'N Toets van 'n maatskaplike leermodel vir die online en offline seksuele teistering van universiteitsjeugdiges (2020)

이성식 (Seong-sik Lee), 전신 현 (Shinhyun Jun), 정소희 (So-hee Jung)

- 발행 년도: 2020

- 간행물: 한국 범죄학, 14 권 2 호

- 페이지: pp.5-23 (총 19 페이지)

OPSOMMING

Hierdie studie toets 'n model om die jeug se seksuele teisteringsgedrag aan universiteite te verduidelik. By die opstel van 'n model vir seksuele teistering sluit dit kontak met pornografie, patriargie-gesinsomgewing en lae selfbeheersing as onafhanklike veranderlikes in. Hierdie studie ondersoek die effek daarvan op seksuele teisterings aanlyn sowel as op die regte pad as daar gekyk word na 'n bemiddelende effek van sosiale leerveranderlikes soos portuurassosiasie en houding jeens seksuele teistering. In die studie van 590 kollegestudente in Seoul word bevind dat kontak van jeugdiges met pornografie 'n direkte beduidende uitwerking het op seksuele teisterings aanlyn sowel as op die regte pad, en dit het ook 'n indirekte uitwerking op seksuele teistering deur sosiale leerveranderlikes. Die resultate toon egter dat hul leerproses verskil tussen seksuele teisterings aanlyn en op die regte pad. Daarbenewens word bevind dat die effek van die patriargie-gesinsomgewing ook belangrik is in seksuele teisterings aanlyn sowel as op die regte pad. Die effek van die patriargie-gesinsomgewing word bemiddel deur differensiële omgang met eweknieë in vanlyn seksuele teistering, terwyl die effek daarvan bemiddel word deur houding teenoor teistering in aanlyngevalle. Die resultaat toon dat lae selfbeheersing nie betekenisvol is nie. Hulle implikasies van resultate word bespreek.