min navorsing het spesifiek die verskeidenheid genres wat deur Internet-kinderpornografie-gebruikers versamel is (vgl. Seigfried-Spellar, in pers). Spesifiek, as die gebruik van kinderpornografie 'n Guttman-soortgelyke vordering gevolg het, behoort daar geen "eksklusiewe verbruikers" te wees nie net kinderpornografie; In plaas daarvan moet gebruikers van kinderpornografie aanmeld in ander vorme van afwykende en onafwendbare pornografie.

Hierdie studie was ondersoekend van aard, aangesien geen vorige navorsing bepaal het of individue wat 'n jonger "ouderdom van aanvang" vir volwasse pornografie gebruik het, meer geneig sou wees om afwykende pornografie te gebruik in vergelyking met individue wat later 'n ouderdom van aanvang gerapporteer het nie. Die verwagting is om geen verhouding te vind tussen "ouderdom van aanvang" vir volwasse pornografie en latere afwykende pornografiegebruik nie. Die beskeie hoeveelheid navorsing oor kinderpornografiegebruik dui egter op dat kinderpornografie-versamelings beide afwykende en nie-lewendige pornografiese beelde insluit. Daarom is dit veronderstelde kinderpornografie. Verbruikers sal meer geneig wees om alleenlik en bestialiteitspornografie te gebruik en minder geneig om alleenverbruikers van kinderpornografie te wees. Laastens verwag die skrywers om 'n geslagsverskil te vind; spesifiek, mans sal meer geneig wees om selfverslag te gee oor die gebruik van kinderpornografie (bv. Babchishin et al., 2011). Uniek, daar sal 'n hoër voorkoms wees van die gebruik van vroulike kinderpornografie in hierdie internetgebaseerde navorsingsstudie weens die verskil in steekproefmetodologie.

2. metode

2.1 Deelnemers

Die huidige studie gebruik Survey Sampling International (SSI), wat 'n paneel internetmonster van beide manlike en vroulike respondente, wat minstens 18 jaar of ouer was, van die Verenigde State voorsien het. Eerder as om die internet te snowballen om die respondente te identifiseer, het hierdie kliënte of respondente reeds die SSI se gehaltebeheer- en verifikasiestelsel aangepak om individue te identifiseer wat die risiko loop om op 'n opname te lê net om enige beloning of aansporings te eis ( SSI, 2009). Daarbenewens verhoed SSI dat dieselfde persoon die opname verskeie kere kan neem (SSI, 2009). Die belangrikste is dat hierdie kliënte of respondente meer selfvertroue het in die betroubaarheid en vertroulikheid van hierdie studie, asook gemaklik en vertroue in die navorsingsproses self, wat noodsaaklik is wanneer houdings en gedrag ten opsigte van sosiaal sensitiewe onderwerpe ondersoek word.

Op grond van die begeerte om respondente van die "algemene bevolking van internetpornografie-gebruikers" te monstreer, eerder as 'n steekproef van die kliniese of forensiese bevolking, en die behoefte om die selfvertroue se selfvertroue te verhoog, het hierdie steekproefmetode die behoeftes van die huidige studie. Soos getoon in Tabel 1, het 630-respondente die aanlyn-opname voltooi; 502 (80%) was vroue en 128 (20%) was mans (let wel: Hierdie geslagsverskil sal later in die vraestel bespreek word). Algehele, die meerderheid van die steekproef was wit (n = 519, 82.4%), tussen die ouderdomme van 36-55 jaar (n = 435, 69%), getroud (n = 422, 67%) en 68% (n = 427) van die respondente het sommige kollege of nagraadse werk voltooi.

2.2 Maatreëls

Die respondent se internetpornografiegedrag en ouderdom van aanvang is gemeet aan die hand van 'n kort weergawe van die Online Pornography Survey (OPS, Seigfried, 2007, Seigfried-Spellar, 2011). Die oorspronklike OPS het 54-vrae ingesluit, wat die respondente se pornografie-gedrag beoordeel het, insluitend opsetlike soek, toegang tot, aflaai en uitruil van seksueel eksplisiete internetbeelde. Volwasse pornografie is gedefinieer as pornografiese beelde "met individue oor die ouderdom van 18 jaar, "terwyl kinderpornografie gedefinieer word as pornografiese materiaal" met individue vir die ouderdom van 18 jaar. "Dierpornografie of bestialiteit is gedefinieer as pornografiese beelde" met individue oor die ouderdom van 18 jaar met n dier."

