Seksuele en reproduktiewe gesondheid en regte in Swede 2017 (2019)

SKAKEL NA ALLE VRAESTEL

YBOP kommentaar - berig oor seksie oor pornografie: Ons resultate toon ook 'n verband tussen gereelde pornografieverbruik en swakker seksuele gesondheid, en 'n assosiasie met transaksionele seks, te hoë verwagtinge van seksuele prestasie en ontevredenheid oor seks se lewe. Byna die helfte van die bevolking verklaar dat hul pornografieverbruik nie hul sekslewe beïnvloed nie, terwyl 'n derde nie weet of dit dit raak of nie. 'N klein persentasie van beide vroue en mans sê hul pornografie gebruik het 'n negatiewe uitwerking op hul seks lewe. 

Volledige afdeling:

Sewentig persent van die mense gebruik pornografie, terwyl 70 persentasie vroue nie doen nie

Pornografie word wyd bespreek, en navorsing het beide negatiewe en positiewe gevolge van pornografiese verbruik aangetref. Pornografie word gesê om die aanvaarding van seksualiteit, seksuele identiteite en verskillende seksuele praktyke te verhoog en as 'n inspirasiebron te dien. Navorsing het ook gewys op negatiewe gevolge van gereelde pornografieverbruik op byvoorbeeld houdings, gedrag en seksuele gesondheid. Gereelde pornografieverbruik hou onder andere verband met meer houding teenoor geweld teen vroue, 'n neiging om seksuele aktiwiteite wat deur pornografie geïnspireer word, te probeer inspan en verhoogde seksuele risiko's. Dit is waarskynlik te wyte aan die inhoud van pornografie vandag, wat in groot mate geweld teen vroue en manlike oorheersing uitmaak. Vanuit 'n openbare gesondheids perspektief was die doel van hierdie opname om te ondersoek hoe pornografie verbruik seksuele lewe, seksuele welsyn en algemene gesondheid beïnvloed.

Die resultate toon dat baie vroue en mans van alle ouderdomme die internet gebruik vir seksverwante aktiwiteite soos inligting soek, seksueel opwekkende tekste lees of 'n maat soek. Byna alle aktiwiteite is die mees algemene onder jonger mense en verminder met ouderdom. Daar is min verskille in internetgebruik vir seksverwante aktiwiteite onder jongmense. Dit is meer algemeen onder ouer mans om die internet vir seksuele aktiwiteite as onder vroue te gebruik.

Pornografieverbruik is veel meer algemeen onder mans as onder vroue, en dit is meer algemeen onder jonger mense in vergelyking met ouer mense. 'N Totaal van 72 persent van mans meld dat hulle pornografie verbruik, terwyl die teenoorgestelde waar is vir vroue, en 68-persentasie gebruik nooit pornografie nie.

Een-en-veertig persent van die mans van 16 tot 29 is gereelde gebruikers van pornografie, dws hulle gebruik daagliks daagliks of byna daagliks pornografie. Die ooreenstemmende persentasie onder vroue is 3 persent. Ons resultate toon ook 'n verband tussen gereelde pornografieverbruik en swakker seksuele gesondheid, en 'n assosiasie met transaksionele seks, te hoë verwagtinge van seksuele prestasie en ontevredenheid oor die seks lewe. Byna die helfte van die bevolking verklaar dat hul pornografieverbruik nie hul sekslewe beïnvloed nie, terwyl 'n derde nie weet of dit dit raak of nie. 'N klein persentasie van beide vroue en mans sê hul pornografie gebruik het 'n negatiewe uitwerking op hul seks lewe. Dit was meer algemeen onder mans met hoër onderwys om pornografie gereeld te gebruik in vergelyking met mans met laer onderwys.

Daar is behoefte aan meer kennis oor die verband tussen pornografieverbruik en gesondheid. 'N Belangrike voorkomende stuk is om die negatiewe gevolge van pornografie met seuns en jong mans te bespreek, en die skool is 'n natuurlike plek om dit te doen. Opvoeding oor geslagsgelykheid, seksualiteit en verhoudings is verpligtend in skole in Swede, en seksualiteitsonderrig is 'n belangrike deel van die voorkomende werk vir seksuele gesondheid vir almal.


Resultate van die bevolkingsopname SRHR 2017

Gepubliseer: Mei 28, 2019, deur die openbare gesondheidsowerheid

Oor die publikasie

Die Openbare Gesondheidsowerheid is verantwoordelik vir nasionale koördinasie en die opbou van kennis binne seksuele en reproduktiewe gesondheid en regte (SRHR) in Swede. Ons is ook verantwoordelik om die ontwikkelinge in die omgewing te volg. In die somer van 2016 is die Openbare Gesondheidsowerheid opdrag gegee om 'n nasionale ondersoekstudie op die bevolking gebaseer op die gebied van seksuele en reproduktiewe gesondheid en regte. Die studie is SRHR2017 genoem en is in die herfs van 2017 uitgevoer deur die eenheid vir seksuele gesondheid en MIV-voorkoming van die Openbare Gesondheidsowerheid, in samewerking met SCB en Enkätfabriken AB.

