Gebruik van pornografie in die kriminele en ontwikkelingsgeskiedenis van seksuele oortreders (1987)

Carter, Daniel Lee, Robert Alan Prentky, Raymond A. Knight, Penny L. Vanderveer, en Richard J. Boucher.

Tydskrif van Interpersoonlike Geweld 2, no. 2 (1987): 196-211.

OPSOMMING

Die huidige studie ondersoek blootstelling aan en gebruik van pornografie in die gesins-, ontwikkelings- en kriminele geskiedenis van 38-verkragters en 26-kindermolesters wat by die Massachusetts Treatment Centre ingesluit is. Alhoewel beide groepe soortgelyke blootstelling aan pornografie in die huis en gedurende ontwikkeling toon, het kindermolesters aansienlik meer blootstelling as verkragters in volwassenheid aangedui en was dit aansienlik meer waarskynlik om sulke materiale voor en tydens hul oortredings te gebruik en om pornografie te gebruik om 'n impuls te verlig om optree. Die bevindings word bespreek met betrekking tot die "catharsis-hipotese" en die rol van pornografie in die opdrag van seksuele misdrywe vir sekere soorte verkragters en kindermolesters.

Kindermolesters in vergelyking met verkragters het aangedui: 

  1. Meer blootstelling aan pornografie as volwassene
  2. Meer gebruik van pornografie voor misdrywe
  3. Meer gebruik van pornografie tydens kriminele oortredings
  4. Meer gebruik van pornografie om die impuls te verlig om 'n oortreding te pleeg
  5. Meer algemene invloed van pornografie op die lewe