Slegs 15-items uit die Online Pornografie-opname, wat gefokus het op die respondent se ouderdom van aanvang vir aanlynpornografie gebruik, is in hierdie studie ingesluit. Alle 15 vrae het dieselfde antwoord formaat gebruik. Die volgende is 'n illustratiewe voorbeeldvraag wat verband hou met die ouderdom van aanvang van die OPS: "Hoe oud was jy die eerste keer dat jy bewus toegang tot 'n webwerf gehad het om pornografiese materiaal met individue te sien vir die ouderdom van 18 jaar? "Die respondente se keuses vir ouderdom van aanvangsitems was: is nie van toepassing op my nie, onder 12-jare, 12 tot 16-jariges, 16 tot 19-jariges, 19 tot onder 24 jaar oud, 24 jaar of ouer, en weier om te reageer. Op grond van item endossement is die respondente geklassifiseer as óf gebruikers óf nie-gebruikers van volwasse, dierlike (bestialiteit), en kinderpornografie.

Laastens is die respondente se basiese demografiese inligting selfversorg deur middel van 'n aanlyn vraelys wat items soos seks, ouderdom en huwelikstatus insluit. Die demografie-opname het aan die begin van die studie verskyn vir al die respondente. Die huidige studie wat geadverteer word as "houding teenoor volwasse webtuistes", en deur die demografiese vraelys te plaas voor die meer sosiaal sensitiewe vrae rakende pornografiegebruik, het hierdie metode die akkuraatheid van selfversorgde seks vir hierdie studie verhoog (vgl. Birnbaum, 2000) . Ook alle opname-items was gedwonge keuse, maar die respondente kon 'n reaksie op enige item kies, soos vereis deur die Institusionele Hersieningsraad (IRB). Verder is alle respondente behandel ooreenkomstig die etiese standaarde wat deur die American Psychological Association (APA) uiteengesit is.

Tabel 1

Demografiese Inligting

2.3 Prosedure

Hierdie studie is elektronies gedoen met behulp van 'n internet-gebaseerde opname. Hierdie metode om via die internet navorsing te doen, het toegeneem deur navorsers as gevolg van die toeganklikheid van respondente en die vermeende anonimiteit en verhoogde bereidwilligheid om self sosiaal onaanvaarbare of omstrede gedrag of houdings bekend te maak (Mueller, Jacobsen, & Schwarzer, 2000). Sodra die respondente die webwerf besoek het, het die tuisblad die studie verduidelik terwyl hulle opgetree het as 'n toestemmingsvorm waaraan die respondente moes instem of wou weier om deel te neem. As die voornemende respondente daartoe instem, moes hulle op die “Ek stem saam” -knoppie klik om deel te neem. Nadat hulle op die “Ek stem saam” -knoppie geklik het, is die respondente gevra om die vraelyste in te vul, wat ongeveer 15 minute geneem het om in te vul.

Op geen tydstip was die respondente gevra vir enige identifiserende inligting (bv. Naam). Ten einde die respondent se anonimiteit en vertroulikheid te beskerm, is die respondente voorsien van 'n ID-nommer, sodat antwoorde op die vraelyste nie gekoppel kan word of aan enige spesifieke individu gekoppel kan word nie.

2.4 Statistiese Analise

Na data-insameling is statistiese ontledings uitgevoer met behulp van die Statistiese Pakket vir die Sosiale Wetenskappe (SPSS) weergawe 19. Statistiese betekenisvolheid is vasgestel op die alfa-vlak van .05 voor enige ontledings. Die Fisher-Freeman-Halton Exact Test is getoets vir beduidende verhoudings tussen ouderdom van aanvang, seks en pornografie. Hierdie besluit is gemaak om die volgende redes: verwagte selfrekwensie-tellings was klein weens die studie wat seldsame gebeure (dws kinderpornografiegebruik) bepaal, dit benader die chi-kwadraat toets as steekproefgrootte (N) verhoog, en die Fisher-Freeman-Halton Exact Test brei die Fisher se Exact Test uit na die R x C saak (vgl. Freeman & Halton, 1951). Laastens is 'n agteruit stapsgewyse (Wald) logistieke regressie uitgevoer om vas te stel of seks en 'n "ouderdom van aanvang" vir volwassenepornografie die groeplidmaatskap voorspel vir nie-afwykende versus afwykende internetpornografie. Logistieke regressies is geskik vir verkennende ontledings, want dit is robuuster met minder oortredings van aannames, soos klein en ongelyke steekproefgroottes (Tabachnick & Fidell, 2007).