Hierdie publikasie bevat die resultate van die studie en die doel van die verslag is om kennis te verhoog en sodoende beter toestande te skep vir effektiewe openbare gesondheidswerk vir seksuele en reproduktiewe gesondheid en regte. Hierdie publikasie bevat opgedateerde kennis oor seksuele teistering en geweld, sekslewe, seks, verhoudings en bemagtiging, seksualiteit en digitale arena, seks teen vergoeding, pornografiegebruik en seksuele gesondheid, reproduktiewe gesondheid, asook seks- en samelewingsopvoeding.

Die verslag is gemik op mense wat op een of ander manier met SRHR en 'n belanghebbende publiek werk. Verantwoordelike projekbestuurder was Charlotte Deogan en die hoof van die verantwoordelike eenheid was Louise Mannheimer by die Eenheid vir Seksuele Gesondheid en MIV-voorkoming, die Departement van Infectious Disease Control and Health Protection.

Openbare Gesondheidsowerheid, Mei 2019

Britta Björkholm
Hoof van die Departement

Opsomming

Nuwe kennis oor SRHR in Swede

Ervaring van seksuele teistering en aanranding is algemeen onder vroue

Seksuele teistering, aanranding en seksuele geweld vorm ernstige bedreigings teen die veiligheid en gesondheid van mense. Navorsing het getoon hoe algemene seksuele geweld is en het die baie verskillende negatiewe gevolge vir gesondheid geïdentifiseer. Seksuele geweld affekteer mense se fisiese, seksuele, reproduktiewe en geestesgesondheid negatief.

SRHR2017 toon dat baie verskillende vorme van seksuele teistering en seksuele aanrandings algemeen in die bevolking voorkom. Vroue word meer dikwels as mans geviktimiseer, en LGBT-persone word meer dikwels geviktimiseer as die algemene bevolking. Jonger individue word ook meer dikwels blootgestel as ouer individue.

Byna die helfte van vroue (42 persent) in Swede is aan seksuele teistering onderworpe, net soos 9 persent van die Sweedse mans. Die verhouding onder vroue van 16-29 is meer as die helfte (57 persent). Meer as elke derde vrou (39 persent) en byna elke tiende man (9 persent) is aan een of ander vorm van seksuele aanranding onderwerp. Soos met seksuele teistering, is meer as die helfte van die vroue van 16-29 (55 persent) op die slagoffer van een of ander vorm van seksuele aanranding.

Elf persent van vroue en een persent van mans is slagoffers van poging tot verkragting deur fisiese geweld of dreigemente van geweld. LGBT-mense het dit tot 'n hoër mate ervaar as heteroseksuele, en ongeveer 30 persent van lesbiërs en 10 persent van gay mans het dit ervaar.

Daar is verskille wat verband hou met die vlak van opvoedkundige bereiking. Vroue met laer onderwys word vaker blootgestel aan seksuele teistering en seksuele aanranding in vergelyking met vroue met hoër onderwys. Hierdie onderskeidings is waarskynlik te danke aan verskille in kennis en bewustheid van die betekenis van seksuele teistering.

Vroue met laer opvoedkundige vlak is ook meer dikwels die slagoffers van verkragting wat deur fisiese geweld of dreigement van geweld toegepas word, in vergelyking met vroue met hoër onderwysvlak.

Die meerderheid is tevrede met hul sekslewe, maar daar is groot verskille tussen die geslagte

Menslike seksualiteit is 'n belangrike deel van die lewe en het 'n beduidende uitwerking op gesondheid. Ons seksualiteit is gekoppel aan ons identiteit, integriteit en intimiteit. Dit beïnvloed onder andere ons selfbeeld, ons welstand en ons veerkragtigheid. Die meet van ervarings van mense se sekslewe en seksuele gewoontes is nie sonder sy probleme nie. Vroeër studies het gefokus op hoe dikwels mense seks het, seksueel oordraagbare infeksies en seksuele risiko's. Die huidige studie het 'n breër fokus op SRHR en onder andere ondersoek seksuele bevrediging en seksuele disfunksies.

Die resultate toon dat die meerderheid van die Sweedse bevolking tevrede is met hul sekslewe, seks vind, belangrik is en seks gedurende die afgelope jaar gehad het. Die jongste mans (ouer 16-29) en die oudste mans en vroue (ouer 65-84) was die minste tevrede.

Seksuele ervarings en seksuele disfunksies verskil afhangende van geslag. Dit was meer algemeen onder mans om sonder seksmaat te wees in vergelyking met vroue. Dit was ook meer algemeen onder mans om voortydige orgasmes te hê, om nie seks te hê soos hulle wou hê nie, en om meer seksmaats te hê. Sewentien persent van mans het erektiele disfunksies gerapporteer. Aan die ander kant het vroue meer dikwels gerapporteer dat hulle nie belangstelling het in seks, lae seksdrywe, gebrek aan gevoelens van plesier, gebrek aan seksuele opwinding, pyn tydens of na seks en 'n gebrek aan orgasmes.

