Pornografiese sosialisering as 'selektiewe blootstelling': laat dit gaan, laat dit gaan II (2021) deur Paul J. Wright

Wright, PJ  Arch Sex Behav 50, 393-399 (2021). https://doi.org/10.1007/s10508-021-01922-z

'Laat dit gaan, laat dit gaan

Kan dit nie meer terughou nie

Laat dit gaan, laat dit gaan

Draai weg en druk die deur toe ”(Elsa - Disney's bevrore)

In 'n ander brief in hierdie uitgawe het ek 'n kort uiteensetting geskryf van die vele gevare van die huidige benadering tot derde veranderlikes in navorsing oor pornografie-effekte (Wright, 2021). Ek hoop dat lesers van hierdie brief die voorganger daarvan sal lees, maar die tesis is dat navorsers van pornografie derde veranderlikes as voorspellers moet behandel (dws faktore wat die frekwensie en tipe verbruik van pornografie onderskei), bemiddelaars (dws meganismes wat die effekte van pornografie dra. ), of moderators (elemente van mense en kontekste wat die gevolge van pornografie verhinder of vergemaklik),

Ongeveer 'n dekade laat tot die bevrore nadat ek my dogter onlangs op 'n ouderdom van Abraham gehad het, het ek Elsa aangehaal deur my kollegas te vra om die "potensiële verwarring" -paradigma te laat vaar en na 'n paradigma van "voorspellers, prosesse en gebeurlikhede" oor te gaan. Soos ek opgemerk het, was hierdie vermaning 'n paar jaar in wording en voel ek verlig dat ek dit uiteindelik, formeel, verwoord het.

In die daaropvolgende dae was die gevoel van 'onafgehandelde sake' toenemend voelbaar. Ek het geweet dat daar nog 'n boodskap is wat uitdrukking nodig het. Om na Bevrore II nou vir inspirasie (aangesien my dogter na die volgende avontuur van Elsa en Anna oorgegaan het) haal ek Anna aan en moedig my kollegas aan om die dwaasheid van haar woorde te sien, aangesien dit tans toegepas word op die konvensie "selektiewe blootstelling as alternatiewe verklaring" -seksionele navorsing oor pornografiese effekte.

Problematiese huidige benadering

'Sommige dinge is altyd waar; Sekere dinge verander nooit"

(Anna - Disney's Frozen II)

Soos enige leser selfs terloops ken met die besprekingsgedeeltes van dokumente oor pornografie-effekte wat deursnee-data gebruik, is dit 'n virtuele waarborg dat die outeurs daarop let dat enige verband tussen pornografie gebruik word (X) en die geloof, houding of gedrag wat bestudeer word (Y) kan te wyte wees aan 'selektiewe blootstelling' (dws mense wat reeds die oortuiging, houding of gedragspatroon het wat aan seksuele media-inhoud deel wat dit uitbeeld), nie seksuele sosialisering nie (dws mense wat beïnvloed word deur die seksuele media-inhoud in die rigting van die geloof, houding of gedrag). Met ander woorde, die outeurs sal die standpunt inneem dat hulle ondanks die bladsye met konseptuele en teoretiese argumente die regverdiging van 'n X Y dinamies in hul literatuuroorsig, is dit net so waarskynlik dat Y X. Die outeur sal dan 'n longitudinale ondersoek vra om die rigtinggewendheid van die verhouding te 'ontrafel'. 'N Oorsig van besprekingsgedeeltes van jare en jare gelede tot vandag toe toon aan dat dit' altyd waar 'is dat dwarsdeursnee-pornografie-uitkomsverbande net so waarskynlik is as gevolg van selektiewe blootstelling as seksuele sosialisering; dit “verander nooit”, om Anna aan te haal.