 

3. Resultate

Soos getoon in Tabel 2, 5.2% (n = 33) van die respondente het self die gebruik van internet kinderpornografie gerapporteer. 16 (12.5%) van die manlike respondente was gebruikers van kinderpornografie, en 17 (3.4%) van die vroulike respondente was gebruikers van kinderpornografie. Van die 630-respondente, slegs 8.6% (n = 54) van die respondente het self die gebruik van bestialiteitspornografie aangemeld, maar byna die helfte (n = 254, 40.3%) van die respondente het die gebruik van pornografie vir volwassenes aangemeld. Soos getoon in Tabel 3, is die respondente verder gekategoriseer op grond van hul gebruik van alleen-alleen, bestialiteit en kinderpornografie.

Ter ondersteuning van die studie se uitgangspunt het geen respondente die uitsluitlike gebruik van kinderpornografie aangemeld nie. Slegs 1 vroulike respondent het slegs berig dat hulle bestialiteitspornografie gebruik het. Daarbenewens het 9.8% (n = 60) van die respondente verbruik 'n mengsel van nie-afwykende en afwykende pornografie in vergelyking met slegs .5% wat gerapporteer het om te gebruik net afwykende pornografie (bestialiteit en kind).

Aangesien die beskrywende data voorgestel is, was daar 'n verband tussen die gebruik van volwassenes, diere en kinderpornografie (sien Tabel 3), is 'n nulorde-korrelasie uitgevoer om die rigting van die verhouding te bepaal. Gebaseer op itemresponse, is 'n digotome veranderlike vir elke pornografie kategorie geskep: volwasse, dier en kind. Die respondente is gekodeer as óf nie-gebruikers (0) of gebruikers (1) vir elke kategorie pornografie. Soos getoon in Tabel 4, was daar 'n statisties betekenisvolle verhouding tussen volwasse pornografie en bestialiteitsgebruik, rϕ (635) =. 36 met p <.01, en gebruik vir volwassenepornografie en kinderpornografie, rϕ (635) =. 27 met p <.01. Daar was 'n beduidende positiewe verhouding vir individue wat self berig het oor volwassenepornografie, diere / bestialiteit en kinderpornografie. Daarbenewens het mans die gebruik van volwassenes aansienlik meer gerapporteer, rϕ (630) = -.28 met p <.01, dier / bestialiteit, rϕ (630) = -.18 met p <.01, en kinderpornografie, rϕ (630) = -.17 met p <.01 (sien tabel 4).

Tabel 2

Persentasie Nie-afwykende en afwykende pornografie Gebruik deur seks

Tabel 3

Klassifikasie van respondente deur selfverslagdoening van volwasse-, dier- en kinderpornografie

Vervolgens is respondente gekategoriseer as óf: slegs vir volwassenes (alleenlik vir volwassenes) of vir volwassenes en vir kinders / diere (volwasse + afwykende) pornografiegebruikers. Die "ouderdom van aanvang" is dan vergelyk tussen die twee groepe om vas te stel of "ouderdom van aanvang" vir die gebruik van volwasse pornografie verband hou met die latere gebruik van afwykende pornografie. Op grond van die Fisher-Freeman-Halton Exact Test (p <.01), het volwassenes + afwykende pornografie-gebruikers 'n aansienlik jonger "ouderdom van aanvang" gerapporteer in vergelyking met slegs pornografiese gebruikers vir volwassenes. Soos getoon in Tabel 5, het 29% van die volwassenes + afwykende pornografiegebruikers 'n "ouderdom van aanvang" tussen 12 en 18 jaar gerapporteer in vergelyking met slegs 10% van die respondente wat slegs vir volwassenes was. In plaas daarvan het die meerderheid (89%) van die pornografie-gebruikers vir volwassenes slegs 'n ouderdom van 19 jaar of ouer gerapporteer in vergelyking met 69% vir volwassenes + afwykende pornografiese gebruikers (sien Tabel 5).

Op grond van die beduidende bevindings van die nul-orde korrelasies en Fisher-Freeman-Halton Exact Test, het die outeurs 'n agterwaartse stiefgewyse logistieke regressie uitgevoer om vas te stel of "ouderdom van aanvang" en seks betekenisvolle voorspellers van volwassenes alleen teenoor volwassenes was + afwykende pornografie gebruik. Soos getoon in Tabel 6, het die beste voorspellende model vir volwassenes-alleen teenoor volwassenes + afwykende pornografie gebruik beide veranderlikes, seks (W = 7.69, p <.01) en ouderdom van aanvang (W = 5.16, p <.02). Persone met 'n jonger "ouderdom van aanvang" vir pornografie vir volwassenes, was 8 keer meer geneig tot afwykende pornografie. Daarbenewens was mans 4 keer meer geneig om 'n afwykende pornografiese gebruiker te wees. Die Hosmer- en Lemeshow-toets was nie betekenisvol nie, χ2(4) = 6.42 met p = .17, wat aandui dat die finale model pas by die data. Daarbenewens is variansie-inflasie-faktore (VIF) en toestandsindekswaardes bereken om te toets vir multikollearniteit, wat almal geen rede tot kommer gee nie (Geslag, VIF = 1.00; Ouderdom van aanvang, VIF = 1.00; Toestandindeks <30) .