Oor die algemeen was meer vroue te moeg of te beklemtoon om seks die afgelope jaar te hê, veral in die ouderdom van 30-44 jaar. Agt persent van die bevolking het gesondheidsprobleme of fisiese probleme gehad wat hul sekslewe negatief beïnvloed het, en 13-persentasies het gesondheidsorg vir hul seksuele probleme gesoek.

Nog 'n invloedende faktor is seksuele identiteit en transgender ervaring. Ongeag van seksuele identiteit, het die meerderheid tevrede geraak met hul sekslewe. Maar beide biseksuele vroue en mans het meer dikwels gerapporteer dat hulle ontevrede was met hul sekslewe in vergelyking met ander groepe. Die meeste LGBT-mense en heteroseksuele het die afgelope jaar seks gehad, alhoewel elke vierde trans en elke vyfde biseksuele man nie seks gehad het nie. 'N Laer persentasie trans mense was tevrede met hul geslagslewe, maar trans mense van 45-84 was meer tevrede as die jonger ouderdomsgroepe.

Vroue en mans se ervarings van hul geslagslewe verskil, en die verskille is die meeste uitgespreek gedurende die voortplantingsjare. Dieper ontledings is nodig om hierdie verskille beter te verstaan ​​en kennis te verbeter oor die gevolge wat dit kan hê op verhoudings, die gemeenskaplike lewe en die welsyn van mense. Die behoefte aan ondersteuning in verband met seksualiteit moet deur toeganklike en behoeftes-georiënteerde inligting, berading en sorg gehanteer word.

Vroue voel vryer om inisiatief te neem en nee te sê vir seks as mans

Integriteit, vrywilligheid en seksuele toestemming is voorvereistes vir goeie seksuele gesondheid. Gratis besluitneming oor jou liggaam is ook 'n mensereg. Die konsep van seksuele bemagtiging beskryf 'n individu se persepsie van outonomie en besluitneming oor wanneer, hoe en met wie seks moet wees.

Die resultate toon dat 'n meerderheid van die bevolking dink seks is belangrik in 'n romantiese verhouding, voel vry om seksuele inisiatief te neem, kan nee sê vir seks, weet hoe om voor te stel aan 'n maat hoe hulle seks wil hê en weet hoe om te sê nee as 'n seksmaat iets wil doen wat hulle nie wil doen nie. Ongeveer die helfte van vroue en mans het berig dat hulle en hul maat ewe dikwels besluit wanneer en waar seks moet hê. Dit was meer algemeen vir mans om aan te meld dat hul maat besluit het waar en wanneer om seks te hê. 'N groter persentasie vroue, in vergelyking met mans, voel dikwels vry om seksuele inisiatiewe te neem, weet hoe om nee te sê om seks te hê, hoe om voor te stel hoe om seks te hê, en hoe om nee te sê as 'n seksmaat wil doen iets wat hulle nie wil doen nie.

Mans met korter onderwys voel vryer om nee te sê om seks te hê in vergelyking met mans met laer opvoedkundige vlak. Vroue met universiteitsopvoeding is meer geneig om seks te vind in belangstellings, weet hoe om die seksuele inisiatief te neem en is geneig om meer dikwels 'n maat te vertel hoe hulle seks wil hê.

Alle seksuele aktiwiteite moet vrywillig in Swede wees, en dit is 'n misdryf om iemand te dwing om deel te neem aan seksuele aktiwiteite teen hulle wil. Seksuele toestemming en vrywilligheid is voorvereistes vir goeie seksuele gesondheid. Dit is belangrik om inligting aan jongmense te versprei, en skole is 'n belangrike arena hiervoor. Skole is 'n plek waar mens vroegtydig etiek en basiese menslike waardes en die reg van alle mense kan bespreek om oor hul eie liggame te besluit.

Die meeste mense weet hoe om te kommunikeer as en hoe hulle seks wil hê

Seksuele kommunikasie en toestemming kan ingewikkeld wees om prakties te hanteer omdat dit afhang van byvoorbeeld die konteks en die betrokke persone. Die vermoë om te kommunikeer in seksuele situasies kan lei tot verskillende gesondheidsuitkomste. In dieselfde regeringsopdrag is die studie "Seksuele kommunikasie, toestemming en gesondheid" uitgevoer via die Novus Sverigepanel en sluit 12,000 deelnemers in.

Die resultate toon dat die meeste mense berig het dat hulle die vermoë het om te kommunikeer as en hoe hulle wil of wil nie seks hê nie. Vroue, jonger mense, en diegene wat in 'n verhouding woon, het dit meer gereeld gerapporteer. Die mees algemene maniere om te kommunikeer was mondeling of met lyftaal en oogkontak. Seksuele kommunikasie is onder andere gebaseer op geslags-, opvoedings- en verhoudingsstatus.

Een derde van die respondente meen dat hul kommunikasievaardighede hul welsyn nie beïnvloed nie. Een kwart voel dat hul kommunikasievaardighede hulle beter laat voel, en 'n kwart het berig dat hierdie vaardighede hulle veiliger maak in seksuele situasies. Een tiende voel onseker en stres in seksuele situasies as gevolg van hul kommunikasievaardighede.