Dit is natuurlik antiteties vir die wetenskap. Niks is "altyd waar" in die wetenskap nie, want wetenskaplike kennis "verander" namate nuwe kennis gegenereer word. Volgens Arendt en Matthes (2017), “Wetenskap is kumulatief in die sin dat elke studie voortbou op vorige werk” (p. 2). Volgens Hocking en Miller (1974), “Wetenskaplikes hoef nie van vooraf met navorsing te begin nie. Hulle kan voortbou op die voorafgaande kennis ”(p. 1). Volgens Sparks (2013), is die wetenskap “oop vir verandering - met verloop van tyd kan daar van nuwe bewyse verwag word om bestaande denkwyses oor 'n verskynsel te hersien” (p. 14).

Soos enige leser selfs terloops ken met die besprekingsgedeeltes van dokumente oor pornografie-effekte wat deursnee-data gebruik, is dit 'n virtuele waarborg dat die outeurs daarop let dat enige verband tussen pornografie gebruik word (X) en die geloof, houding of gedrag wat bestudeer word (Y) kan te wyte wees aan 'selektiewe blootstelling' (dws mense wat reeds die oortuiging, houding of gedragspatroon het wat aan seksuele media-inhoud deel wat dit uitbeeld), nie seksuele sosialisering nie (dws mense wat beïnvloed word deur die seksuele media-inhoud in die rigting van die geloof, houding of gedrag). Met ander woorde, die outeurs sal die standpunt inneem dat hulle ondanks die bladsye met konseptuele en teoretiese argumente die regverdiging van 'n X Y dinamies in hul literatuuroorsig, is dit net so waarskynlik dat Y X. Die outeur sal dan 'n longitudinale ondersoek vra om die rigtinggewendheid van die verhouding te 'ontrafel'. 'N Oorsig van besprekingsgedeeltes van jare en jare gelede tot vandag toe toon aan dat dit' altyd waar 'is dat dwarsdeursnee-pornografie-uitkomsverbande net so waarskynlik is as gevolg van selektiewe blootstelling as seksuele sosialisering; dit “verander nooit”, om Anna aan te haal.

Dit is natuurlik antiteties vir die wetenskap. Niks is "altyd waar" in die wetenskap nie, want wetenskaplike kennis "verander" namate nuwe kennis gegenereer word. Volgens Arendt en Matthes (2017), “Wetenskap is kumulatief in die sin dat elke studie voortbou op vorige werk” (p. 2). Volgens Hocking en Miller (1974), “Wetenskaplikes hoef nie van vooraf met navorsing te begin nie. Hulle kan voortbou op die voorafgaande kennis ”(p. 1). Volgens Sparks (2013), is die wetenskap “oop vir verandering - met verloop van tyd kan daar van nuwe bewyse verwag word om bestaande denkwyses oor 'n verskynsel te hersien” (p. 14).

As daar geen longitudinale studies was wat die seksuele sosialisering en verklarings vir selektiewe blootstelling vergelyk nie, sou dit redelik wees dat studies van dwarsdeursnee-pornografie-effekte laasgenoemde oproep as 'n ewe aanneemlike verklaring vir die belangrike verband wat hulle gevind het tussen die gebruik van pornografie en die resultaat (s) het hulle bestudeer. Nadat ek 'n aantal kruislopende longitudinale artikels gepubliseer het wat bewyse gevind het vir seksuele sosialisering, maar nie selektief nie, weet ek dat daar egter sulke studies is. 'N Kruisagterlangse studie gebruik paneeldata om direk te vergelyk X Y en Y X verduidelikings vir die rigtinggewendheid van die XY verhouding. Omdat vroeëre vlakke van die kriterium as 'n kovariaat ingesluit is, dui 'n beduidende voornemende assosiasie aan dat die voorspeller geassosieer word met interindividuele verandering in die kriterium oor tyd.

Om te sien of daar ander studies buite my eie is, het ek Google Scholar-soektogte gedoen met behulp van die volgende stelle terme: (1) "pornografie", "selektiewe blootstelling" "gekruis" en (2) "pornografie" "omgekeerde oorsaaklikheid" “Kruislag.” Omdat albei dinamika kan speel (Slater, 2015), Het ek ook 'n soektog na 'pornografie', 'wederkerig', 'kruislag' gedoen.

