Verborge in skaamte: ervarings van heteroseksuele mans van self-waargenome problematiese pornografie gebruik (2019)

OPMERKINGS: Alhoewel die titel van die studie 'n redelike universele bevinding beklemtoon (mans praat nie oor pornografie nie), is die belangrike bevindinge (baie meer uittreksels hieronder):

Pornografie het hul gevoel van outonomie begin erodeer toe mans 'n verlies aan beheer oor hul gebruik ervaar, wat die kernaspek van hul problematiese gebruik onderlê. Met verloop van tyd het die mans gesien dat pornografie daartoe gelei het dat hulle onrealistiese verwagtinge gehad het met betrekking tot seks en seksualiteit, die manier waarop hulle vroue beskou het, en daartoe gelei het dat hulle seksuele funksie verminder het.

——————————————————————————————————————————————————— -

Abstract

Sielkunde van mans en manlikhede (2019).

Sniewski, Luke, Farvid, Pani

Sielkunde van mans en manlikhede, 18 Julie 2019, N

Die vinnige toename in die beskikbaarheid van pornografie het die wêreld onmiddellik toegang tot 'n groot en uiteenlopende aanbod van pornografiese materiaal gegee. Alhoewel dit vir albei geslagte moontlik is om 'n problematiese verhouding met pornografie te ervaar, is die oorgrote meerderheid aanlynpornografie-verbruikers wat hulself as verslaaf aan pornografie identifiseer, heteroseksuele mans. Hierdie artikel het ten doel om die ervarings van volwasse heteroseksuele mans met problematiese gebruik van pornografie in Nieu-Seeland te ondersoek. 'N Totaal van 15 heteroseksuele mans is gewerf via advertensies, sosiale media en mondeling om deel te neem aan onderhoude oor hul self-waarneembare problematiese verbruiksgewoontes van pornografie. 'N Data-gedrewe induktiewe tematiese analise is uitgevoer om die verskillende maniere waarop mans gepraat het oor die gebruik van problematiese pornografie, te ondersoek. Die hoofrede waarom mans hul siening vir die wêreld weggesteek het, was as gevolg van die gepaardgaande ervarings van skuld en skaamte wat onvermydelik die meeste - indien nie almal nie - na sessies of pogings om hul gebruik te openbaar, sou volg. Pornografie het hul gevoel van outonomie begin erodeer toe mans 'n verlies aan beheer oor hul gebruik ervaar, wat die kernaspek van hul problematiese gebruik onderlê. Met verloop van tyd het die mans gesien dat pornografie daartoe gelei het dat hulle onrealistiese verwagtinge gehad het met betrekking tot seks en seksualiteit, die manier waarop hulle vroue beskou het, en daartoe gelei het dat hulle seksuele funksie verminder het. Verdere werk is nodig om strategieë te gebruik wat alternatiewe kan bied vir problematiese pornografiese gebruik of intervensies wat die individu kan help om produktief te reageer op die affektiewe snellers van ongemak wat gebruik maak.


UIT DIE VOLLE VRAESTEL

Uittreksels wat seksuele disfunksies deur pornografie veroorsaak, bespreek

Ongeag die afsetpunt, toe mans die stilte oor hul gebruik van pornografie verbreek en met 'n gebrek aan aanvaarding ontmoet het, dien hierdie scenario die versteekte gebruik te versterk. Sommige mans het gepraat oor professionele hulp om hul problematiese gebruik van pornografie aan te spreek. Sulke pogings tot hulpverlening was nie produktief vir die mans nie, en het selfs soms skande gevoelens vererger. Michael, 'n universiteitstudent wat pornografie hoofsaaklik as 'n hanteringsmeganisme gebruik het vir stresverwante studies, het probleme gehad met erektiele disfunksie tydens seksuele ontmoetings met vroue en het hulp gesoek by sy huisdokter:

Michael: Toe ek op 19 [dokter toe is]. . .], het hy Viagra voorgeskryf en gesê [my probleem] is net prestasie-angs. Soms het dit gewerk en soms nie. Persoonlike navorsing en leeswerk het my gewys dat die probleem pornografie [. . .] As ek as jong kind dokter toe gaan en hy die blou pil vir my voorskryf, voel ek asof niemand regtig daaroor praat nie. Hy moet vra oor my porno-gebruik en nie Viagra gee nie. (23, Midde-Oosters, Student)

As gevolg van sy ervaring het Michael nooit weer na daardie huisdokter teruggekeer nie en het sy eie navorsing aanlyn begin doen. Uiteindelik het hy 'n artikel gevind waarin hy 'n man ongeveer sy ouderdom bespreek waarin hy 'n soortgelyke seksuele disfunksie beskryf, wat veroorsaak het dat hy pornografie as 'n moontlike bydraer beskou. Nadat hy 'n gesamentlike poging aangewend het om sy gebruik van pornografie te verlaag, het sy probleme met erektiele disfunksie begin verbeter. Hy het berig dat selfs alhoewel sy totale frekwensie van masturbasie nie verminder het nie, hy slegs vir ongeveer die helfte van daardie gevalle pornografie gekyk het. Deur die hoeveelheid kere wat hy masturbasie met pornografie gekombineer het, te halveer, het Michael gesê dat hy sy erektiele funksie aansienlik kon verbeter tydens seksuele ontmoetings met vroue.

Phillip het, soos Michael, hulp gesoek vir 'n ander seksuele kwessie wat verband hou met sy gebruik van pornografie. In sy geval was die probleem 'n merkbaar verminderde seksdrang. Toe hy sy huisdokter oor sy kwessie en sy skakels met sy pornografiese gebruik nader, het hy volgens berigte niks te bied nie en hom eerder na 'n manlike vrugbaarheidspesialis verwys:

Phillip: Ek is na 'n huisarts en hy verwys my na 'n spesialis wat ek nie van mening was dat dit baie nuttig was nie. Hulle het my nie regtig 'n oplossing aangebied nie en het my nie regtig ernstig opgeneem nie. Uiteindelik het hy hom vir ses weke testosteroonskote betaal, en dit was $ 100 per skoot, en dit het regtig niks gedoen nie. Dit was hul manier om my seksuele disfunksie te behandel. Ek voel net nie dat die dialoog of situasie voldoende was nie. (29, Asiër, Student)

Onderhoudvoerder: [Om 'n vorige punt wat u genoem het te verduidelik, is dit die ervaring] wat u verhoed het om daarna hulp te soek?

Phillip: Yup.

Die algemene praktisyns en spesialiste wat deur die deelnemers gesoek is, het blykbaar slegs biomediese oplossings aangebied, 'n benadering wat in die literatuur gekritiseer is (Tiefer, 1996). Daarom is die diens en behandeling wat hierdie mans van hul huisdokters kon ontvang nie net as onvoldoende beskou nie, maar hulle ook vervreem van verdere toegang tot professionele hulp. Alhoewel biomediese reaksies die gewildste antwoord vir dokters blyk te wees (Potts, Grace, Gavey en Vares, 2004) 'n meer holistiese en kliëntgesentreerde benadering is nodig, aangesien die kwessies wat deur mans uitgelig word, waarskynlik sielkundig is en moontlik deur pornografie gebruik word.

---

Laastens het mans gerapporteer die gevolge wat pornografie op hul seksuele funksie gehad het, iets wat eers onlangs in die literatuur ondersoek is. Byvoorbeeld, Park en kollegas (2016) het gevind dat die kyk van internetpornografie geassosieer kan word met erektiele disfunksie, verminderde seksuele bevrediging en verminderde seksuele libido. Deelnemers aan ons studie het soortgelyke seksuele disfunksies gerapporteer, wat hulle aan pornografiese gebruik toegeskryf het. Daniel het besin oor sy verhoudings in die verlede waarin hy nie 'n ereksie kon kry nie. Hy het sy erektiele disfunksie geassosieer met die liggame van sy vriendinne en vergelyk nie met dit waarna hy aangetrokke geraak het toe hy na pornografie gekyk het nie:

Daniel: My vorige twee vriendinne, ek het opgehou om hulle opgewonde te maak op 'n manier wat nie sou gebeur het met iemand wat nie na porn kyk nie. Ek het soveel naakte vroulike liggame gesien dat ek geweet het van die besondere goed waarvan ek hou, en dat u 'n baie duidelike ideaal begin vorm oor wat u in 'n vrou wil hê, en regte vrouens is nie so nie. En my vriendinne het nie perfekte liggame gehad nie, en ek dink dit is goed, maar ek dink dit het hulle in die weg geruim om opgewonde te raak. En dit het probleme in die verhoudings veroorsaak. Daar was tye dat ek nie seksueel kon optree nie, want ek was nie gewek nie. (27, Pasifikaat, Student)

Verloor beheer

Al die deelnemers het berig dat hul gebruik van pornografie buite hul bewuste beheer was. Almal het probleme gehad om hul gebruik van pornografie te beperk, te verminder of op te hou wanneer hulle probeer kyk of hulle nie wou sien nie. David skud sy kop en glimlag terwyl hy nadink oor sy probleme om hom van pornografie te weerhou:

David: Dit is hierdie snaakse ding, want my brein sal begin met iets soos 'jy moet na pornografie kyk', en dan sal my brein dink dat 'o, dit moet ek nie doen nie', maar dan gaan ek kyk in elk geval. (29, Pa¯keha¯, professioneel)

David beskryf 'n intrapsigiese konflik, waar hy sielkundig in verskillende rigtings getrek word as dit kom by die gebruik van pornografie. Vir David, en baie van die ander deelnemers, het die versoeking om pornografie te verteer voortdurend in hierdie interne “toutrek” gewen.

Een deelnemer het gepraat oor die sterk viscerale ervarings wat hy gevoel het toe hy opgewek word. Sy versoeking en hunkering om pornografie te gebruik was so oorweldigend dat hy nie op iets anders kon konsentreer voordat die drang bevredig was nie:

Michael: As ek gewek word, moet ek masturbeer. Ek het letterlik geen beheer daaroor nie. Dit beheer my besluite. As ek gewek word, is ek nie rasioneel nie. As ek opgewonde raak, begin ek blaai. En dit is 'n lokval waarin ek elke keer redelik baie val. As ek gewek word, gee ek nie kak nie! (23, Midde-Oosters, Student)

Die mans het byna 'n interne splitsing beskryf wat vir hulle voorgekom het. Dit was tussen 'n 'rasionele self' wat nie na pornografie wil kyk nie, en die 'opgewekte self' wat geen beheer oor pornografiese gebruik het nie. Hierdie "opwekkingsnoodsaaklikheid" het 'n lineêre narratiewe en seksuele skrif geskep oor die SPPPU van mans. Nadat die mans opgewek is, het hulle byna ten koste van elke masturbatoriese orgasmiese vrylating gesê.

Verder verteenwoordig die deelnemers se gedragspatroon in verband met pornografie 'n skending van hul outonomie en selfbeheersing (Deci & Ryan, 2008). Outonomie, of beheer oor 'n mens se begeertes en optrede, word in die kontemporêre konteks as 'n fundamentele sielkundige behoefte beskou (Brown, Ryan en Creswell, 2007). Inderdaad, literatuur het getoon dat hoe groter die persepsie van selfbeheersing en selffunksionering wat deur 'n individu ervaar word, hoe groter die waarskynlikheid van waargenome geluk (Ramezani & Gholtash, 2015). Die deelnemers het hul waargenome gebrek aan beheer — en dus autonomie belemmer — op drie verskillende maniere bespreek.