Twee keer het die aantal vroue as mans voldoen aan seks

Die Novus-opname toon ook aan dat 63 persent van die vroue en 34 persent van die mans minstens een keer nagekom het, hoewel hulle nie regtig wou nie. Redes om daaraan te voldoen, was dat hulle dit gedoen het ter wille van hul maat, vir die verhouding of as gevolg van verwagtinge. Dit was veral waar vir vroue. Meer vroue as mans het ook aanhoudende seks beëindig. Biseksuele vroue het al meer daaraan voldoen dat hulle seks gehad het, alhoewel hulle nie regtig wou nie, in vergelyking met lesbiërs en heteroseksuele vroue. Dit was ook meer algemeen onder gay mans en biseksuele mans om aan seks te voldoen in vergelyking met heteroseksuele mans.

Mans het in groter mate verklaar dat dit nie relevant is om uit te druk dat hulle nie seks wil hê of dat hulle nie seks wil hê op 'n sekere manier, om seks te hê of om voortgesette seks te beëindig nie.

Die resultate toon dus dat hoe iemand kommunikeer wat 'n mens wil en nie wil doen as 'n mens seks het nie, afhang van geslag, verhoudingstatus, opvoedkundige bereiking, ouderdom, seksuele identiteit en die situasie self. Meer kennis is nodig oor hoe seksuele kommunikasie geraak word deur manlikheid en vroulikheidsnorme tesame met ander kragstrukture soos heteronormativiteit.

Sewentig persent van die mense gebruik pornografie, terwyl 70 persentasie vroue nie doen nie

Pornografie word wyd bespreek, en navorsing het beide negatiewe en positiewe gevolge van pornografiese verbruik aangetref. Pornografie word gesê om die aanvaarding van seksualiteit, seksuele identiteite en verskillende seksuele praktyke te verhoog en as 'n inspirasiebron te dien. Navorsing het ook gewys op negatiewe gevolge van gereelde pornografieverbruik op byvoorbeeld houdings, gedrag en seksuele gesondheid. Gereelde pornografieverbruik hou onder andere verband met meer houding teenoor geweld teen vroue, 'n neiging om seksuele aktiwiteite wat deur pornografie geïnspireer word, te probeer inspan en verhoogde seksuele risiko's. Dit is waarskynlik te wyte aan die inhoud van pornografie vandag, wat in groot mate geweld teen vroue en manlike oorheersing uitmaak. Vanuit 'n openbare gesondheids perspektief was die doel van hierdie opname om te ondersoek hoe pornografie verbruik seksuele lewe, seksuele welsyn en algemene gesondheid beïnvloed.

Die resultate toon dat baie vroue en mans van alle ouderdomme die internet gebruik vir seksverwante aktiwiteite soos inligting soek, seksueel opwekkende tekste lees of 'n maat soek. Byna alle aktiwiteite is die mees algemene onder jonger mense en verminder met ouderdom. Daar is min verskille in internetgebruik vir seksverwante aktiwiteite onder jongmense. Dit is meer algemeen onder ouer mans om die internet vir seksuele aktiwiteite as onder vroue te gebruik.

Pornografieverbruik is veel meer algemeen onder mans as onder vroue, en dit is meer algemeen onder jonger mense in vergelyking met ouer mense. 'N Totaal van 72 persent van mans meld dat hulle pornografie verbruik, terwyl die teenoorgestelde waar is vir vroue, en 68-persentasie gebruik nooit pornografie nie.

Een-en-veertig persent van die mans van 16 tot 29 is gereelde gebruikers van pornografie, dws hulle gebruik daagliks daagliks of byna daagliks pornografie. Die ooreenstemmende persentasie onder vroue is 3 persent. Ons resultate toon ook 'n verband tussen gereelde pornografieverbruik en swakker seksuele gesondheid, en 'n assosiasie met transaksionele seks, te hoë verwagtinge van seksuele prestasie en ontevredenheid oor die seks lewe. Byna die helfte van die bevolking verklaar dat hul pornografieverbruik nie hul sekslewe beïnvloed nie, terwyl 'n derde nie weet of dit dit raak of nie. 'N klein persentasie van beide vroue en mans sê hul pornografie gebruik het 'n negatiewe uitwerking op hul seks lewe. Dit was meer algemeen onder mans met hoër onderwys om pornografie gereeld te gebruik in vergelyking met mans met laer onderwys.

Daar is behoefte aan meer kennis oor die verband tussen pornografieverbruik en gesondheid. 'N Belangrike voorkomende stuk is om die negatiewe gevolge van pornografie met seuns en jong mans te bespreek, en die skool is 'n natuurlike plek om dit te doen. Opvoeding oor geslagsgelykheid, seksualiteit en verhoudings is verpligtend in skole in Swede, en seksualiteitsonderrig is 'n belangrike deel van die voorkomende werk vir seksuele gesondheid vir almal.