Die resultate van hierdie soektogte word in tabel uiteengesit 1. Van die 25 studies het die meerderheid (14) slegs bewyse van seksuele sosialisering gevind; vroeëre gebruik van pornografie het een of meer van die bestudeerde uitkomste voorspel, maar omgekeerd was nie die geval nie (dws die vorige vlakke van die uitkoms of die uitkomste voorspel nie die latere gebruik van pornografie nie). Tien studies het bewyse van 'n wederkerige dinamiek gevind (dws voorafgaande neigings lei daartoe dat sommige mense meer geneig is om pornografie te verbruik as ander, en hierdie mense is gevolglik beïnvloed deur hul blootstelling). Slegs een studie het slegs bewyse van selektiewe blootstelling gevind. Soos in die voetnoot uiteengesit, dui die korrelasiepatroon egter oor die algemeen op 'n patroon van wederkerige invloed of geen invloed in enige rigting nie.

Opmerklik is ook longitudinale paneelstudies wat beduidende pornografie → uitkomsassosiasies gevind het, na die vroeëre vlakke van die uitkoms. Voorbeelde van sulke studies word in Tabel gelys 2. Soos Collins et al. (2004) het gesê in een van die eerste longpaneelstudies van seksuele effekte op die media, "ons ontledings wat beheer word vir die seksuele aktiwiteit van adolessente op die basislyn, wat 'n verklaring gee van omgekeerde oorsaaklikheid vir ons bevindings onwaarskynlik" (p. 287).

Samevattend is die opvatting dat beduidende korrelasies tussen pornografiegebruik en oortuigings, houdings en gedrag in deursnee-studies geheel en al te wyte kan wees aan selektiewe blootstelling, in stryd met die opgehoopte bewyse en kan slegs ondersteun word deur 'n filosofie (om aanhaling teë te werk Arendt & Matthes, 2017; Hocking & Miller, 1974; Sparks, 2013) dat die wetenskap nie-kumulatief is en dat elke studie 'n geïsoleerde fragment is wat heeltemal op sigself staan; dat wetenskaplikes van vooraf moet begin met elke studie - hulle kan nie voortbou op die voorafgaande kennis nie; en dat die wetenskap nie oop is vir verandering nie - ongeag die verloop van tyd en nuwe bewyse, moet denkwyses oor 'n verskynsel nie hersien word nie.

Aanbevelings aan outeurs, redakteurs en beoordelaars

Gegewe die bogenoemde, beveel ek die volgende aan skrywers, redakteurs en beoordelaars van dwarsdeursnee-navorsing oor pornografie-effekte wat teoreties voorspel het dat daar beduidende assosiasies bestaan ​​tussen die gebruik van pornografie en oortuigings, houdings en gedrag.

Skrywers: Moenie noem dat selektiewe blootstelling 'n ewe aanneemlike alternatiewe verklaring vir u bevindings is nie. As beoordelaars en redakteurs dit versoek, moet u hierdie brief aan hulle verskaf. As hulle dit nog steeds eis, skryf die verpligte verklaring 'beperking' op 'n manier wat u persoonlik vrystel van hierdie oningeligte mening en verwys na hierdie brief.

Resensente: Moenie outeurs vra om aan te dui dat selektiewe blootstelling 'n ewe aanneemlike alternatiewe verklaring vir hul resultate is nie, tensy u spesifiek kan uitdruk waarom hul gegewens en bevindings so 'n spesiale en nuwe geval is dat die versamelde getuienis van die teendeel nie van toepassing is nie. Gegewe die stand van die literatuur, rus dit op u om af te baken waarom die pornografiese sosialisering wat die skrywers beskryf eintlik net selektiewe blootstelling is. Stel die skrywers dit self voor, stel voor dat hulle dit verwyder en dit na hierdie brief verwys.