Eerstens het mans hul gebrek aan wilskrag en daaropvolgende gevoelens van sielkundige "swakheid" bespreek in hul siening. Albert en Frank berig dat hul gebrek aan beheer die gevolg was van sielkundig swak gevoel. David, Paul en Brent waardeer hul vermoë om 'n gevoel van bemeestering te hê oor ander lewensdomeine (soos werk, doelwitte, sosiale verhoudings), maar as dit by pornografie kom, voel hulle magteloos om hul verbruik te beheer. Dit was baie ontstellend vir hierdie mans. Byvoorbeeld,

Wallace: Dit voel regtig vreemd om dit hardop te sê, maar ek wil ophou om beheer te hou oor seksuele drange. Om in sekere situasies te masturbeer, of om badkamer toe te gaan om te stort. Ek sou verkies dat dit nie die beheer oor my het nie. Ek begin net ontsteld voel en dink: 'Ek dink ek moet dit nou doen.' (29, Pa¯keha¯, onderwyser)

Alhoewel dit nie direk deur die mans gekommunikeer word nie, is hierdie waargenome gebrek aan agentskap ten opsigte van hul pornografiese gebruik waarskynlik 'n fundamentele skending van die tradisionele manlike identiteit. Die begrippe van beheer en selfbeheersing kan dikwels as manlike eienskappe in die weste toegeskryf word (Canham, 2009). Daarom was die gebrek aan beheer van mans oor hul pornografiese gebruik ontstellend, omdat dit nie net op 'n gebrek aan persoonlike outonomie dui nie, maar ook van die grondbeginsels van hedendaagse manlikheid oortree het. Hier is 'n interessante teenstrydigheid sigbaar. Alhoewel pornografie gesien word, word dit as 'n manlike aktiwiteit beskou - en 'n manier waarop sommige mans manlikheid korrek kan "doen" (Antevska & Gavey, 2015) - kompulsiewe gebruik van pornografie word in negatiewe terme ervaar, as ontmagtiging en 'n skending van hul manlike identiteit.

Deelnemers het ook hul outonomie ondermyn en 'n gebrek aan agentskap geïdentifiseer toe hul siening 'n outomatiese gewoonte geword het. Hier het hul gebruik van pornografie ontwikkel tot 'n dwang wat nodig was om sy loop te volg sodra die gedagte aan pornografie in hul gedagtes opgekom het of toe hulle opgewonde geraak het. Vir hierdie mans het die plesier en seksuele stimulasie wat een keer geassosieer is met die kyk na pornografiese inhoud verdwyn, en is dit vervang met 'n gewoontes-reaksiepatroon. Byvoorbeeld,

David: ek het vroeër baie meer van porno geniet, waar ek nou voel dat dit net 'n ding geword het wat ek doen, 'n roetine wat ek nie soveel geniet nie, maar ek weet dat ek dit moet doen om die roetine. Iets wat ek moet volg. Ek ken die uitkoms, maar dit gee my nie dieselfde geraas as vroeër nie. Daar is meer 'n ontevredenheid en afkeer wat die hele ervaring deursypel, want dit lyk asof ek nie aan die proses kan ontsnap nie. Maar omdat daar 'n spesifieke einde is, is daar 'n spesifieke einde, dan ry ek net tot die einde deur die porno-roetine en gaan dan voort met my dag. (29, Pākehā, Professioneel)

David se ervaring beklemtoon die kommerwekkende aard van hierdie gewoontlike pornografiese verbruikspatroon. Die feit dat hy nie aan die proses kan ontsnap nie, hou verband met 'n sterk affektiewe reaksie (dws ontevredenheid of walging) en word geposisioneer vir David. As mans nie aan 'n proses kan ontsnap nie en hul verlies in hul gevoel van beheer ervaar, kan hulle welstand ly (Canham, 2009). Soos David, het Frank baie van die plesier en stimulasie verloor wat aanvanklik met pornografiese gebruik verband hou, en beskryf 'n scenario van aangename dwang:

Frank: Dit is hierdie kompulsiewe ding. Ek voel gedwing om dit te doen. Dit voel asof ek nie eers daaraan dink nie [. . .] Dit is gewoonte. Ek weet nie hoe om dit te beskryf nie [. . .] Soms voel ek leeg as ek regtig hard probeer om te orgasme. Ek voel niks fisies nie. En dan as ek klaar is, wonder ek hoekom ek dit in die eerste plek gedoen het [. . .] omdat dit nie eens aangenaam is nie. (27, Asiër, Student)

Dit lyk asof Frank se situasie die problematiese aard en ervaring vir mans met SPPPU omvat. Anders as dat pornografie 'n keuse is wat deur seksuele stimulasie gemotiveer is - soos dit eens was - het dit ontwikkel tot 'n kompulsiewe en outomatiese gewoonte, sonder plesier. Die daaropvolgende ervarings van skuld, skaamte en bemagtiging was die gevolg van die mans wat nie die gebruik daarvan kon stop of beheer nie, ondanks die begeerte om dit te doen.

Laastens het mans gerapporteer dat hulle kyk hulle 'n minder gemotiveerde, verloofde en energieke weergawe van hulself laat voel. Byvoorbeeld, nadat hy na pornografie gekyk het, sou Michael heeltemal leeg van energie voel. Enige motivering om 'n produktiewe aktiwiteit te bestudeer of aan te pak, het verswak nadat u pornografie gekyk en masturbeer het. Hy het sy vermoë om weer met die lewe te hergroei beskryf as 'n gebrek aan 'skerpheid', 'n self-gerapporteerde kwaliteit wat Michael beskryf het as 'teenwoordig, duidelik, gefokus en oplettend':

Michael: Nadat ek masturbeer, voel ek uitgeput. Geen motivering nie. Ek voel nie skerp nie. Ek wil niks doen nie, voel net laag en uitgeput. Mense praat met jou, maar jy kan nie regtig antwoord nie. En hoe meer ek masturbeer, hoe minder skerp voel ek. Ek dink nie masturbasie maak my die beste weergawe van myself nie. (23, Midde-Oosters, Student)

Die gebrek aan helderheid, soos Michael dit beskryf, klink vergelykbaar met die gevoelens van leegheid wat Frank berig. Michael het egter bespreek hoe sy pornografiese gebruik ander domeine in sy lewe beïnvloed het. Hy het berig dat die kyk na pornografie energie bestee wat andersins aan slaap, spandeer of sosiale vriende met vriende sou wees. Op dieselfde manier het Paul 'n gebrek aan energie gehad nadat hy gekyk het, maar hy voel dat sy post-pornografiese moegheid hom verhinder om in sy loopbaan te vorder en kinders met sy vrou te hê. Hy het getreur dat terwyl sy portuurgroep vorder in hul loopbane, kinders het en hul inkomste verhoog, hy vasgeval het:

Paul: ek kan iets verdien en op 'n beter plek in die lewe wees, ek is net vasgevang in 'n plek van niks doen, dink, bekommerd wees nie. Ek dink ek het nie 'n gesin nie, omdat ek moontlik masturbeer. (39, Pākehā, Professioneel)

Dit lyk asof Paulus - en inderdaad baie van die mans in die studie - pornografie geïdentifiseer het as die primêre padversperring wat verhinder het om beter en produktiewer weergawes van hulself te kry.

Pornografie as 'n seksuele invloed

Die deelnemers het gesels oor hoe pornografie die verskillende aspekte van hul seksualiteit en seksuele ervarings beïnvloed. Michael het bespreek hoe pornografie sy seksuele gedrag beïnvloed het, veral oor die dade wat hy met vroue sou probeer herskep wat hy in pornografie gesien het. Hy het die seksuele dade waaraan hy gereeld gewerk het, openlik bespreek en bevraagteken hoe natuurlik hierdie dade was:

Michael: Ek kom soms op 'n meisie se gesig, wat geen biologiese doel dien nie, maar ek het dit van porn gekry. Waarom nie die elmboog nie? Waarom nie die knie nie? Daar is 'n mate van respek daaraan. Alhoewel die meisie toestemming gee, is dit steeds respekloos. (23, Midde-Oosters, Student)

Hierdie begeerte na orgasme op hierdie spesifieke manier is geproduseer as gevolg van die kyk na pornografie, want vir Michael was dit pornografie wat die gesig 'n sexy en aanvaarbare plek maak om te ejakteer. Michael gee 'n interessante voorkoms oor seksuele dade, toestemming en seksuele kongruensie met pornografie. Vir Michael voel dit om op 'n vrou se gesig tydens seks te voel disrespekvol, en tog is dit 'n praktyk waarmee hy besig is. Sy gevoelens dat dit nie reg is vir hom nie, as 'n seksdaad, word nie verlig deur die toestemming van 'n seksmaat nie. Hier kan Michael 'n baie ingewikkelde verhouding met pornografie en die uitwerking daarvan op sy sekslewe weergee.

Daarbenewens sluit Michael se situasie ook in ooreenstemming met die teorie van kognitiewe skrifte, wat daarop dui dat die media 'n belangrike rol kan speel in die verskaffing van 'n heuristiese model wat aanvaarbare (of onaanvaarbare) gedrag uiteensit, asook wat die uitkomste van 'n bepaalde aksie moet wees. (Wright, 2011). In hierdie gevalle bied pornografie 'n heuristiese seksuele skrif waaruit mans wat pornografie gebruik, hul seksuele gedrag kan modelleer (Sun, Bridges, Johnson, & Ezzell, 2016). Die hoofstroompornografie is saamgevoeg rondom 'n wesenlike homogene skrif wat beduidende nadelige gevolge kan hê vir die seksuele ervarings van mans wat na pornografie kyk, insluitend die versoek van bepaalde seksuele dade van 'n maat, wat doelbewus beelde van pornografiese inhoud verower om opwekking te behou, met kommer oor seksuele prestasie en liggaamsbeeld, en 'n verminderde gevoel van plesier en genot verkry uit seksueel intieme gedrag met 'n maat (Sun et al., 2016). Die data wat deur die deelnemers verskaf is, strook met die literatuur, met pornografie wat seksuele verwagtinge, seksuele voorkeure en seksuele objektivering van vroue beïnvloed.

Pornografie skep smal en onrealistiese verwagtinge van seks (Antevska & Gavey, 2015). Na jare van pornografie het sommige van die mans ongeïnteresseerd geraak in alledaagse seks omdat dit nie voldoen aan die verwagtinge wat pornografie stel nie:

Frank: Ek voel asof seks nie so goed is nie, want die verwagtinge is te hoog. Die goed wat ek van haar verwag om in die bed te doen. Porn is 'n onrealistiese uitbeelding van 'n gereelde sekslewe. Toe ek aan onrealistiese beelde gewoond geraak het, verwag jy dat jou regte sekslewe ooreenstem met die intensiteit en plesier van pornografie. Maar dit gebeur nie, en as dit nie gebeur nie, raak ek 'n bietjie teleurgesteld. (27, Asiër, Student)

George: Ek dink die verwagtinge wat ek het oor hoe geknars, wonderlike dinge tydens seks moet wees, is in die regte lewe nie dieselfde nie [. . .] En dit is moeiliker vir my as ek gewoond raak aan iets wat nie regtig is nie, en opgevoer word. Porn stel onrealistiese verwagtinge vir seks op. (51, Pākehā, mentor)