Op grond van hierdie ontledings was die skrywers in staat om hul doelwitte te bereik om te bepaal of "ouderdom van aanvang" en seks aansienlik vir volwassenes en volwassenes + afwykende pornografiese gebruikers voorspel het. Oor die algemeen is die veronderstelde verwagting dat kinderpornografie gebruikers meer geneig sal wees om beide volwasse en dierlike pornografie te verbruik, eerder as om net kinderpornografie te gebruik, ondersteun. Daarbenewens was die postulasie dat mans meer geneig was om in kinderpornografie gebruik te maak, sowel as die verwagting van 'n hoër voorkoms van die gebruik van vroulike kinderpornografie in hierdie internetgebaseerde steekproef.

Tabel 4

Nulbestellingskorrelasie vir seks-, volwasse-, dier- en kinderpornografiegebruik

Tabel 5

Volwasse Slegs Versus Volwasse En Afwykende Pornografie Gebruik volgens ouderdom van aanvang

Tabel 6

Exploratory Backward (Wald) Logistieke Regressie vir Pornografie Gebruik

Die skrywers se verwagting dat daar geen verskil tussen die "ouderdom van aanvang" vir die gebruik van volwasse pornografie tussen volwassenes en volwassenes + afwykende pornografiegebruikers is, is egter nie ondersteun nie. Op grond van die eksakte toets- en logistieke regressie van Fisher-Halton het volwassenes en afwykende pornografie-gebruikers 'n aansienlik jonger "ouderdom van aanvang" gerapporteer vir die gebruik van volwasse pornografie in vergelyking met die pornografiese gebruikers wat alleenlik vir volwassenes is. Met ander woorde, afwykende pornografiese gebruikers het op 'n aansienlik jonger ouderdom volwasse pornografie betrokke, in vergelyking met diegene wat alleenlik sonder pornografiese pornografie betrokke was.

4. bespreking

Die huidige studie was die eerste om te bepaal of "ouderdom van aanvang" vir nie-gebruiklike pornografiegebruik (dit wil sê slegs vir volwassenes) verband hou met die latere gebruik van afwykende pornografie (dws bestialiteit, kind) met behulp van 'n groot Internet-gebaseerde steekproef. Hierdie studie verteenwoordig 'n verbetering as gevolg van vorige gevallestudies, wat op monsters van veroordeelde oortreders staatmaak. As sodanig het die huidige studie weggedraai van die kliniese of forensiese bevolking van kinderpornografie gebruikers aan kinderpornografie gebruiker van die "algemene bevolking van internetgebruikers." Daarbenewens het hierdie studie beoordeel of kinderpornografie-gebruikers beide afwykende en onafwagtende pornografie ingesamel het of of hulle het self berig dat hulle net kinderpornografie gebruik. Oor die algemeen het beduidende verskille tussen nie-afwykende en afwykende pornografie-gebruikers vir "ouderdom van aanvang" en seks ontstaan.

'N klein deel van die navorsing dui op die meerderheid van die internet kinderpornografie gebruikers is 'n wyer verskeidenheid van afwykende pornografie (cf, Endrass et al., 2009) versamel. In die huidige studie het geen van die respondente self die enigste verbruik van internet kinderpornografie gerapporteer nie. In plaas daarvan het die meeste gebruikers van kinderpornografie ook ander vorms van pornografie ingesamel, insluitende onbemande pornografie en bestialiteitspornografie. Van die 32-kinderpornografie verbruikers, 60% (n = 19) het ook beide nie-lewende volwasse en dierepornografie, 34% (n = 11) verbruik net ongewone volwasse pornografie, en slegs 6% (n = 2) het pas dierepornografie gehad (sien Tabel 3). Hierdie bevindings ondersteun die Seigfried (2007) -studie, wat geen enkele verbruiker van internetkinderpornografie waargeneem het nie. Oor die algemeen is gebruikers van kinderpornografie besig met 'n wye verskeidenheid seksuele inhoud en toekomstige navorsing moet beoordeel of hierdie versamelings inligting verskaf oor hul vanlyn bedoelings (bv. Praktiese kontak wat aanstoot gee) asook persoonlikheidseienskappe (bv. Gewelddadige individue versamel gewelddadig pornografie; Rogers & Seigfried-Spellar, 2012; Seigfried-Spellar, in pers).

