Seksueel Gewelddadige Pornografie, Vroue-houding en Seksuele Aggressie: 'n Strukturele Vergelykingsmodel (1993)

 Lenk op papier

Tydskrif van Navorsing in Persoonlikheid

Deel 27, Uitgawe 3, September 1993, Bladsye 285-300

Abstract

Deur gebruik te maak van data wat deur manlike universiteitsstudente verskaf is, is verskeie strukturele vergelykingmodelle ontwikkel en getoets om die onderlinge verband tussen pornografiegebruik, houdings teenoor vroue en geneigdheid vir seksuele geweld te evalueer. Die model wat die beste pas by die data is een waarin die gebruik van seksueel gewelddadige pornografie en anti-vroue houdings eksogene latente veranderlikes is wat self gerapporteer is. Die waarskynlikheid van verkragting en die waarskynlikheid van die gebruik van seksuele krag, sowel as selfversorgde geskiedenis van seksuele omgang deur middel van dwang en krag. 'N Variasie van hierdie model wat gebruik maak van nie-gewelddadige pornografie as 'n eksogene veranderlike, is ook getoets. In ooreenstemming met vorige navorsing was die gebruik van geweldlose pornografie nie uniek geassosieer met potensiële of werklike seksuele aggressie nie. Die bevindinge dui op die potensiële rolle van beide houdings en seksueel gewelddadige pornografie in die voorkoms van seksuele aggressie. Verder ondersteun hulle ander navorsingsbevindings wat daarop dui dat dit nie bloot blootstelling aan seksueel eksplisiete materiaal is nie, maar die kombinasie van seks en geweld in pornografiese materiaal wat seksuele aggressie aanmoedig of fasiliteer.