Frank en George beklemtoon 'n aspek van pornografie wat 'Pornotopia' genoem word, 'n fantasiewêreld waar 'n eindelose aanbod 'wellustige, pragtige en altyd orgasmiese vroue' geredelik beskikbaar is vir mans. (Salm, 2012). Vir hierdie mans het pornografie 'n seksuele fantasiewêreld geskep wat nie in die 'werklikheid' nagekom kon word nie. Die bewustheid van so 'n impak van pornografie het egter nie die verbruik beïnvloed nie. In plaas daarvan het sommige mans begin soek na vroue wat beter ooreenstem met hul pornografiese voorkeure of wat die mans toelaat om te herskep wat hulle in pornografie sien. Toe daar nie aan hierdie verwagtinge voldoen is nie, was sommige van die mans teleurgesteld en het hulle minder seksueel gewek:

Albert: Omdat ek soveel beelde en video's van vroue gesien het wat ek aantreklik vind, vind ek dit moeilik om by vroue te wees wat nie ooreenstem met die kwaliteit van die vroue wat ek in video's sien of in beelde sien nie. My vennote stem nie ooreen met die gedrag wat ek in die video's sien nie. . .] As u gereeld na porn kyk, het ek opgemerk dat vroue altyd baie sexy geklee is, in sexy hoë hakke en onderklere, en as ek dit nie in die bed kry nie, word ek minder opgewek. (37, Pa¯keha¯, Student)

Albert het begin agterkom hoe sy pornografie-kyk begin beïnvloed het wat hy by vroue aantreklik gevind het. Hy het later in die onderhoud onthul dat hy later hierdie voorkeure van sy vennote begin verwag en vra. Toe vroue nie ooreenstem met die onrealistiese estetika wat hy in pornografiese inhoud gesien het nie, sou sy seksuele begeerte na sy maat verminder het. Vir Albert en ander deelnemers het gewone vroue eenvoudig nie ooreenstem met die vroue wat deur 'Pornotopia' geskep is nie. Pornografie beïnvloed die mans se seksuele voorkeure, wat dikwels gelei het tot teleurstelling met regte seks, voorkeur vir pornografie bo seks met regte vroue, of op soek na vroue wat baie meer gelyk het - sowel fisies as seksueel, is die pornografie-ideaal.

Deelnemers het ook bespreek hoe hul seksuele voorkeure ontwikkel het as gevolg van hul gebruik van pornografie. Dit kan 'n 'eskalasie' in pornografiese voorkeure behels:

David: Aanvanklik was dit een persoon wat geleidelik naak geraak het, toe het dit gevorder tot paartjies wat seks gehad het, en ek het van vroeg af begin vernou tot heteroseksuele anale seks. Dit het alles gebeur binne 'n paar jaar nadat ek met my pornovideo begin het [. . .] Van daar af het my siening meer en meer ekstreem geword. Ek het gevind dat die meer geloofwaardige uitdrukkings pyn en ongemak was, en die video's wat ek bekyk het al hoe gewelddadiger begin word. Soos video's wat soos verkragting lyk. Waarna ek gaan, was die tuisgemaakte goed, amateurstyl. Dit het geloofwaardig gelyk, asof 'n verkragting eintlik besig was om te gebeur. (29, Pa¯keha¯, professioneel)

Literatuur het voorgestel dat gebruikers van kompulsiewe en / of problematiese pornografie dikwels 'n verskynsel ervaar waar hul pornografiese gebruik eskaleer en die vorm aanneem van 'n groter tydsbesteding aan die kyk of nuwe genres opspoor wat skok, verrassing of selfs skending van verwagtinge veroorsaak (Wéry & Billieux, 2016). In ooreenstemming met die literatuur skryf David sy niche-pornografiese voorkeure toe aan pornografie. Die styging van naaktheid na realistiese verkragting was inderdaad die primêre rede waarom David die gebruik daarvan as problematies beskou. Soos Dawid, het Daniel ook opgemerk dat dit wat hy seksueel opgewonde gevind het, ontwikkel het na jare se pornografie. Daniel bespreek sy uitgebreide blootstelling aan pornografiese tonele, spesifiek aan penisse wat deur vaginas deurdring en daarna seksueel gestimuleer word deur die sig van 'n penis:

Daniel: As jy na genoeg pornografie kyk, begin jy ook opgewonde raak deur penisse omdat hulle so baie op die skerm is. Dan word 'n penis 'n gekondisioneerde en outomatiese bron van stimulasie en opwekking. Vir my is dit fassinerend hoe gelokaliseerd my aantrekkingskrag vir die penis is, en niks anders van 'n man nie. Soos ek al gesê het, kry ek niks van mans anders as die penis nie. As u dit op 'n vrou kopieer en plak, dan is dit uitstekend. (27, Pasifikaat, Student)

Namate hul pornografiese voorkeure ontwikkel het, het albei mans mettertyd probeer om hul voorkeure in die werklike lewe te ondersoek. David het 'n paar van sy pornografiese voorkeure met sy maat, spesifiek anale seks, weer in werking gestel. David berig dat hy baie verlig gevoel het toe sy maat seksuele begeertes aanvaar het, wat in sulke gevalle beslis nie altyd die geval is nie. David het egter nie sy voorkeur vir pornografie met verkragting bekend gemaak nie. Daniel het, soos David, ook sy pornografiese voorkeure heringestel en geëksperimenteer deur seksuele dade met 'n transgender vrou te doen. Volgens die literatuur wat betrekking het op pornografiese inhoud en seksuele ervarings in die werklike lewe, is die gevalle van beide David en Daniel egter nie noodwendig die norm nie. Alhoewel daar 'n verband bestaan ​​tussen minder konvensionele praktyke, is 'n aansienlike deel van die individue geen belangstelling om die pornografiese dade weer in werking te stel nie, veral nie die onkonvensionele handelinge nie, maar hulle geniet dit om te kyk (Martyniuk, Okolski, & Dekker, 2019).

Laastens het mans gerapporteer die gevolge wat pornografie op hul seksuele funksie gehad het, iets wat eers onlangs in die literatuur ondersoek is. Byvoorbeeld, Park en kollegas (2016) het gevind dat die kyk van internetpornografie geassosieer kan word met erektiele disfunksie, verminderde seksuele bevrediging en verminderde seksuele libido. Deelnemers aan ons studie het soortgelyke seksuele disfunksies gerapporteer, wat hulle aan pornografiese gebruik toegeskryf het. Daniel het besin oor sy verhoudings in die verlede waarin hy nie 'n ereksie kon kry nie. Hy het sy erektiele disfunksie geassosieer met die liggame van sy vriendinne en vergelyk nie met dit waarna hy aangetrokke geraak het toe hy na pornografie gekyk het nie:

Daniel: My vorige twee vriendinne, ek het opgehou om hulle opgewonde te maak op 'n manier wat nie sou gebeur het met iemand wat nie na porn kyk nie. Ek het soveel naakte vroulike liggame gesien dat ek geweet het van die besondere goed waarvan ek hou, en dat u 'n baie duidelike ideaal begin vorm oor wat u in 'n vrou wil hê, en regte vrouens is nie so nie. En my vriendinne het nie perfekte liggame gehad nie, en ek dink dit is goed, maar ek dink dit het hulle in die weg geruim om opgewonde te raak. En dit het probleme in die verhoudings veroorsaak. Daar was tye dat ek nie seksueel kon optree nie, want ek was nie gewek nie. (27, Pasifikaat, Student)

Die ervarings van hierdie mans spreek die vlak van seksuele objektivering aan wat vir sommige mans kan voorkom as gevolg van pornografie. Seks en opwekking word dinge wat gestimuleer word deur - of gekoppel is aan - sekere voorkoms, liggame, klere of dade eerder as 'n persoon se persoonlikheid of die intieme band tussen twee mense. Probleemmatige gebruik van pornografie skep 'n model van seks wat ontkoppel, hoogs visueel en grotendeels op objektivering gebaseer is. Seks word 'n suiwer meganiese handeling wat veroorsaak word deur visuele stimuli, in teenstelling met 'n wedersydse verkenning of uitdrukking van intimiteit.