Gevolglik met vorige navorsing, is mans steeds meer geneig om in die gebruik van kinderpornografie te gebruik. Die huidige studie dui egter daarop dat vroue kinderpornografie meer kan gebruik as wat voorheen deur navorsingsmonsters van die kliniese vir forensiese bevolking voorgestel is. Byvoorbeeld, Babchishin et al. (2011) het 'n meta-analise van 27-artikels uitgevoer, wat monsters van aanlyn oortreders ingesluit het. Die resultate van die meta-analise dui daarop dat die meeste van die kinderpornografie oortreders manlik is, en van die 27-artikels, sluit slegs vyf studies vroulike oortreders in. Dus, minder as 3% van die hele steekproef van aanlyn oortreders was vroue (Babchishin et al., 2011). Vorige navorsing, insluitende monsters van die algemene bevolking van internetgebruikers, eerder as die kliniese of forensiese bevolking, het egter hoër persentasies vroulike verbruikers van kinderpornografie gerapporteer. Byvoorbeeld, die Seigfried et al. (2008) studie het 10 van die 30-selfversorgde kinderpornografie-gebruikers van 'n internet-gebaseerde navorsingsstudie gevind om vroue te wees. Daarbenewens het die Seigfried-Spellar (2011) -studie gerapporteer 20% van die selfversorgde kinderpornografie-gebruikers was vroue. Laastens was 17 van die 33 (52%) kinderpornografie verbruikers vroue in die huidige studie. Toekomstige navorsing moet bepaal waarom daar 'n verskil is in die voorkoms van kinderpornografie vir vroue uit verskillende steekproefbevolkings.

Saam met die veranderlike geslag was "ouderdom van aanvang" aansienlik verwant aan afwykende pornografiegebruik. Respondente wat 'n jonger "ouderdom van aanvang" aangemeld het vir die gebruik van nie-lewendige pornografie, was meer geneig om betrokke te raak by afwykende pornografiese gebruik in vergelyking met die individue wat 'n later "ouderdom van aanvang" aangemeld het. Soos getoon in Tabel 5, was die volwasse + afwykende pornografiegebruikers twee keer so geneig om self 'n "ouderdom van aanvang" tussen 12-18-leeftyd te rapporteer, in vergelyking met die gebruikers wat alleenlik vir volwassenes is. Ten slotte het die logistieke regressie die beste voorspellende model vir afwykende pornografie gebruik. Dit sluit in veranderlikes, seks en "ouderdom van aanvang". Dit beteken dat mans aansienlik meer geneig is om afwykende pornografie te vergeleke met vroue. Daarbenewens het individue wat begin het om volwasse pornografie te gebruik, op 'n jong ouderdom meer geneig om afwykende pornografie te gebruik in vergelyking met diegene wat volwassenheidspornografie op 'n latere ouderdom betrek het.

Die bevindings van die huidige studie dui daarop dat internetpornografie gebruik kan word om 'n Guttman-soortgelyke vordering te volg. Met ander woorde, individue wat kinderpornografie verbruik, gebruik ook ander vorms van pornografie, beide onafwendbaar en afwykend. Aangesien hierdie verhouding 'n Guttman-agtige vordering is, moet die gebruik van kinderpornografie waarskynlik voorkom ná ander vorme van pornografiegebruik. Die huidige studie het gepoog om hierdie vordering te evalueer deur te meet of die "ouderdom van aanvang" vir die gebruik van volwasse pornografie die oorgang van volwasse alleen tot afwykende pornografiese gebruik vergemaklik het. Op grond van die uitslae kan hierdie progressie tot afwykende pornografie gebruik word deur die individue "ouderdom van aanvang" vir die aanwending van volwasse pornografie. Soos voorgestel deur Quayle en Taylor (2003), kan kinderpornografie gebruik word wat verband hou met desensibilisering of eetlusverlies waaraan oortreders meer ekstreme en afwykende pornografie begin versamel. Die huidige studie dui daarop dat individue wat op 'n jonger ouderdom volwassenespornografie gebruik, groter risiko loop om betrokke te raak by ander afwykende vorms van pornografie. As kinderpornografie gebruik word volgens 'n Guttman-soortgelyke vordering, moet toekomstige navorsing die verhouding tussen die ouderdom van die aanvang vir onafwagtende pornografie en toekomstige eetlusversadiging beoordeel wat lei tot ander afwykende vorms van pornografie.