Byna 10 persent van mans het vir seks betaal

Transaksionele seks word gebruik om 'n situasie te beskryf waar 'n persoon gekry of aangebied word, vergoeding of vergoeding in ruil vir seks. Die vergoeding kan geld, klere, geskenke, alkohol, dwelms of 'n plek om te slaap wees. Sedert 1999 is dit onwettig om seks in Swede te koop, terwyl seks nie verkoop word nie.

Om te betaal of op ander maniere te vergoed, in ruil vir seks, is hoofsaaklik 'n manlike verskynsel. Byna 10 persent van mans - maar minder as een persent van vroue - het ten minste een keer betaal vir seksuele gunste. Dit was meer algemeen om vir seks in die buiteland te betaal, en 80 persent van mans wat vir seks betaal het, het dit in die buiteland gedoen. Geen verskille is gevind tussen mans met verskillende opvoedkundige vlakke nie. Gay mans en biseksuele mans het meer dikwels vir seks betaal in vergelyking met heteroseksuele mans (byna 15 persent en 10 persent, onderskeidelik).

Een van die doelwitte om die koop van seks te kriminaliseer, was om gesindhede te verander in die betaling van seks. Om hierdie houdings te verander, is deel van die breër werk vir geslagsgelykheid wat in alle dele van die samelewing onderneem moet word om die kwesbaarheid van vroue te verminder. Om die vraag na prostitusie te verminder, is deel van die algemene doel om mans se geweld teen vroue te staak.

Die resultate toon ook dat dit skaars is om betaling te aanvaar in ruil vir seks. Nietemin is dit meer algemeen onder LGBT-mense. Dit is ook meer algemeen om betaling te aanvaar in ruil vir seksuele gunste in Swede onder beide vroue en mans as om dit in die buiteland te doen.

Die redes vir die aanvaarding van betaling in ruil vir seksuele gunste is uiteenlopend. Voorkoming moet dus verskillende optrede insluit van owerhede, die onderwyssektor en die gesondheidsorgsektor. Diegene wat betrokke is, moet sosiale ondersteuning en sosiale ingrypings aangebied word wat goeie seksuele, fisiese en sielkundige gesondheid bevorder, ongeag seks of seksuele identiteit.

Reproduktiewe gesondheid: resultate op voorbehoedmiddels, swangerskap, aborsie, miskraam, kinders en kinderopvang

Reproduksie is 'n sentrale deel van die lewe. Voorbehoedmiddels, gedagtes oor kinders en voortplantingservarings soos swangerskap, aborsie, miskraam en kinderopvang is belangrike dele van ons voortplantingsgesondheid en is ook nou verwant aan ons sielkundige, seksuele en algemene gesondheid.

Die resultate toon dat minder vroue van 16-29 van geboortebeperking onder diegene met hoër inkomste in vergelyking met vroue met laer inkomste sowel as vroue met hoër onderwys in vergelyking met diegene met laer onderwys gebruik. Die verskille in gebruik is waarskynlik te danke aan verskille in kennis en vrees vir hormone en hul newe-effekte.

'N Derde van alle vroue het berig dat hulle minstens een aborsie gehad het. Hierdie verhouding, sowel as die persentasie wat 'n miskraam ervaar het, het sedert die 1970's onveranderd gebly.

Toe vroue berig het oor hul kinderaflewerings, het 26-persent gesê hulle het fisiese gevolge gehad, 17-persentasie het sielkundige gevolge gerapporteer, en 14-persentasie het seksuele gevolge aangemeld. Hierdie gevolge verskil afhangende van ouderdom en opvoedkundige bereiking. Vennote wat tydens die aflewering van hul kind deelgeneem het, is ook sielkundig, fisies en seksueel geraak, maar in mindere mate. Die meerderheid vroue met ondervinding van kinderopvoeding het episiotomie of spontane lacerasie gehad, terwyl 4 persent 'n breuk gehad het wat die anale sfinkter (graad 3 of 4) behels. Ongeveer een tiende het gesoek na probleme wat verband hou met episiotomie of spontane laceraties met betrekking tot aflewering. Geen ouderdom, opvoedingsvlak of inkomste het die versorging of ontvangs van sorg of probleme rakende kinderlewering beïnvloed nie.

Die meeste mense het berig dat hulle die aantal kinders wat hulle wil hê, behalwe mans met laer onderwys. Drie persent is onwillekeurig kinderloos, terwyl 5 persentasie in alle ouderdomsgroepe nie kinders wil hê nie. Ongeveer 7 persent van beide vroue en mans van 30 tot 84 het ouers geword sonder om dit te wil hê.

Ter afsluiting het SRHR2017 getoon dat die gebruik van voorbehoedmiddels onder vroue in Swede afhang van ouderdom en behoefte, maar ook op inkomste en opvoedkundige vlak. Reproduktiewe ervarings soos swangerskap, aborsie, miskraam en kinderopvang wissel na gelang van 'n verskeidenheid faktore soos ouderdom, inkomste, opvoeding, seksuele identiteit en soms streek. Verdere kennis oor verenigings met meer veranderlikes is nodig om te weet hoe om die beste te doen oor die aanspreek van ongelykhede in reproduktiewe gesondheid.