Redakteurs: Oorheers oningeligte beoordelaars wat eis dat skrywers die selektiewe blootstelling voorbehoud moet maak. Stel skrywers in kennis van hierdie skrywe en stel voor dat 'n saak vir 'n wederkerige dinamika wel kan beredeneer word, maar dat 'n saak slegs vir selektiewe blootstelling onhoudbaar is, gegewe die stand van die literatuur tans.

Tabel 1 - Cross-lagged longitudinale pornografie-effekstudies wat seksuele sosialisering en verduidelikings vir selektiewe blootstelling vergelyk

Tabel 2 - Kriteria veranderlike agtergeblewe studies oor seksuele sosialisering in longitudinale pornografie

Verwysings

 1. Arendt, F., & Matthes, J. (2017). Media-effekte: Metodes van hipotesetoetsing. Die International Encyclopedia of Media Effects. https://doi.org/10.1002/9781118783764.wbieme0024.

Artikel  Google Scholar

 1. Braithwaite, SR, Aaron, SC, Dowdle, KK, Spjut, K., & Fincham, FD (2015). Verhoog die gebruik van pornografie die deelname aan vriende met voordele? Seksualiteit en Kultuur, 19, 513-532. https://doi.org/10.1007/s12119-015-9275-4.

Artikel  Google Scholar

 1. Braithwaite, SR, Coulson, G., Keddington, K., & Fincham, FD (2015). Die invloed van pornografie op seksuele skrifte en aansluiting by opkomende volwassenes in die kollege. Argiewe van seksuele gedrag, 44, 111-123. https://doi.org/10.1007/s10508-014-0351-x.

Artikel  PubMed  Google Scholar

 1. Brown, JD, en L'Engle, KL (2009). X-gegradeer: Seksuele houdings en gedrag wat verband hou met die blootstelling van Amerikaanse vroeë adolessente aan seksueel eksplisiete media. Kommunikasie Navorsing, 36, 129-151. https://doi.org/10.1177/0093650208326465.

Artikel  Google Scholar

 1. Collins, RL, Elliott, MN, Berry, SH, Kanouse, DE, Kunkel, D., Hunter, SB, & Miu, A. (2004). Kyk seks op televisie voorspel die aanvang van seksuele gedrag by tieners. Pediatrics, 114, e280 – e289. https://doi.org/10.1542/peds.2003-1065-L.

Artikel  PubMed  Google Scholar

 1. Doornwaard, SM, Bickham, DS, Rich, M., ter Bogt, TF, & van den Eijnden, RJ (2015). Adolessente se gebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal en hul seksuele houding en gedrag: parallelle ontwikkeling en rigtinggewende effekte. Ontwikkelingsielkunde, 51, 1476-1488. https://doi.org/10.1037/dev0000040.

Artikel  PubMed  Google Scholar

 1. Doornwaard, SM, ter Bogt, TF, Reitz, E., & Van Den Eijnden, RJ (2015). Seksverwante aanlyngedrag, waargenome eweknie-norme en ervaring van adolessente met seksuele gedrag: toets 'n integrerende model. PLoS ONE, 10(6), e0127787. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0127787.

Artikel  PubMed  PubMed Central  Google Scholar

 1. Gwinn, AM, Lambert, NM, Fincham, FD, & Maner, JK (2013). Pornografie, verhoudingsalternatiewe en intieme uitleweringsgedrag. Sosiale Sielkundige en Persoonlikheidswetenskap, 4, 699-704. https://doi.org/10.1177/1948550613480821.

Artikel  Google Scholar

 1. Hocking, JE, & Miller, MM (1974, April). Onderrig van basiese kommunikasiewetenskaplike konsepte. Referaat gelewer tydens die vergadering van die International Communication Association, New Orleans, LA.
 2. Kohut, T., & Stulhofer, A. (2018). Is pornografie 'n risiko vir welstand by adolessente? 'N Ondersoek na tydelike verwantskappe in twee onafhanklike paneelmonsters. PLoS ONE, 13(8), e0202048. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0202048.

