Seksuele dwang, seksuele aggressie of seksuele aanranding: hoe meting ons begrip van seksuele geweld beïnvloed (2017)

Skakel na abstrak.

Outeur (s):

Leana Bouffard, (Departement Sosiologie, Iowa State University, Ames, Iowa, VSA)

Amanda Goodson, (Sam Houston State University, Huntsville, Texas, VSA)

aanhaling:

Leana Bouffard, Amanda Goodson, (2017) “Seksuele dwang, seksuele aggressie of seksuele aanranding: hoe meting ons begrip van seksuele

Opsomming:

Doel

Definisies van verkragting en seksuele aggressie het wyd uiteen gesit in die navorsingsliteratuur, wat lei tot 'n wye verskeidenheid ramings vir oortredings en oorblywende vrae oor die faktore wat betrokkenheid by seksuele geweld kan beïnvloed. Die referaat beoog om hierdie kwessie te bespreek.

Ontwerp / metode / benadering

Die huidige studie gebruik 'n voorbeeld van kollege mans om verskeie vorme van meting van seksuele aggressie en teoretiese voorspellers te assesseer.

Bevindinge

Bevindinge dui aan dat die verskillende mate van seksuele aggressie (breed teenoor smal, hipoteties teenoor gedrag) aansienlik met mekaar verband hou. Daarbenewens het baie teoretiese voorspellers (verkragtingsmite, lae selfbeheersing, seksuele aanspraak, en pornografie gebruik) is konsekwent verwant aan alle metingsvorms. Sommige veranderlikes (manlikheid, eweknie-ondersteuning vir geweld teen vroue, seksuele vennote en alkohol- en dwelmgebruik) hou egter slegs verband met breë maatreëls van seksuele aggressie. Sommige is slegs verwant aan hipotetiese (dws sekerheid van vrees) of gedragsmaatreëls ( dws broederskap lidmaatskap).

Navorsingsbeperkings / implikasies

As gevolg van die gekose benadering, kan die uitslae dalk nie algemeen wees nie. Bevindinge dui egter op belangrike oorwegings in die bepaling van seksuele aggressie wat vorentoe beweeg.

Praktiese implikasies

Resultate dui daarop dat dit belangrik is om beleid en programme te rig op die spesifieke eienskappe wat die meeste konsekwent seksuele aggressie beïnvloed.

Oorspronklikheid / waarde

Hierdie vraestel handel oor vrae oor die impak van verskille in definisie en meting om seksuele aggressie te verstaan.

sleutelwoorde:  Meting, Houdings, operasionalisering, Kampus seksuele aanranding, Seksuele aggressie, Teoretiese voorspellers