4.1 Beperkings

Alhoewel hierdie studie 'n steekproef geneem het van die 'algemene bevolking van internetgebruikers', is daar geen bewering dat die bevindinge verteenwoordigend is van die hele bevolking van internetgebruikers nie. Terwyl die steekproef van respondente uit dieselfde land (Verenigde State) eksterne geldigheid beperk, kon die outeurs beheer oor sekere verwarring verhoog, soos die wettigheid van kinderpornografie en die gebruik van dierepornografie. Die huidige metodologie is gerig op internetgebruikers wat in 'n land woon waar kinderpornografie en dierepornografie onwettig is. Die selfgerapporteerde internetkinderpornografiegebruikers in die huidige studie was byvoorbeeld besig met onwettige gedrag van kinderpornografie, en die wettigheid van gebruik van kinderpornografie kan 'n verwarring wees as individue getoets word uit lande waar kinderpornografie wettig is (bv. Rusland, Japan, Thailand; sien International Centre for Missing & Exploited Children, 2010).

Ook die geslagsverteenwoordiging was buite verhouding in die huidige studie. Volgens die Amerikaanse Sensus Buro (2009a) was 50.7% van die Verenigde State se bevolking vroue. By die oorweging van slegs daardie individue wat toegang tot die internet het, hetsy binne of buite hul huishouding (N = 197,871), 48.6% was vroue (Verenigde State Sensus Buro, 2009b). Op grond van die huidige paneel demografie vir Survey Sampling International (persoonlike kommunikasie, 2012), is 56% van die Amerikaanse paneelpaneel vroue. Dit is moontlik dat die seksverskil in hierdie studie verband hou met die respondente se indiensnemingstatus. In die huidige studie was mans aansienlik meer geneig om voltyds en deeltyds in diens te wees, terwyl die vroue meer geneig was om tuismakers te wees, x2 (9) = 73.82, p <.00. Vorige navorsing noem dat respondente wat voltyds werk en 'besig' is, minder geneig is om aanlynopnames te voltooi (Cavallaro, 2012). Die geslagsverskil kan dus te wyte wees aan diensstatus deurdat die vroulike respondente wat tuistes was, meer tyd gehad het om die aanlyn-opname te voltooi. Daar was steeds 'n beduidende verband tussen die ouderdom van aanvang en slegs volwassenes teenoor volwassenes + afwykende pornografie. rab + c = -.28, p <.01.

Alhoewel die aandeel van vroue in die huidige studie nie mans verteenwoordigend was van die Amerikaanse internetbevolking nie, het dit wel individue buite die kliniese of forensiese bevolking getoon. Daarbenewens dui die huidige studie daarop dat hierdie metodologie meer vroue kan openbaar wat verbruikers is van kinderpornografie op die internet in vergelyking met ander navorsingsontwerpe (dws kliniese of forensiese bevolking; Seigfried-Spellar & Rogers, 2010).

Alhoewel daar in die huidige studie 'n geslagsverskil was, was die verhouding tussen volwassenes en volwassenes + afwykende pornografiegebruik en 'ouderdom van aanvang' steeds beduidend wanneer hulle vir seks beheer het. rab + c = -.30 met p <.01. Wanneer slegs die manlike respondente beoordeel word, het mans wat hulle besig was met pornografie vir volwassenes + afwykend 'n aansienlik jonger "ouderdom van aanvang" vir pornografie gebruik vir volwassenes in vergelyking met die mans wat slegs pornografie vir volwassenes gebruik het, Fisher-Freeman-Halton Presiese toets = 15.79 met p <.01. By die beoordeling van die vroulike respondente het vroue wat hulle besig gehou het met pornografie vir volwassenes + afwykend, ook 'n aansienlik jonger "ouderdom van aanvang" gerapporteer vir pornografie vir volwassenes in vergelyking met die vroue wat slegs pornografie vir volwassenes gebruik het, Fisher-Freeman-Halton Exact Test = 7.36 met p <.05.

Ten slotte het 'n onlangse studie met dieselfde internet-gebaseerde navorsingsontwerp, maar met 'n sneeubalkseksample van internet-respondente die bevindinge van hierdie studie herhaal, omdat individue wat self 'n jonger ouderdom van aanvang vir volwassenespornografie gebruik het, meer geneig was om afwykend te wees pornografie (Seigfried-Spellar, 2013).