SRHR - 'n kwessie van geslagsgelykheid en billikheid

SRHR2017 het verskille in seksuele en reproduktiewe gesondheid en regte tussen verskillende groepe in die bevolking getoon. Die antwoorde op byna alle vrae in die opname verskil tussen vroue en mans, en die grootste geslagsverskille is vir:

 • seksuele teistering en seksuele geweld
 • ervarings van betaling in ruil vir seks
 • pornografie gebruik
 • Verskeie verskillende ervarings in mense se sekslewe

Dit weerspieël verskillende geslagsvoorwaardes rakende seksuele en reproduktiewe gesondheid. Verder toon die resultate groter kwesbaarheid onder vroue, jonger mense, nie-heteroseksuele en trans mense en tot 'n sekere mate onder mense met laer inkomste en onderwys.

'N meerderheid van die bevolking het goeie seksuele gesondheid, wat natuurlik 'n positiewe uitslag is. Terselfdertyd verskil seksualiteit en mense se sekslewe, soms baie, tussen vroue en mans. Byvoorbeeld, vroue ervaar dikwels 'n lae seksdrang as gevolg van moegheid en stres in vergelyking met mans. Waarom mans minder dikwels vry voel om nee te sê vir seks moet verder bestudeer word. Daar is sterk norme in ons samelewing aangaande geslag en seksualiteit, en geslagsrolle, norme ten opsigte van vroulikheid en manlikheid, en norme rakende heteroseksualiteit, beïnvloed in watter mate mense hul lewe vryelik voel soos hulle die beste sien.

Seksuele teistering, aanranding en seksuele geweld en hoe dit ons gesondheid beïnvloed, is 'n belangrike openbare gesondheidskwessie. Die voorkoms en die gevolge beïnvloed nie net die slagoffer nie; hulle is ook 'n merker vir hoe gelyk 'n samelewing is.

Op grond van die resultate van SRHR2017 blyk daar behoefte aan meer besprekings en ontledings oor seksualiteit rakende ondersteuning, advies en opvoeding. Vir jongmense het ons jeugklinieke en kraamhospitale waar seksuele kwessies ook bespreek kan word - maar dit is hoofsaaklik vroue - en daar is min plekke waar ouer mense kan draai om hulp te ontvang met betrekking tot hul sekslewe en seksualiteit. Daar is 'n behoefte om hierdie voorkomende instellings, veral jeugklinieke, sistematies te moniteer en te evalueer, ook as gevolg van die behoefte aan mans vir ondersteuning, advies en sorg wat verband hou met hul seksualiteit. Ons moet die reproduktiewe regte en gesondheid van mans beklemtoon en mans se regte op reproduktiewe gesondheid, die pad na kinders, hul gebruik van voorbehoedmiddels, behandeling vir seksueel oordraagbare siektes en algemene seksuele gesondheid bespreek.

In SRHR2017 sien ons dat vroue en mans van alle ouderdomme gebruik maak van digitale arena's vir seksuele doeleindes. Jong mense is meer aktief aanlyn, en die verskille tussen die geslagte is klein onder jongmense. UMO.se is 'n aanlyn jeugkliniek en 'n goeie voorbeeld van hoe om seksualiteitskwessies te hanteer wat baie en met hoë gehalte bereik.

Skole is belangrike arena vir die verbetering van geslagsgelykheid en billikheid ten opsigte van gesondheid, en die seksonderrig in skole vorm 'n belangrike deel van SRHR. Geslagsopvoeding in skole en skoolgesondheidsorg is om inligting aan alle studente oor strukturele perspektiewe, soos wetgewing en norme, en individuele perspektiewe, soos die fisiese liggaam, seksuele gesondheid, verhoudings en seksualiteit, te verskaf. Studies toon dat studente meer inligting ontvang oor seksuele gesondheid, swangerskap en voorbehoedmiddels as oor geslagsgelykheid, LGBT-perspektiewe en verhoudings, alhoewel seksonderrig onderworpe is aan verbeterings soos integrasie in ander vakke. Die verbeteringswerk met seksonderrig word ondersteun deur 'n gehalte-evaluering van die Skoolinspeksie, verbeterings van die Skoolowerheid, en internasionale riglyne rakende seksonderrig van UNESCO en WHO Europe.

SRHR in Swede - hoe om voort te gaan

Swede het 'n unieke geleentheid om geslagsgelyk seksuele en reproduktiewe gesondheid en regte te bereik wat gebaseer is op Sweedse wetgewing, VN-konvensies en gevestigde beleidsdokumente. Swede het 'n sterk politieke konsensus, wat ook in Agenda 2030 weerspieël word.

Seksualiteit is 'n determinant van gesondheid, en die wisselwerking tussen strukturele, sosio-ekonomiese, demografiese en biologiese faktore beïnvloed seksuele gesondheid. Seksualiteit en seksuele gesondheid is afhanklik van baie ander aspekte van gesondheids- en lewenstylfaktore, soos geestesgesondheid en die gebruik van alkohol en dwelms.