Artikel  PubMed  PubMed Central  Google Scholar

 1. Leonhardt, ND, & Willoughby, BJ (2018). Longitudinale bande tussen pornografie, huweliksbelang en permissiewe seksualiteit tydens opkomende volwassenheid. Huweliks- en Gesinsoorsig, 54, 64-84. https://doi.org/10.1080/01494929.2017.1359811.

Artikel  Google Scholar

 1. Martyniuk, U., & Stulhofer, A. (2018). 'N Longitudinale ondersoek na die verhouding tussen gebruik van pornografie en seksuele toelaatbaarheid by vroulike en manlike adolessente. Joernaal van Adolessensie, 69, 80-87. https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2018.09.006.

Artikel  PubMed  Google Scholar

 1. Muusses, LD, Kerkhof, P., & Finkenauer, C. (2015). Internetpornografie en verhoudingskwaliteit: 'n Longitudinale studie van binne en tussen maateffekte van aanpassing, seksuele bevrediging en seksueel eksplisiete internetmateriaal onder pasgetroudes. Rekenaars in Menslike Gedrag, 45, 77-84. https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.11.077.

Artikel  Google Scholar

 1. Perry, SL (2017a). Verminder die kyk van pornografie mettertyd huwelikskwaliteit? Bewyse uit longitudinale gegewens. Argiewe van seksuele gedrag, 46, 549-559. https://doi.org/10.1007/s10508-016-0770-y.

Artikel  PubMed  Google Scholar

 1. Perry, SL (2017b). Verminder die sien van pornografie met verloop van tyd godsdienstigheid? Bewyse uit tweegolfpaneeldata. Tydskrif van Geslagnavorsing, 54, 214-226. https://doi.org/10.1080/00224499.2016.1146203.

Artikel  PubMed  Google Scholar

 1. Peter, J., & Valkenburg, PM (2009a). Adolessente se blootstelling aan seksueel eksplisiete internetmateriaal en opvattings oor vroue as seksobjekte: beoordeling van oorsaaklikheid en onderliggende prosesse. Joernaal van Kommunikasie, 59, 407-433. https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.2009.01422.x.

Artikel  Google Scholar

 1. Peter, J., & Valkenburg, PM (2009b). Adolessente se blootstelling aan seksueel eksplisiete internetmateriaal en seksuele bevrediging: 'n longitudinale studie. Menslike Kommunikasie Navorsing, 35, 171-194. https://doi.org/10.1111/j.1468-2958.2009.01343.x.

Artikel  Google Scholar

 1. Peter, J., & Valkenburg, PM (2010a). Adolessente se gebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal en seksuele onsekerheid: die rol van betrokkenheid en geslag. Kommunikasie-monografieë, 77, 357-375. https://doi.org/10.1080/03637751.2010.498791.

Artikel  Google Scholar

 1. Peter, J., & Valkenburg, PM (2010b). Prosesse onderliggend aan die gevolge van adolessente se gebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal: Die rol van waargenome realisme. Kommunikasie Navorsing, 37, 375-399. https://doi.org/10.1177/0093650210362464.

Artikel  Google Scholar

 1. Peter, J., & Valkenburg, PM (2011a). Die invloed van seksueel eksplisiete internetmateriaal en eweknieë op stereotipiese oortuigings oor seksuele rolle van vroue: ooreenkomste en verskille tussen adolessente en volwassenes. Cyberpsychology, Behavior and Social Networking, 14, 511-517. https://doi.org/10.1089/cyber.2010.0189.

Artikel  Google Scholar

 1. Peter, J., & Valkenburg, PM (2011b). Die invloed van seksueel eksplisiete internetmateriaal op seksuele risikogedrag: 'n Vergelyking tussen adolessente en volwassenes. Joernaal van Gesondheidskommunikasie, 16, 750-765. https://doi.org/10.1080/10810730.2011.551996.