5. Gevolgtrekking

Daar is 'n debat in die literatuur oor die uitwerking van ongewenste blootstelling aan pornografie deur jong kinders; maar min studies bepaal die ouderdom van opsetlike gebruik van nie-afwykende en afwykende pornografie. Ondanks pogings om beelde of webwerwe op die internet te monitor, te filtreer of te verwyder, sal pornografie nie meer afwykend en afwykend wees nie, bekostigbaar en anoniem (vgl. Seigfried-Spellar, Bertoline, & Rogers, 2012). Die groei in die aantal afwykende pornografiese gebruikers (dws kinderpornografie) sal net toeneem namate die huidige 2.45 miljard van die wêreldbevolking (35%) met internettoegang steeds toeneem (ITU, 2011). Hierdie groei sal net belangrik wees om te verstaan ​​waarom sommige mense afwykende pornografie sien, aflaai en uitruil as ander dit nie doen nie. Hierdie verkennende studie dui daarop dat die "ouderdom van aanvang" vir die gebruik van nie-afwykende pornografie verband hou met die gebruik van afwykende pornografie. Daarbenewens is vroue besig met kinderpornografie, maar mans is nog meer geneig om verbruikers van kinderpornografie te wees. Soos voorgestel deur Quayle en Taylor (2003), kan desensitisering 'n individu in gevaar stel vir progressie van nie-afwykende tot afwykende pornografiese gedrag. Toekomstige navorsing moet bepaal of individuele verskille (bv. Openheid vir ervaring, bewussyn, ekstraversie, gemaklikheid en neurotisme; sien Seigfried-Spellar & Rogers, 2013) verband hou met hierdie Guttman-agtige vordering vir afwykende (dws kinder-) pornografiegebruik.

Verwysings

Babchishin, KM, Hanson, RK, & Hermann, CA (2011). Die kenmerke van aanlyn-seksoortreders: 'n Meta-analise. Seksuele Mishandeling: 'n Tydskrif vir Navorsing en Behandeling, 23(1), 92-123.

Basbaum, JP (2010). Veroordeling vir die besit van kinderpornografie: 'n Versuim om voyeurs van pederaste te onderskei. Hastings Law Journal, 61, 1-24.

Birnbaum, MH (Ed.). (2000). Sielkundige eksperimente op die internet. San Diego, CA: Academic Press.

Cavallaro, K. (2012). Openbaarstelling van die Antwoord vir Lewe se Moeilikste Marknavorsingsvraag: Waarom sluit mense nie aan panele nie? Ontsluit van Survey Sampling International se webwerf http://www.surveysampling.com

Endrass, J., Urbaniok, F., Hammermeister, LC, Benz, C., Elbert, T., Laubacher, A., & Rossegger, A. (2009). Die verbruik van kinderpornografie op die internet en gewelddadige en seksuele oortredings. BMC Psigiatrie, 9(43), 1-7.

Vloed, M. (2009). Die nadelige blootstelling aan pornografie onder kinders en jongmense. Kindermishandeling, 18, 384-400.

Freeman, GH & Halton, JH (1951). Nota oor die presiese behandeling van gebeurlikheid, goedheid van pas en ander probleme van belang. Biometrika, 38, 141-149.

Hollinger, RC (1988). Rekenaar hackers volg 'n guttman-like progressie. Sosiologie en Sosiale Navorsing, 72(3). 199-200.

Internasionale sentrum vir vermiste en uitgebuite kinders (2010). Kinderpornografie: Modelwetgewing en globale oorsig. (6th ed.). Ontvang vanaf http://www.icmec.org

Internasionale Telekommunikasie Unie. (2011). Die wêreld in 2011: Feite en syfers. Ontvang vanaf http://www.itu.int/ict

Johansson, T. & Hammaren, N. (2007). Hegemoniese manlikheid en pornografie: houding van jongmense teenoor en verhouding tot pornografie. Blaar van Mans Stutides, 15, 57-70.

McKee, A. (2007). Sê dat jy by pa se porno boeke was, ek het afgesonder om op te groei: jeug, pornografie en opvoeding. Metro Magazine, 155, 118-112

Mitchell, K., Wolak, J., & Finkelhor, D. (2007). Tendense in jeugverslae van seksuele versoekings, teistering en ongewenste blootstelling aan pornografie op die internet. Blaar van Adolessente Gesondheid, 410, 116-126.

Quayle, E. & Taylor, M. (2002). Kinderpornografie en die internet: die voortbestaan ​​van 'n siklus van mishandeling. Afwykende Gedrag: 'n Interdissiplinêre Tydskrif, 23, 331-361.

Quayle, E. & Taylor, M. (2003). Model van problematiese internetgebruik by mense met 'n seksuele belangstelling in kinders. Cyberpsychology and Behavior, 6(1), 93-106.