Ten slotte bevestig ons resultate ons voorafgaande begrip van SRHR, naamlik dat sosiale voorvereistes van kritieke belang is vir mense se vryheid en gevoel van beheer oor hul seksualiteit en voortplanting en goeie seksuele, reproduktiewe, geestelike en algemene gesondheid. Geslagsverskille bestaan ​​as gevolg van strukture, norme en verwagtings op beide individuele vlak en gemeenskapsvlak. Dit skep patrone wat mense se sekslewe, kommunikasie, verhoudings en gesinslewe rakende gesondheid beïnvloed.

'N Belangrike openbare gesondheidsprobleem is seksuele teistering, aanranding en seksuele geweld en hoe dit die gesondheid negatief beïnvloed. Teistering, aanranding en seksuele geweld moet stop.

Ons het verdere kennis nodig oor verskille weens geslag, sosio-ekonomiese status en seksuele identiteit ten einde geslagsgelykheid en billikheid te verbeter. Die voorwaardes vir en die regte op seksuele gesondheid moet gemoniteer en ontleed word.

SRHR word op nasionale vlak gekoördineer deur die publieke gesondheidsagentskap van Swede, wat werk om kennis en nasionale samewerking te verbeter. By die monitering van die volhoubare ontwikkelingsdoelwitte is die Sweedse geslagsgelykheidsbeleid en die strategie om mans se geweld teen vroue te beëindig, die SRHR-kwessies en spesifieke items van hierdie materiaal noodsaaklik. Die kennis wat deur hierdie studie gegenereer word, is 'n beginpunt vir verdere verbetering van die openbare gesondheid op die gebied van SRHR in Swede.

Om seksuele en reproduktiewe gesondheid en regte te ondersoek

Die Openbare Gesondheidsagentskap van Swede koördineer SRHR nasionaal, bou kennis en moniteer SRHR in Swede. Die doel met die regering se opdrag vir die agentskap om 'n bevolkingsopname oor SRHR uit te voer, was om kennis te verhoog en sodoende beter voorwaardes vir SRHR in Swede te skep.

Paradigmaskuif in seksualiteitskwessies

Die verband tussen seksualiteit en gesondheid is voorheen ondersoek. Swede het die eerste bevolkingsgebaseerde seksualiteitsopname in die wêreld in 1967 uitgevoer. Na tien jaar van voorbereiding het die voormalige Openbare Gesondheidsinstituut van Swede, onder opdrag van die regering, die studie "Sex in Sweden" in 1996 onderneem. Hierdie studie word dikwels aangehaal oor seksualiteits- en gesondheidskwessies, hoofsaaklik weens die gebrek aan groot studies oor die onderwerp.

Gedurende die afgelope 20 plus jare sedert 1996 is verskeie belangrike veranderinge en hervormings geslaag. In die tydlyn hieronder, wys ons 'n seleksie van hierdie maatskaplike veranderinge. Sommige van die grootste veranderinge is die bekendstelling van die internet, verbeterde regte vir HBT-mense en Swede se lidmaatskap in die EU, wat saam met die toenemende globalisering die mobiliteit van mense en dienste verhoog het.

Figuur 1. Tydlyn met sommige van die veranderinge in die SRHR-veld sedert 1996.

Toe die openbare gesondheidsagentskap in 2017 die opname hier beskryf het, is dit in 'n nuwe konteks vir SRHR gedoen. Dit is duidelikste oor geslagsgelykheid en feminisme, normbewustheid, verbeterde HBT-regte en natuurlik die internet. Daarbenewens het die Guttmacher-Lancet-kommissie vir seksuele en reproduktiewe gesondheid en regte 'n deeglike en bewysgebaseerde agenda ontwikkel met prioriteite vir SRHR in 2018. Hul definisie van SRHR is:

Seksuele en reproduktiewe gesondheid is 'n toestand van fisiese, emosionele, geestelike en sosiale welsyn in verhouding tot alle aspekte van seksualiteit en voortplanting, nie net die afwesigheid van siekte, disfunksie of swakheid nie. Daarom moet 'n positiewe benadering tot seksualiteit en voortplanting die deel wat aangename seksuele verhoudings, vertroue en kommunikasie speel in die bevordering van selfbeeld en algemene welsyn, erken. Alle individue het die reg om besluite te neem oor hul liggame en toegang tot dienste wat daardie reg ondersteun.

Die bereiking van seksuele en reproduktiewe gesondheid berus op die verwesenliking van seksuele en voortplantingsregte, wat gebaseer is op die menseregte van alle individue om:

 • het hul liggaamlike integriteit, privaatheid en persoonlike outonomie gerespekteer
 • Definieer hul eie seksualiteit, insluitend seksuele oriëntasie en geslagsidentiteit en uitdrukking, vryelik
 • besluit of en wanneer om seksueel aktief te wees
 • kies hul seksmaat
 • het veilige en aangename seksuele ervarings
 • besluit of, wanneer, en wie om te trou
 • besluit of, wanneer, en wat beteken om 'n kind of kinders te hê en hoeveel kinders moet hê
 • toegang hê oor hul leeftyd tot die inligting, hulpbronne, dienste en ondersteuning wat nodig is om al die bogenoemde te bereik, vry van diskriminasie, dwang, uitbuiting en geweld

Om SRHR te monitor

Die globale doelwitte van Agenda 2030 fokus op verbeterde geslagsgelykheid en billikheid en op die bevordering van mense se seksuele en reproduktiewe gesondheid en regte. Baie van die doelwitte in Agenda 2030 hou verband met SRHR, die voorste doelnommer 3 oor gesondheid en welsyn vir alle ouderdomme en doelnommer 5 oor geslagsgelykheid en die bemagtiging van alle vroue en meisies.