Artikel  PubMed  Google Scholar

 1. Peter, J., & Valkenburg, PM (2014). Verhoog blootstelling aan seksueel eksplisiete internetmateriaal ontevredenheid in die liggaam? 'N Longitudinale studie. Rekenaars in Menslike Gedrag, 36, 297-307. https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.03.071.

Artikel  Google Scholar

 1. Slater, besturende direkteur (2015). Versterkende spiraalmodel: Konseptualisering van die verband tussen blootstelling aan media-inhoud en die ontwikkeling en instandhouding van houdings. Mediasielkunde, 18, 370-395. https://doi.org/10.1080/15213269.2014.897236.

Artikel  PubMed  Google Scholar

 1. Sparks, GG (2013). Navorsing oor media-effekte. Belmont, MA: Wadsworth.

Google Scholar

 1. Tokunaga, RS, Wright, PJ, & McKinley, CJ (2015). Amerikaanse volwassenes se pornografie-kyk en ondersteuning vir aborsie: 'n Drie-golf paneelstudie. Gesondheidskommunikasie, 30, 577-588. https://doi.org/10.1080/10410236.2013.875867.

Artikel  PubMed  Google Scholar

 1. van Oosten, JM (2016). Seksueel eksplisiete internetmateriaal en adolessente se seksuele onsekerheid: die rol van ingesteldheid-inhoud kongruensie. Argiewe van seksuele gedrag, 45, 1011-1022. https://doi.org/10.1007/s10508-015-0594-1.

Artikel  PubMed  Google Scholar

 1. van Oosten, JM, Peter, J., & Vandenbosch, L. (2017). Adolessente se seksuele media gebruik en bereidwilligheid om gemaklik seks te beoefen: Differensiële verhoudings en onderliggende prosesse. Menslike Kommunikasie Navorsing, 43, 127-147. https://doi.org/10.1111/hcre.12098.

Artikel  Google Scholar

 1. van Oosten, JM, & Vandenbosch, L. (2020). Die voorspelling van die bereidwilligheid om nie-konsensue aan te stuur vir seks: die rol van pornografie en instrumentele idees oor seks. Argiewe van seksuele gedrag, 49, 1121-1132. https://doi.org/10.1007/s10508-019-01580-2.

Artikel  PubMed  PubMed Central  Google Scholar

 1. Vandenbosch, L., & Eggermont, S. (2013). Seksueel eksplisiete webwerwe en seksuele inisiasie: Wederkerige verhoudings en die matige rol van puberteitstatus. Tydskrif van Navorsing oor Adolessensie, 23, 621-634. https://doi.org/10.1111/jora.12008.

Artikel  Google Scholar

 1. Vandenbosch, L., & van Oosten, JM (2017). Die verband tussen aanlynpornografie en die seksuele objektivering van vroue: die verswakkende rol van pornogeletterdheidsonderrig. Joernaal van Kommunikasie, 67, 1015-1036. https://doi.org/10.1111/jcom.12341.

Artikel  Google Scholar

 1. Vandenbosch, L., & van Oosten, JM (2018). Die verband tussen seksueel eksplisiete internetmateriaal en informele seks te verduidelik: 'n tweestap-bemiddelingsmodel. Argiewe van seksuele gedrag, 47, 1465-1480. https://doi.org/10.1007/s10508-017-1145-8.

Artikel  PubMed  Google Scholar

 1. Vandenbosch, L., van Oosten, JM, & Peter, J. (2018). Seksueel eksplisiete internetmateriaal en adolessente se seksuele prestasiegerigtheid: die bemiddelende rolle van genot en waargenome nut. Mediasielkunde, 21, 50-74. https://doi.org/10.1080/15213269.2017.1361842.

Artikel  Google Scholar

 1. Ward, LM, Vandenbosch, L., & Eggermont, S. (2015). Die impak van mans se tydskrifte op adolessente seuns se objektivering en geloofsoortuigings. Joernaal van Adolessensie, 39, 49-58. https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2014.12.004.