Rogers, M. & Seigfried-Spellar, K. (2011). Internet kinderpornografie: regskwessies en ondersoektaktieke. In T. Holt (red.), Misdaad On-Line: Korrelate, Oorsake en Konteks. Durham, NC: Carolina Academic Press.

Rogers, MK & Seigfried-Spellar, KC (2012, Februarie). Toegepaste voorspellende gedragsmodellering: Die rol van gedragswetenskappe in digitale forensiese wetenskap. Aanbieding by die Amerikaanse Akademie vir Forensiese Wetenskappe 64th Jaarlikse Wetenskaplike Vergadering, Atlanta, GA.

Seigfried, K., Lovely, R., & Rogers, M. (2008). Self-gerapporteerde verbruikers van kinderpornografie op die internet: 'n sielkundige ontleding. International Journal of Cyber ​​Criminology, 2(1), 286-297.

Seigfried-Spellar, KC (in pers). Meting van die voorkeur vir beeldinhoud vir self gerapporteerde verbruikers van kinderpornografie. In M. Rogers & K. Seigfried-Spellar (Series Eds.), Lesingsnotas van die Instituut vir Rekenaarwetenskap, Sosiale Informatika en Telekommunikasie Ingenieurswese: Digitale Forensiese en Rekenaarmisdaad. New York: Springer. Aanvaar vir publikasie 2012.

Seigfried-Spellar, KC (2013, Februarie). Die replisering van die Seigfried-Spellar en Rogers (2011) studie oor afwykende pornografie gebruik volgens ouderdom van begin en geslag. Aanbieding by die Amerikaanse Akademie vir Forensiese Wetenskappe 65th Jaarlikse Wetenskaplike Vergadering, Washington, DC

Seigfried-Spellar, KC (2011). Die rol van individuele verskille in die voorspelling van die tipe beelde wat deur die internet kinderpornografie verbruikers versamel is. Ongepubliseerde Verhandeling, Purdue Universiteit, Wes Lafayette, IN.

Seigfried-Spellar, KC, Bertoline, GR, & Rogers, MK (2012). Internet-kinderpornografie, Amerikaanse riglyne vir vonnisoplegging en die rol van internetdiensverskaffers. In P. Gladyshev & M. Rogers (Series Eds.), Lesingsnotas van die Instituut vir Rekenaarwetenskap, Sosiale-Informatika en Telekommunikasie-ingenieurswese: Vol. 88. Digitale forensiese en kubermisdaad (pp. 17-32).

Seigfried-Spellar, K. & Rogers, M. (2010). Lae neurotisme en hoë hedonistiese eienskappe vir vroulike internet-kinderpornografieverbruikers. Cyberpsychology, Behavior and Social Networking, 13(6), 629-635.

Seigfried-Spellar, KC & Rogers, MK (2013). Diskriminasie van selfversorgde internet-kinderpornografie-gebruikers deur individuele verskille. Manuskrip vir publikasie ingedien.

Sheldon, K. & Howitt, D. (2008). Seksuele fantasie by pedofiele oortreders: Kan enige model bevredigend nuwe bevindings uit 'n studie van internet verklaar en seksuele oortreders kontak? Regs- en Kriminologiese Sielkunde, 13, 137-158.

Survey Sampling International (2009). Verifikasie in die aanlyn wêreld. Ontsluit van Survey Sampling International se webwerf: http://www.surveysampling.com

Tabachnick, BG & Fidell, LS (2007). Gebruik Multivariate Statistiek (5 ed.). Boston, MA: Pearson Education, Inc.

Verenigde State Sensus Buro (2009a). State en County Quick Facts. Ontsluit van die Amerikaanse Sensus Buro se webwerf: http://www.quickfacts.census.gov

Verenigde State Sensus Buro (2009b). Rekenaar- en internetgebruik in die Verenigde State: Oktober 2009. Ontsluit van die Amerikaanse Sensus Buro se webwerf: http://www.census.gov

Wolak, J., Finkelhor, D, Mitchell, K., & Ybarra, M. (2008). Aanlyn “roofdiere” en hul slagoffers: mites, realiteite en implikasies vir voorkoming en behandeling. Amerikaanse sielkundige, 63(2), 111-128.

Reprinted van Rekenaars in Menslike Gedrag 29 (2013) 1997-2003, Kathryn C. Seigfried-Spellar, Marcus K. Rogers, "Gebruik afwykende pornografie gebruik 'n Guttman-like progression?", Met toestemming van Elsevier.

    •  
  •