Na aanleiding van die ontwikkeling van SRHR in Swede is die belangrikste om die globale doelwitte te bereik. Dit is hoofsaaklik te wyte aan die groot geslagsverskille en die verskille tussen ouderdomsgroepe. Die definisie van SRHR gee 'n opsomming van die hoofredes waarom vroue, kinders en jong volwassenes die fokus is om die globale doelwitte te bereik. Verskeie owerhede en ander operateurs werk voortdurend saam met die gesondheidsorgsektor, die maatskaplike dienste en die skole as sentrale arena.

Tabel 1. Die mees relevante globale doelwitte en teikens vir SRHR.

Teikens
3. Goeie gesondheid en welstand3.1 Verminder moedersterftes
3.2 Beëindig alle voorkombare sterftes onder ouderdom 5.
3.3 Deur 2030, beëindig die epidemies van vigs, tuberkulose, malaria en verwaarloosde tropiese siektes en bestry hepatitis, watergedraagde siektes en ander oordraagbare siektes.
3.7 Deur 2030, verseker universele toegang tot seksuele en reproduktiewe gesondheidsorgdienste - insluitende gesinsbeplanning, inligting en opvoeding - en die integrasie van reproduktiewe gesondheid in nasionale strategieë en programme.
5. Geslagsgelykheid5.1 Beëindig alle vorme van diskriminasie teen alle vroue en meisies oral.
5.2 Elimineer alle vorme van geweld teen alle vroue en meisies in die openbare en privaat sfere, insluitend handel en seksuele en ander tipes uitbuiting.
5.3 Elimineer alle skadelike praktyke, soos die kind, vroeë en gedwonge huwelik en vroulike geslagsmisbruik.
5.6 Verseker universele toegang tot seksuele en reproduktiewe gesondheid en voortplantingsregte.
10. Verminderde ongelykhede10.3 Verseker gelyke geleenthede en verminder ongelykhede van uitkoms, insluitende diskriminasie.

Metode

Die bevolkingsgebaseerde opname SRHR2017 was 'n opname onder die Sweedse algemene bevolking wat deur die Openbare Gesondheidsagentskap in samewerking met Statistiek Swede en Enkätfabriken AB uitgevoer is. Die opname het vrae oor algemene en seksuele gesondheid, seksualiteit en seksuele ervarings, seksualiteit en verhoudings, die internet, betaling in ruil vir seksuele gunste, seksuele teistering, seksuele geweld en reproduktiewe gesondheid ingesluit. Daarom was die omvang van SRHR2017 veel groter as dié van "Sex in Sweden" van 1996. Die SRHR2017 studie is goedgekeur deur die etiese komitee in Stockholm (Dnr: 2017 / 1011-31 / 5).

Die opname is per pos na 'n verteenwoordigende gestratifiseerde steekproef van 50,000-individue gestuur met die hulp van die Total Population register. Die reaksietempo was 31 persentasie. Die uitrolkoers was hoër onder mense met laer onderwys en onder diegene wat buite Swede gebore is. Die persentasie uitvalle was effens hoër as in algemene opnames oor gesondheid, maar soortgelyk aan ander opnames oor seksualiteit en gesondheid. Ons het kalibrasie gewigte gebruik om aan te pas vir nie-respons en om afleidings te kan trek aan die totale bevolking. Tog moet die resultate noukeurig geïnterpreteer word. SRHR2017 is die eerste bevolkingsgebaseerde studie oor SRHR in Swede, en die resultate word aangebied deur seks, ouderdomsgroep, opvoedkundige vlak, seksuele identiteit, en in sommige gevalle vir trans mense.

Daarbenewens het die Openbare Gesondheidsagentskap tydens die val van 2018 oor seksuele kommunikasie, seksuele toestemming en gesondheid onder ongeveer 12,000-respondente van die Novus Sverigepanel 'n web-opname uitgevoer. Hierdie paneel bevat 44,000 individue wat lukraak gekies word vir verskillende opnames. Volgens Novus is hul paneel verteenwoordigend van die Sweedse bevolking ten opsigte van geslag, ouderdom en streek binne die ouderdomskonsep 18-79. Die paneelopnames bereik dikwels 'n reaksietempo van 55-60 persent, en ons opname het 'n reaksietempo van 60.2 persentasie gehad. Vir meer inligting, sien die verslag "Sexuell kommunikasie, samtycke og hälsa" deur die Gesondheidsgesondheidsagentskap van Swede.