Artikel  PubMed  Google Scholar

 1. Wright, PJ (2012). 'N Longitudinale analise van blootstelling aan Amerikaanse volwassenes aan pornografie: Seksuele sosialisering, selektiewe blootstelling en die matige rol van ongelukkigheid. Tydskrif van Media Sielkunde, 24, 67-76. https://doi.org/10.1027/1864-1105/a000063.

Artikel  Google Scholar

 1. Wright, PJ (2013). 'N Drie-golf longitudinale analise van reeds bestaande oortuigings, blootstelling aan pornografie en houdingsverandering. Kommunikasieverslae, 26, 13-25. https://doi.org/10.1080/08934215.2013.773053.

Artikel  Google Scholar

 1. Wright, PJ (2015). Amerikaners se houding teenoor seks en pornografieverbruik voor die huwelik: 'n nasionale paneelanalise. Argiewe van seksuele gedrag, 44, 89-97. https://doi.org/10.1007/s10508-014-0353-8.

Artikel  PubMed  Google Scholar

 1. Wright, PJ (2021). Oorbeheer in pornografie-navorsing: Laat dit gaan, laat dit gaan ... [Brief aan die redakteur]. Argiewe van seksuele gedrag. https://doi.org/10.1007/s10508-020-01902-9.

Artikel  PubMed  Google Scholar

 1. Wright, PJ, & Bae, S. (2013). Pornografieverbruik en houding jeens homoseksualiteit: 'n Nasionale longitudinale studie. Menslike Kommunikasie Navorsing, 39, 492-513. https://doi.org/10.1111/hcre.12009.

Artikel  Google Scholar

 1. Wright, PJ, & Bae, S. (2015a). Amerikaanse volwassenes se verbruik van pornografie en houding teenoor adolessente se toegang tot geboortebeperking: 'n nasionale paneelstudie. Internasionale Tydskrif van Seksuele Gesondheid, 27, 69-82. https://doi.org/10.1080/19317611.2014.944294.

Artikel  Google Scholar

 1. Wright, PJ, & Bae, S. (2015b). 'N Nasionale voornemende studie van die verbruik van pornografie en geslagsgesindheid teenoor vroue. Seksualiteit en kultuur, 1, 444-463. https://doi.org/10.1007/s12119-014-9264-z.

Artikel  Google Scholar

 1. Wright, PJ, & Funk, M. (2014). Pornografieverbruik en opposisie teen regstellende aksie vir vroue: 'n voornemende studie. Sielkunde van vroue kwartaalliks, 38, 208-221. https://doi.org/10.1177/0361684313498853.

Artikel  Google Scholar

 1. Wright, PJ, & Randall, AK (2014). Pornografieverbruik, opvoeding en ondersteuning vir huwelike van dieselfde geslag onder volwasse Amerikaanse mans. Kommunikasie Navorsing, 41, 665-689. https://doi.org/10.1177/0093650212471558.

Artikel  Google Scholar

 1. Wright, PJ, & Tokunaga, RS (2018a). Koppeling van pornografieverbruik om ondersteuning te bied vir adolessente se toegang tot geboortebeperking: Kumulatiewe resultate uit veelvuldige nasionale en longitudinale opnames. Internasionale Tydskrif van Seksuele Gesondheid, 30, 111-123. https://doi.org/10.1080/19317611.2018.1451422.

Artikel  Google Scholar

 1. Wright, PJ, en Tokunaga, RS (2018b). Pornografieverbruik, seksuele liberalisme en ondersteuning vir aborsie in die Verenigde State: totale resultate van twee nasionale paneelstudies. Mediasielkunde, 21, 75-92. https://doi.org/10.1080/15213269.2016.1267646.

Artikel  Google Scholar

 1. Wright, PJ, Tokunaga, RS, & Bae, S. (2014). Meer as 'n dalliance? Pornografieverbruik en buite-egtelike geslagshouding onder getroude Amerikaanse volwassenes. Sielkunde van Populêre Media Kultuur, 3, 97-109. https://doi.org/10.1037/ppm0000024.

Artikel  Google Scholar